(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňové novinky 2020

13. December 2019

Prehľad daňových noviniek pre daňový rok 2019 (pre podanie daňového priznania v roku 2020). Čo sa zmenilo oproti vlaňajšiemu roku?

ZMENY

Daňové priznanie:

 • 1 968,68 € – dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2019 vyšší príjem ako je táto hranica. Ak ste mali nižší príjem, daňové priznanie nemusíte podávať.
 • Živnostníci (SZČO) - si môžu uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% z príjmu, maximálna výška výdavkov je 20 000 €. Pri príjme nad 49 790 € nie je možné uplatniť paušálne výdavky, pretože tu vzniká povinnosť byť plátcom DPH a plátca DPH nemá nárok na uplatnenie paušálnych výdavkov.
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka – (na rok) pri výpočte preddavkov na daň pri príjme do 20 507 € - 3 937,35 €
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka pri vyššom základe dane ako 20 507 € = 9 064.09 - ¼ základu dane
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka pri nadštandardnom základe danenad 36 256.37 € – nezdaniteľná časť = nule.
 • Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) – Ak daňovník dosiahne základ dane do 36 256.37 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je: 3 937.35 € – vlastný príjem manželky. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 36 256.37 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je 13 001.438 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky. Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie.

Podmienky uplatnenia odpočtu nezdaniteľnej časti na manželku/manžela:

 • manželka/manžel žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starala sa o maloleté dieťa do 3 rokov (do 6 rokov v prípade zdravotného postihnutia dieťaťa) žijúce s nimi v domácnosti
 • manželka/manžel poberal/a príspevok na opatrovanie
 • manželka/manžel bol/a evidovaný/á na úrade práce
 • manželka/manžel sa považuje za občana so zdravotným postihnutím

Daň z príjmu:

 • 19 % daň z príjmu– sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je do 36 256.37 €.
 • 25 % daň z príjmu – sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 36 256.37 €
 • 7 % zrážková daň z dividend, ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu.
 • 19 % zrážková daň z príjmov, ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu.
 • 35 % zrážková daň z príjmov, ak je daňovník rezident nezmluvného štátu.
 • 5 % zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnostiplynúceho niektorým ústavným činiteľom.

Daňový bonus v roku 2019

 • 22. 17 € – daňový bonus od januára do marca 2019 na jedno dieťa mesačne bez ohľadu na to, či v priebehu týchto troch mesiacov dosiahlo dieťa 6 rokov.
 • 22. 17 € - od apríla do decembra 2019, pokiaľ má dieťa viac ako 6 rokov.
 • 44. 34 € - od apríla do decembra 2019, pokiaľ má dieťa menej ako 6 rokov. Naposledy máte nárok na vyššiu sadzbu daňového bonusu v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo. Od nasledujúceho mesiaca máte nárok na nižšiu sadzbu.
 • 3 120 € - to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 480 eur).
 • 260 eur – hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy.