(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňové novinky 2020 - príjem z výhry

19. December 2019

Usmialo sa na vás šťastie a vyhrali ste tento rok v súťaži? Musíte alebo nemusíte daniť výhru?

Podľa zákona o dani z príjmov sa cenou alebo výhrou rozumie:

  • cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže
  • výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania
  • cena zo športovej súťaže

Ako daniť výhru?

Z daňového hľadiska treba rozlišovať typ výhry. Môže ísť o:

  • peňažnú výhru
  • nepeňažnú (vecnú) výhru

Peňažná výhra na Slovensku

Peňažná výhra iste poteší každého. O to viac, že je vyplácaná už po zdanení. Znamená to, že pokiaľ sa zúčastňujete súťaže, v ktorej sú výhrou peniaze, usporiadateľ súťaže vyplatí súťažiacemu už zdanenú čiastku. Z výhry odvedie zrážkovú daň a súťažiaci dostane zdanené peniaze. V praxi to znamená, že peňažnú výhru nemusíte priznávať do daňového priznania. Hoci to bol váš príjem, bol už raz zdanený a tým je daňová povinnosť priznať tento príjem ukončená.

Takto sa nezdaňujú:

  • výhry v lotériách, stávkach a iných podobných hrách
  • peňažné výhry

Čo však v prípade, že vyhráte napríklad 500 000 € v lotérii Euromilióny vo Veľkej Británii? Kde budete daniť túto výhru?

Podľa zmluvy medzi SR a V. Britániou (ako aj s väčšinou iných štátov) je výhra zdaniteľná len v SR. Rozhodujúce bude opäť preukázanie miesta daňovej rezidencie na území SR. Ak sa teda organizátorovi, ktorý je rezidentom V. Británie, preukážete do termínu výplaty, poukázania alebo pripísania úhrady, on si uplatní oslobodenie od dane a príjem vám vyplatí v plnej výške. Na SR si vysporiadate celosvetové príjmy (aj zo zahraničia). Na Slovensku sú výhry v lotériách od dane oslobodené a podľa medzinárodnej zmluvy sa to týka aj obdobných výhier zo zahraničia. To znamená, že výhru v tomto prípade nedaníte.

Nepeňažné (vecné) výhry

Príjmy z výhry patria medzi tzv. pasívne príjmy a nie je možné uplatniť na ne nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a ani sa neposudzujú pre poskytnutie daňového bonusu. Vecné výhry je výherca povinný zdaniť podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. Pri poskytnutí nepeňažnej ceny alebo výhry je prevádzkovateľ, organizátor alebo poskytovateľ súťaže povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny. Hodnotou ceny je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa, organizátora alebo poskytovateľa.

Kedy nemáte povinnosť priznať výhru?

Okrem peňažných výhier, ktoré sú už zdanené, platí oslobodenie od dane aj pre vecné výhry. Výherca si môže uplatniť daňové oslobodenie do max. výšky 350 eur. Ak teda príjmy + hodnota výhry po uplatnení daňového oslobodenia (hodnota ceny – 350) nedosiahli sumu 1968.68 €, nemusíte podávať daňové priznanie, ani platiť daň z príjmu. V prípade, že je hodnota vyššia ako 1968.68 €, výhra sa uvádza v daňovom priznaní typu B ako ostatné príjmy v VIII. oddieli, riadku č. 9 na strane č. 7.

Ako zaniesť príjem z vecnej výhry do aplikácie na OnlinePriznanie.sk?

V kroku 1 zaškrtnete pole Príjem z vecnej výhry a uvediete celkovú hodnotu výhry. Aplikácia sama odpočíta oslobodenie od dane vo výške 350 €.


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.onlinepriznanie.sk.