Rezident v zahraničí

25. listopad 2019

Co znamená pojem rezident v zahraničí?

Rezident je poplatník s neomezenou daňovou povinností.

Je to fyzická osoba, která má na území daného státu trvalý pobyt, středisko zájmů např. rodinu a zdržuje se tam minimálně 183 dní v roce. Rezidenty nejsou lidé, kteří chodí za prací do zahraničí, ale rodinu a trvalý pobyt mají v domovské zemi. V tomto případě splňují pouze jednu podmínku rezidentury, zdržují se v cizině více než půl roku.

Co PŘESNĚ znamená, že jsem rezident v cizí zemi?

Pokud je někdo rezidentem jiné země, znamená to, že tam zdaňuje své celosvětové příjmy (příjmy z domovské země + příjmy ze zahraničí).

Mohu si vybrat, zda chci být rezidentem v cizí zemi?

Ano, daňovou rezidenturu si mohu vybrat, pokud splňuji podmínky obou států (domovské země i cizího státu). Finanční úřad však většinou trvá na tom, že rezidentem je pouze ten, kdo má v daném státě trvalý pobyt.

Jaké výhody vyplývají z rezidentury?

Výhodou daňové rezidentury jsou odpočty na dani, daňové úlevy a výše daně. Například rezident na Slovensku daní 19% daň, v ČR je to 15%, v Rakousku podle výšky příjmu od 0 do 55%.

Jaké nevýhody vyplývají z rezidentury?

Výše daně a daňových úlev jsou v některých zemích vyšší.

Jako dokladuji pro finanční úřad v cizí zemi, že jsem rezidentem?

V každé zemi dokladuji rezidenturu podáním daňového přiznání. To se v každé zemi počítá na základě odlišných dokumentů, například:

  • na Slovensku a v ČR – potvrzení o zdanitelných příjmech
  • v Rakousku – Lohnzettel
  • ve Velké Británii – formulář P45 nebo P60