(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Rezident v zahraničí

25. November 2019

Čo znamená pojem rezident v zahraničí?

Rezident je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Je to fyzická osoba, ktorá má na území daného štátu trvalý pobyt, stredisko záujmov napr. rodinu a zdržuje sa tam minimálne 183 dní v roku. Rezidentom nie sú ľudia, ktorí chodia za prácou do zahraničia, ale rodinu a trvalý pobyt majú v domovskej krajine. V tomto prípade splňujú iba jednu podmienku rezidentúry, zdržiavajú sa v cudzine viac ako pol roka.

Čo PRESNE znamená, že som rezident v cudzej krajine?

Ak je niekto rezidentom inej krajiny, znamená to, že tam zdaňuje svoje celosvetové príjmy (príjmy z domovskej krajiny + príjmy zo zahraničia).

Môžem si zvoliť, či chcem byť rezidentom v cudzej krajine?

Áno, daňovú rezidentúru si môžem zvoliť, ak splňujem podmienky oboch štátov (domovskej krajiny i cudzieho štátu). Daňový úrad však väčšinou trvá na tom, že rezidentom je iba ten, kto má v danom štáte trvalý pobyt.

Aké výhody vyplývajú z rezidentúry?

Výhodou daňovej rezidentúry sú odpočty na dani, daňové úľavy a výška dane. Napríklad rezident na Slovensku daní 19 % daň, v ČR je to 15 %, v Rakúsku podľa výšky príjmu od 0 do 55 %.

Aké nevýhody vyplývajú z rezidentúry?

Výška dane a daňových úľav sú v niektorých krajinách vyššie.

Ako dokladujem pre daňovú úrad v cudzej krajine, že som rezidentom?

V každej krajine dokladujem rezidentúru podaním daňového priznania. To sa v každej krajine počíta na základe odlišných dokumentov, napríklad:

  • na Slovensku a v ČR – potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
  • v Rakúsku – Lohnzettel
  • vo Veľkej Británii – formulár P45 alebo P60