(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Vše o práci v Austrálii

29. červen 2022

Našli jste si práci v Austrálii nebo o ní zatím jen uvažujete? Co byste měli vědět před vycestováním za prací do Austrálie?

Pracovní povolení


Každý, kdo chce pracovat v Austrálii, potřebuje pracovní víza, o která je třeba požádat před vycestováním do země. Mezi nejčastěji využívaná pracovní víza patří:

Uvedená víza, resp. hlavní vízové kategorie, se dělí na další podkategorie, které závisí na délce pobytu v Austrálii, na druhu práce, kterou budete provádět a na kvalifikaci. Pro správný výběr pracovního víza lze využít vyhledávač víz.

Žádost o australská pracovní víza


O australská pracovní víza je třeba požádat elektronicky, resp. vyplněním online přihlašovacího formuláře. Dva dny po odeslání vyplněného formuláře bude žadateli doručena e‑mailová zpráva (na e‑mail, který byl uveden v přihlašovacím formuláři) s informací o:

 • udělení víza,
 • potřebě doplnění informací, příp. dokumentů,
 • postoupení k dalšímu posouzení (stav žádosti lze sledovat v online aplikaci),
 • zamítnutí žádosti (žadatel obdrží podrobné informace o důvodech zamítnutí).

Pro získání pracovního víza je důležité prokázat:

 • platnost pasu min. 3 měsíce po příjezdu do Austrálie,
 • kvalifikaci, resp. dovednosti pro provádění práce, o kterou se ucházíte. Konkrétní práce musí být také uvedena v příslušném seznamu kvalifikovaných povolání,
 • absolvování zdravotní prohlídky, resp. splnění australských zdravotních požadavků.

Ubytování v Austrálii


Austrálie nabízí následující možnosti ubytování:

 • bydlení v hostitelské rodině: většinou jde o bydlení vzdálené od centra města,
 • sdílené ubytování, resp. bydlení více podnájemníků v jednom bytě či domě: nejlevnější forma ubytování v Austrálii,
 • hostely a backpackery: forma ubytování vhodná pro krátkodobý pobyt,
 • pronájem bytu či domu: proces vyřizování je složitý a minimální doba pronájmu je 6 měsíců až 1 rok,
 • hotel: nejdražší forma ubytování.

Pracovní smlouva


Pracovní smlouva může být uzavřena písemně nebo ústně. Mezi hlavní body pracovní smlouvy patří druh pracovního poměru, pracovní doba (zaměstnanec s plným pracovním úvazkem může odpracovat 38 hodin týdně), místo výkonu práce, výše mzdy, nárok na dovolenou a výpovědní lhůta.

Druhy pracovních poměrů:


 • hlavní pracovní poměr: se smlouvou na dobu neurčitou,
 • dočasná práce: se smlouvou na dobu určitou,
 • částečný pracovní poměr: s pracovní dobou kratší než 38 hodin týdně,
 • příležitostná práce: zaměstnanec vykonává práci na požádání zaměstnavatele, přičemž nemá zaručenou nepřetržitou práci,
 • denní pronájem zaměstnanců: s 1denní výpovědní lhůtou.
 • sezónní práce.

Podnikání v Austrálii na australskou živnost je možné po získání australského podnikatelského čísla, resp. po získání ABN (Australian Business Number). Žádost o ABN je třeba podat elektronicky, tedy prostřednictvím australského online finančního úřadu.

Minimální mzda v Austrálii


Od 1. července 2021 je minimální hodinová mzda stanovena na 20,33 $. Pro zaměstnance mladší než 21 let je minimální mzda následovná:

Věk Minimální hodinová mzda
16 rokov 9,62 $
17 rokov 11,75 $
18 rokov 13,89 $
19 rokov 16,77 $
20 rokov 19,86 $
Zdroj: www.australianunions.org.au/factsheet/minimum-wages


Daň z příjmu


Výše daně z příjmu závisí od skutečnosti, zda poplatník je či není rezidentem Austrálie. Pro rezidenty platí tyto sazby daně z příjmu. Výše daně z příjmu pro nerezidenty Austrálie je 32,5 centů z každého dolaru.

Potřebujete pomoci s vrácením daně z Austrálie? Kontaktujte nás.

Chci si objednat konzultaci