(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Rodinné přídavky z Rakouska

30. květen 2022

Pracujete v Rakousku a máte děti? Požádejte o rakouské přídavky na děti.

Přídavky na děti (Familienbeihilfe)


Přídavky na děti, resp. Familienbeihilfe jsou finančním příspěvkem pro rodiče, přičemž jsou určeny pro výchovu a výživu dětí/dítěte.

Základním předpokladem pro vznik nároku na dětské přídavky je povinné sociální pojištění v Rakousku, které automaticky získáváte v souvislosti se zaměstnáním. To znamená, že pokud pracujete v Rakousku, jste povinně sociálně pojištěn a máte nárok na přídavky.

Kdo může požádat o přídavky na děti?


O dětské přídavky může požádat jen jeden ze zákonných zástupců dítěte. V praxi mohou nastat tyto situace:

 • jsou-li rodiče manželé, může o tuto dávku požádat kterýkoliv z rodičů,
 • jsou-li rodiče svobodní, nebo rozvedení i, žádost může podat jen matka dítěte,
 • jsou-li rodiče rozvedení a dítě žije ve společné domácnosti s otcem (otec je jediným zákonným zástupcem), žádost může podat pouze otec.

Výše přídavků na děti v roce 2022


Přídavky jsou vypláceny měsíčně, přičemž jejich výše je určena v závislosti na věku dětí a na trvalém bydlišti následovně:

Věk Výše přídavků na děti s trvalým pobytem v Rakousku Výše přídavků na děti s trvalým pobytem v Čechách
0 - 2 roky 114 € 74,67 €
3 - 9 let 121,90 € 79,84 €
10 - 18 let 141,50 € 92,68 €
od 19 let 165,10 € 108,14 €
Zdroj: www.bundeskazleramt.gv.at


Kromě toho se výše přídavků zvyšuje podle počtu dětí na základě tzv. sourozeneckého příplatku, který je měsíčně připočten k základní výši přídavků, a to následovně:

Počet dětí Výše příplatku na děti s trvalým pobytem v Rakousku Výše příplatku na děti s trvalým pobytem v Čechách
Dvě děti 7,10 € na každé dieťa 4,65 € na každé dítě
Tři děti 17,40 € na každé dieťa 11,40 € na každé dítě
Čtyři děti 26,50 € na každé dieťa 17,36 € na každé dítě
Pět dětí 32,00 € na každé dieťa 20,96 € na každé dítě
Šest dětí 35,70 € na každé dieťa 23,38 € na každé dítě
Sedm a více dětí 52,00 € na každé dieťa 34,06 € na každé dítě
Zdroj: www.oesterreich.gv.at


Výše rodinných přídavků a výše sourozeneckého příplatku na děti s trvalým pobytem mimo Rakousko, resp. v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku, je v jednotlivých zemích rozdílná. Informace o výši přídavků a příplatků jsou pro všechny země dostupné ZDE.

Žádost o přídavky na děti


Žádost o přídavky na děti lze podat v papírové formě (místně příslušnému daňovému úřadu), nebo elektronicky prostřednictvím FinanzOnline, přičemž jsou zapotřebí následující tiskopisy:

 • žádost Beih 100 - pokud na dítě nepobíráte přídavky v jiné zemi EU,
 • žádost Beih 38 - pokud na dítě pobíráte přídavky v jiné zemi EU,
 • formulář E 401,
 • formulář E 411.

Žádost Beih 38 slouží na dorovnání rodinných přídavků v případě, že na dítě již pobíráte přídavky v domovské zemi, resp. v jiné zemi EU. Jde o tzv. vyrovnávací platbu.

Přečtěte si také:

Evropské formuláře ve zkratce

Pracujete v zahraničí? Jaké formuláře se v členských zemích EU používají a k čemu slouží?


K žádosti je třeba doložit i tyto přeložené kopie dokumentů:

 • rodný list dítěte/dětí,
 • pracovní smlouvu,
 • oddací list/rozsudek o rozvodu/úmrtní list,
 • potvrzení o návštěvě školy (u dětí navštěvujících školu),
 • potvrzení o studiu prostřednictvím formuláře E 402 (u studujících dětí).

Přídavky na děti lze získat až 5 let zpětně!


Chci požádat o rakouské přídavky na děti


Jak dlouho lze pobírat přídavky na děti?


Rakouské přídavky na děti lze pobírat na každé dítě do 18 let. Na dítě starší než 18 let lze pobírat přídavky jen v případě, pokud dítě absolvuje odbornou přípravu, resp. studuje-li na učňovské, odborné nebo vysoké škole. V tomto případě se rodinné přídavky vyplácejí do 24 let věku dítěte.

Požádejte také o vrácení daně z Rakouska.


Chci požádat o vrácení daně z Rakouska


Rádi vám pomůžeme s vyřízením přídavků na děti, se získáním dokumentů, s vrácením penzijních příspěvků nebo s vrácením daně.

Kontaktujte nás