Daňový bonus na dieťa 2022

15. Júl 2022

Vláda schválila nový daňový bonus na dieťa. Aké zmeny prinesie, aká bude jeho výška a ako sa premietne v praxi? Účtovníčka ukáže aj výpočet daňového bonusu po novom.

Prečítajte si rozhovor so senior účtovníčkou v spoločnosti NeoTax Ing. Evou Mihalíkovou. Celý rozhovor nájdete aj vo videu.

Stručne si zhrňme, čo je to vlastne daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus na dieťa je jediné zo zvýhodnení, ktoré si môže uplatniť rodič na svoje maloleté alebo školopovinné dieťa. Prioritne daňový bonus znižuje jednému z rodičov vypočítanú daň zo mzdy. Ak je daň nižšia ako výška daňového bonusu, čo je reálne pri nízkych príjmoch, tak daňový bonus reálne zvyšuje rodičovi výplatu. Naopak, ak má rodič vyšší príjem, a teda mu vychádza mesačná daň vyššia, daňový bonus zníži daň a vo finále takýto rodič dostane viac v mesačnej výplate.

Kto môže čerpať daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus na dieťa môže čerpať vždy len jeden z rodičov. Zároveň ho môže čerpať iba na dieťa, ktoré s ním žije v jednej domácnosti a sústavne sa pripravuje na povolanie štúdiom. Čiže to musí byť dieťa, ktoré chodí do školy alebo je ešte malé. Okrem tejto podmienky musí rodič čerpajúci daňový bonus na dieťa splniť ešte podmienku percentuálnej výšky základu dane v závislosti na počte detí.

Čo ak sa rodičia dieťaťa nedohodnú? Kto z nich môže čerpať tento bonus?

V prípade, že sa rodičia nevedia dohodnúť, ktorý z nich si uplatní daňový bonus, prioritný nárok má vždy matka dieťaťa.

Môže čerpať daňový bonus na dieťa aj rodič, ktorý bol väčšinu roka nezamestnaný?

Áno, daňový bonus si mohol uplatniť v zamestnaní počas roka, ak spĺňal podmienky percentuálneho základu dane pri mesačnej mzde. Druhou možnosťou je, že si daňový bonus uplatní až v daňovom priznaní, ak splní podmienky percentuálneho základu dane pri ročnej mzde. Minimálny zárobok, od ktorého je možné uplatniť daňový bonus na dieťa nie je stanovený.

Aká je aktuálna výška daňového bonusu?

Výška daňového bonusu platná pre aktuálny rok je závislá na zmene životného minima za predchádzajúci rok. Aktuálne je to 70 Eur pre dieťa mladšie ako 15 rokov a 40 Eur pre dieťa staršie ako 15 rokov.


Od kedy platí nový daňový bonus?

Nový spôsob výpočtu daňového bonusu platí od júla 2022. Súčasne však zostáva v platnosti do konca tohto roka aj starý spôsob výpočtu daňového bonusu, ak je suma vypočítaná týmto spôsobom pre daňovníka výhodnejšia.

Znamená to teda, že si rodič môže sám určiť, ktorý spôsob daňového bonusu zvolí?

Áno, ak si rodič uplatňuje daňový bonus v daňovom priznaní, spôsob výpočtu si zvolí sám. V prípade, že je daňový bonus uplatňovaný mesačne vo výplate rodiča, výhodnejší postup musí zvoliť mzdová účtovníčka.

Ako sa bude vypočítavať nový daňový bonus?

Ako som už spomínala, daňový bonus určuje v prvom rade vek dieťaťa. Výpočet si ukážeme na príklade.

Príklad:

Modelová situácia s 2 deťmi, jedno je 6 ročné a druhé 16 ročné. Pri výpočte mesačného nároku za júl 2022 teda postupujeme nasledovne.

Najskôr sa pozrieme na vek detí. Pre dieťa do 15 rokov je daňový bonus 70 Eur. Pre dieťa staršie ako 15 rokov je to 40,00 Eur. Spolu by sme mohli dostať 70 plus 40 €, to je 110 Eur.

vypocet-danoveho-bonusu

V druhom kroku si overíme, či máme skutočne nárok na takúto výšku daňového bonusu. Pozrieme sa na výplatnú pásku za minulý mesiac. Nájdeme v nej položku hrubá mzda a odpočítame od nej odvody.

Povedzme, že máme príjem 850,00 Eur v hrubom, od toho odpočítame odvody vo výške 79.90 €. Čiastkový základ dane je teda 850,00 mínus 79,90, to sa rovná 736,10 Eur.

vypocet-danoveho-bonusu

Z tabuľky vydanej ministerstvom financií vidíme, že pre 2 deti musí byť daňový bonus rodiča maximálne do výšky 27 % z čiastkového základu dane.

tabulka-MF-SR

Zdroj: Ministerstvo financií SR

27 % zo 736,10 je 198,75 €. Daňový bonus určený podľa veku dieťaťa je vo výške 110,00 €.

vypocet-danoveho-bonusu

To znamená, že daňový bonus podľa veku dieťaťa je menej ako vypočítaný maximálny daňový bonus podľa čiastkového základu dane.

