Ako optimalizovať náklady? Zahrňte vianočné darčeky do daní

12. December 2019

Podnikatelia využívajú december k daňovej optimalizácii. Snažia sa zvýšiť náklady ku koncu roka, aby si čo najviac znížili základ dane a v marci pri podávaní daňového priznania nemuseli platiť viac daní ako je nevyhnutné.

Treba myslieť na to, že daňovú optimalizáciu by si podnikatelia mali rozvrhnúť počas celého roka. Okaté nakupovanie a vysoké výdaje v decembri môžu zbytočne budiť pozornosť daňových úradov.

Čo robiť, aby ste skutočne zaplatili nižšie dane?

Keď sa radíte k tým, ktorí nechávajú všetko na poslednú chvíľu, je vhodné voliť také náklady, ktoré zákon dovoľuje a teda sú legálne. Vhodným variantom sú darčekové reklamné predmety. Tu je však potrebné dodržavať tri základné pravidlá:

  • cena predmetu musí byť do 17 Eur bez DPH pre platitela DPH, pre neplatitela je to 17 EUR s DPH
  • môže obsahovať logo alebo názov spoločnosti
  • predmet nesmie podliehať spotrebným daniam

Ideálnymi darčekmi sú teda:

  • diáre
  • kalendáre
  • darčekové perá
  • USB flash disky alebo powerbanky s logom alebo názvom spoločnosti

POZOR! Pri kúpe automobilu ku koncu roka prevláda mylný názor, že takto podnikateľ optimalizuje náklady v plnej výške. V skutočnosti si môžete odpísať len ¼ zriaďovacej ceny auta za počet mesiacov používania.

Keď zahrniete zmienené “legálne” darčeky do nákladov, môžete si bez obáv užívať vianočné sviatky bez toho, aby ste riešili možné sankcie z dorubenia dane zo strany daňového úradu.