(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Aké zmeny nás čakajú pri vyplňovaní daňových priznaní za rok 2019?

18. December 2019

Nový rok nám opäť prinesie legislatívne zmeny týkajúce sa daňových priznaní. Prinášame veľký prehľad zmien. Čo sa zmenilo oproti daňovému roku 2018?

Zamestnanci:

 • mení sa nezdaniteľná časť základu dane z pôvodných 3830.02 € na 3937.35 €
 • mení sa výška daňového bonusu na manželku (manžela) na 3937.35 €
 • pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa sa mení hranica príjmu z 2880 € ročne na 3120 € (pokiaľ ste zarobili menej ako je táto hranica, nemáte na uplatnenie daňového bonusu na dieťa nárok)
 • mení sa hranica príjmu pre povinnosť podať daňové priznanie na 1968.68 €

SZČO:

 • mení sa nezdaniteľná časť základu dane z pôvodných 3830.02 € na 3937.35 €
 • pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa sa mení hranica príjmu z 2880 € ročne na 3120 € (pokiaľ ste zarobili menej ako je táto hranica, nemáte na uplatnenie daňového bonusu na dieťa nárok) a súčasne musíte vykázať základ dane (tzn. nemôžete vykazovať stratu z podnikania).

Dôchodcovia:

Ak dôchodca poberal dôchodok k 1. 1. 2019, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane iba vtedy, keď jeho ročný dôchodok v roku 2019 neprevýšil sumu 3937.35 €. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3937.35 € a vyplatenou sumou dôchodku. Ak dôchodca začal poberať dôchodok v priebehu roka, môže si uplatniť celú nezdaniteľnú časť vo výške 3937.35 €, keď základ dane nepresiahol sumu 20 507 €. Túto čiastku je možné odpočítať iba zo základu dane z príjmov zo zamestnania, brigády a podnikania. Túto položku nie je možné odpočítať z iných príjmov (prenájmu, výhry, podielového listu…). Dôchodca si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa za podmienky, že jeho príjmy zo zamestnania, brigády či podnikania dosiahli 3120 €. Ročný bonus na dieťa je oproti vlaňajšiemu roku štedrejčí, pokiaľ je dieťa mladšie ako 6 rokov.

Nárok na daňový bonus na jedno dieťa sa mesačne uplatňuje takto:

 • 22. 17 € – od januára do marca 2019 bez ohľadu na to, či v priebehu týchto troch mesiacov dosiahlo dieťa 6 rokov.
 • 22. 17 € - od apríla do decembra 2019, pokiaľ má dieťa viac ako 6 rokov.
 • 44. 34 € - od apríla do decembra 2019, pokiaľ má dieťa menej ako 6 rokov. Naposledy máte nárok na vyššiu sadzbu daňového bonusu v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo. Od nasledujúceho mesiaca máte nárok na nižšiu sadzbu. Bonus si môže odpočítať iba za počet mesiacov, v ktorých sa dieťa považovalo za nezaopatrené.

Daňový bonus na dieťa:

 • mení sa výška daňového bonusu na dieťa podľa veku dieťaťa
 • mesačná výška daňového bonusu na dieťa v závislosti na mesiaci v roku a veku dieťaťa:
  • 22. 17 € – od januára do marca 2019 bez ohľadu na to, či v priebehu týchto troch mesiacov dosiahlo dieťa 6 rokov.
  • 22. 17 € - od apríla do decembra 2019, pokiaľ má dieťa viac ako 6 rokov.
  • 44. 34 € - od apríla do decembra 2019, pokiaľ má dieťa menej ako 6 rokov. Naposledy máte nárok na vyššiu sadzbu daňového bonusu v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo. Od nasledujúceho mesiaca máte nárok na nižšiu sadzbu.

Novinky:

 • Živnostníci si môžu uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmu bez zmeny. Mení sa hranica príjmu, kedy nie je možné uplatniť paušálne výdavky. Pre rok 2019 je to 49 790 €. Pri príjmoch nad tento limit musí byť živnostník plátcom DPH a nemá nárok na výdavky uplatnené paušálom.

Aké novinky vás čakajú v aplikácii na OnlinePriznanie.sk?

Okrem legislatívnych noviniek ohľadom zmeny sadzieb sme pre vás pripravili niekoľko noviniek aj v aplikácii:


Daňové priznanie si spracujete aj sami na OnlinePriznanie.sk.