Takže ktorý použiť?

Vypočítaný maximálny daňový bonus z čiastkového základu dane vlastne určuje hranicu pre daňový bonus, ktorý je možné uplatniť. Ak je daňový bonus určený na základe veku dieťaťa nižší ako hranica čiastkového základu dane, uplatní sa daňový bonus určený na základe veku dieťaťa. V opačnom prípade, ak je hranica z čiastkového základu dane nižšia ako daňový bonus určený na základe veku dieťaťa, rodič si môže uplatniť maximálny daňový bonus určený z čiastkového základu dane.

Rodič si nemôže sám určiť, čo je pre neho výhodnejšie. Musí vždy čerpať bonus, ktorý je nižší. V našom modelovom príklade je to daňový bonus vo výške 110,00 Eur.

vypocet-danoveho-bonusu

Z toho vyplýva, že čím mám vyšší príjem a menšie dieťa, tým dostanem viac, však?

Nie je to úplne tak. Nezáleží len na výške príjmu, ale aj na počte detí. Čím je vyšší príjem a čím má rodič viac detí, tak dostane vyšší daňový bonus.

Opäť si to porovnáme na príklade:

Mamička, ktorá má minimálnu mzdu 646,00 Eur, má 5 detí mladších ako 15 rokov. Nárok na daňový bonus podľa veku by mala 5 krát 70,00 Eur,. To je 350,00 Eur.

Čiastkový základ dane by takáto mamička mala zhruba 559 Eur. Pre 5 detí môže mať daňový bonus maximálnu výšku 48 % z čiastkového základu dane. V jej prípade by to bolo okolo 307 Eur. Mamička s minimálnou mzdou by teda dostala daňový bonus na 5 detí maximálne 307 Eur.

vypocet-danoveho-bonusu

Ďalší príklad si ukážeme na rovnakom modeli s vyšším príjmom.

Mamička so mzdou 2500 Eur má 5 detí vo veku do 15 rokov. Počet detí je teda rovnaký, zmenila som iba výška mzdy.

Táto mamička by mala nárok na daňový bonus vo výške 350,00 Eur. 48 % z čiastkového základu dane je zhruba 1190 Eur, čo je podstatne viac ako je maximum podľa veku. Táto mamička dostane teda daňový bonus vo výške 350 €.

vypocet-danoveho-bonusu

Na modeli vidíme, že rozdiel vo vyplatenom daňovom bonuse je 43 €. Mamička s vyššou mzdou dostane o 43 € na bonuse viac ako mamička s minimálnou mzdou.

vypocet-danoveho-bonusu

Doteraz platila pevná suma mesačného daňového bonusu na dieťa podľa veku dieťaťa. Rodič pritom mesačne musel zarábať minimálne 323 €. Zmenilo sa niečo aj v tomto smere?

Minimálny mesačný limit pre nárok na daňový bonus už neplatí.

Čiže na daňový bonus dosiahnu aj rodičia s nízkym príjmom, ktorí zatiaľ túto možnosť nemali?

Tým, že bol zrušený limit príjmu pre čerpanie bonusu, dostanú možnosť čerpať daňový bonus aj ľudia s nižším zárobkom. Mali by ho čerpať iba u svojho zamestnávateľa, pretože ročný nárok v daňovom priznaní im pravdepodobne nevyjde.

Keď si porovnáme daňový bonus, ktorý vyšiel na modelových príkladoch, tak z rodičov, ktorí majú rovnako staré dieťa, ale podstatne odlišný príjem, rodič s vyšším príjmom dostane vyšší daňový bonus. Je to podľa teba zvýhodnenie rodín s vyšším príjmom?

Určite áno. Podľa môjho názoru je daňový bonus nastavený presne opačne, ako by mal byť, pretože ľudia, čo zarábajú málo, dostanú rovnaký bonus ako doteraz. Na druhej strane ľudom, ktorí zarábajú nadmierne pridali takmer dvojnásobok daňového bonusu na dieťa.

Existuje nejaká výnimka, kedy každý pracujúci rodič dosiahne na daňový bonus?

Nie, žiadna špeciálna výnimka v tomto prípade neexistuje. Platí len možnosť uplatnenia daňového bonusu podľa starého spôsobu výpočtu, avšak táto možnosť platí tiež iba do konca tohto roka.

Čo by si odporučila rodičom detí, aby dostali najvyšší možný daňový bonus?

Určite by som každému odporučila uplatňovať si daňový bonus ihneď u zamestnávateľa, nečakať na ročné zúčtovanie alebo na daňové priznanie. V daňovom priznaní po spočítaní ročného príjmu výška daňového bonusu nemusí vyjsť. Daňový bonus, ktorý vyplatí zamestnávateľ sa totiž nevracia. To znamená, že aj keby pri ročnom zúčtovaní zistili, že rodič nemá nárok na bonus, tak ho nemusí vrátiť. Odporúčam, aby si daňový bonus vždy uplatnil ten rodič, ktorý má vyššiu hrubú mzdu.

Kedy pocítia Slováci zmenu v daňovom bonuse vo výplate?

Zmena daňového bonusu platí od júla 2022, takže prvýkrát môžu tento daňový bonus dostať v auguste.


Ako sa nový daňový bonus dotkne živnostníkov? Mnohí z nich uplatňujú výdajový paušál, vďaka ktorému zákonne uplatnia 60 % výdavkov. Ich základ dane ovplyvňujú aj odvody. Mnohí živnostníci majú tak čiastkový základ minimálny alebo nulový. Myslí zákon aj na túto skupinu zárobkovo činných osôb?

Na nešťastie nie. Z môjho pohľadu sa na živnostníkov buď úplne zabudlo, alebo je to cielene nastavené tak, aby väčšina z nich daňový bonus nedostala. Čím vyšší základ dane vykážu, tým je väčšia šanca na získanie daňového bonusu. Súčasne im však bude vychádzať aj platiť vyššiu daň z príjmu a odvody na nasledujúci rok.

To znamená, že živnostníci budú musieť prehodnotiť, či v daňovom priznaní uvedú paušálne výdavky, znížia si základ dane a vyjde im nulová daň. Alebo uvedú reálne výdavky, ktoré budú nulové alebo minimálne, vyjde im vyšší čiastkový základ dane a tým aj nárok na daňový bonus? Na druhej strane ale budú platiť vyššie dane!

Áno presne tak. Okrem vyšších daní by platili aj vyššie odvody celý nasledujúci rok, takže si treba dobre spočítať, či sa to oplatí čerpať bonus na deti, ktorý by pre živnostníkov znamenal jednorazové peniaze, ale vyššie odvody by platili celý rok.

Živnostníkov s nízkymi príjmami a paušálnymi výdavkami s minimálnym čiastkovým základom dane sa ale výpočet nového daňového bonusu nemusí dotknúť, keďže si môžu v daňovom priznaní určiť, ktorý spôsob výpočtu uprednostnia. Čo by si odporučila živnostníkom, aby mali čo najvyšší daňový bonus?

Je ťažké v tomto prípade niečo radiť. Odporučila by som vyskúšať si v našej aplikácii prepočet, keď uplatnia paušálne výdavky a preukázateľné výdavky. Podľa toho by sa mali rozhodnúť, čo je pre nich výhodnejšie. Treba sa však vždy pozerať aj na výšku vypočítanej dane a prípadné navýšenie odvodov.

Ako sa zohľadní čiastkový základ dane pri kombinácii príjmov? Bude sa rozdeľovať čiastkový základ napr. zo zamestnania a z podnikania?

Príjem zo zamestnania a z podnikania sa na účely uplatnenia daňového bonusu budú spočítavať. Toto je ďalšia z noviniek, pretože doteraz sa tieto príjmy nemohli spočítavať.

Podľa starých pravidiel mali na daňový bonus nárok aj Slováci pracujúci v zahraničí, ktorí majú iba zahraničné príjmy. Budú mať nárok aj naďalej?

Áno, pre uplatnenie nároku na daňový bonus nie je podmienkou mať príjem iba zo Slovenska. Takže okrem spomínaných zmien sa pre nich nič nezmení.

Daňový bonus bude tvrdým orieškom aj pri spracovávaní daňového priznania na budúci rok. Spolupracuješ na vývoji aplikácie pre spracovanie daňového priznania. Môžu sa pracujúci Slováci spoľahnúť na to, že výpočet daňového bonusu v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk bude počítať aj s novým daňovým bonusom?

Samozrejme, že môžu. Na vývoji aplikácie pracujeme počas celého roka, takže v januári bude aplikácia pripravená aj so správnym výpočtom daňového bonusu. Ešte by som spomenula, že tento nový spôsob platí od júla a teda do júla bude daňový bonus vypočítavaný starým spôsobom.

Pripravujeme pre vás aplikáciu na spracovanie daňového priznania s novým daňovým bonusom. Testujeme rôzne kombinácie podľa príjmu aj podľa veku detí, aby bol v nej daňový bonus nastavený správne a bez chýb.
Za tím vývojárov: Ing. Eva Mihalíková

Ďakujem za rozhovor.