(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Rodinné přídavky z Rakouska

Aktualizováno: 14. duben 2023
Publikováno: 30. květen 2022

Pracujete v Rakousku a máte děti? Požádejte o rakouské přídavky na děti.

Přídavky na děti (Familienbeihilfe)


Přídavky na děti, resp. Familienbeihilfe jsou finančním příspěvkem pro rodiče, přičemž jsou určeny pro výchovu a výživu dětí/dítěte.

Základním předpokladem pro vznik nároku na dětské přídavky je povinné sociální pojištění v Rakousku, které automaticky získáváte v souvislosti se zaměstnáním. To znamená, že pokud pracujete v Rakousku, jste povinně sociálně pojištěn a máte nárok na přídavky.

Kdo může požádat o přídavky na děti?


O dětské přídavky může požádat jen jeden ze zákonných zástupců dítěte. V praxi mohou nastat tyto situace:

 • jsou-li rodiče manželé, může o tuto dávku požádat kterýkoliv z rodičů,
 • jsou-li rodiče svobodní, nebo rozvedení i, žádost může podat jen matka dítěte,
 • jsou-li rodiče rozvedení a dítě žije ve společné domácnosti s otcem (otec je jediným zákonným zástupcem), žádost může podat pouze otec.

Výše přídavků na děti v roce 2023


Přídavky jsou vypláceny měsíčně, přičemž jejich výše je určena v závislosti na věku dětí. K částce přídavků je automaticky připočten i Kinderabsetzbetrag, resp. daňový bonus na dítě ve výši 61,79 € měsíčně:

Věk Výše přídavků Daňový bonus Spolu
0 - 2 roky 120,60 € 61,79 € 182,39 €
3 - 9 rokov 129 € 61,79 € 190,79 €
10 - 18 rokov 149,70 € 61,79 € 211,49 €
od 19 rokov 174,70 € 61,79 € 236,49 €
Zdroj: www.oesterreich.gv.at


Nárok na Kinderabsetzbetrag má každý poplatník, který pobírá rodinné přídavky z Rakouska. Poplatník, který má v Rakousku neomezenou daňovou povinnost a pobírá rodinné přídavky, může využít i Familienbonus Plus, resp. daňovou úlevu ve výši 2 000 € ročně na jedno dítě do 18 let. Familienbonus Plus lze uplatnit i na děti od 18 let za předpokladu, že se na ně stále pobírají rodinné přídavky. V tomto případě je výše daňové úlevy 650 € ročně.

Výše přídavků se zvyšuje i podle počtu dětí na základě tzv. sourozeneckého příplatku, který je měsíčně připočten k základní výši přídavků, a to následovně:

Počet dětí Výše sourozeneckého příplatku
Dvě děti 7,50 € na každé dítě
Tři děti 18,40 € na každé dítě
Čtyři děti 28 € na každé dítě
Pět dětí 33,90 € na každé dítě
Šest dětí 37,80 € na každé dítě
Sedm a více dětí 55,00 € na každé dítě
Zdroj: www.oesterreich.gv.at


V roce 2019 bylo v Rakousku zavedeno indexování dětských přídavků a sourozeneckého příplatku. Indexace znamenala, že výše rodinných přídavků a výše sourozeneckého příplatku na děti s trvalým pobytem mimo Rakousko, resp. v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku byla rozdílná oproti výši přídavků pro děti s trvalým pobytem v Rakousku. Výše rodinných přídavků pro děti s trvalým pobytem mimo Rakousko se odvíjela od místa bydliště dětí, což v mnoha případech představovalo výrazně nižší výši dětských přídavků a sourozeneckého příplatku.

Dne 16. 6. 2022 Evropský soudní dvůr rozhodl o zrušení indexace. Od tohoto data je výše přídavků a příplatku stejná jak pro děti s trvalým pobytem v Rakousku, tak pro děti s trvalým pobytem v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku.


V souvislosti s uvedeným rozhodnutím bylo přijato také opatření na vyplacení rozdílu rodinných přídavků za období od ledna 2019 do června 2022. Vyplacení rozdílu proběhlo v období od července do srpna 2022.

Žádost o přídavky na děti


Žádost o přídavky na děti lze podat v papírové formě (místně příslušnému daňovému úřadu), nebo elektronicky prostřednictvím FinanzOnline, přičemž jsou zapotřebí následující tiskopisy:

 • žádost Beih 100 - pokud na dítě nepobíráte přídavky v jiné zemi EU,
 • žádost Beih 38 - pokud na dítě pobíráte přídavky v jiné zemi EU,
 • formulář E 411.

Žádost Beih 38 slouží na dorovnání rodinných přídavků v případě, že na dítě již pobíráte přídavky v domovské zemi, resp. v jiné zemi EU. Jde o tzv. vyrovnávací platbu.

Přečtěte si také:

Evropské formuláře ve zkratce

Pracujete v zahraničí? Jaké formuláře se v členských zemích EU používají a k čemu slouží?


K žádosti je třeba doložit i tyto přeložené kopie dokumentů:

 • rodný list dítěte/dětí,
 • pracovní smlouvu,
 • oddací list/rozsudek o rozvodu/úmrtní list,
 • potvrzení o návštěvě školy (u dětí navštěvujících školu),
 • potvrzení o studiu prostřednictvím formuláře E 402 (u studujících dětí).

Přídavky na děti lze získat až 5 let zpětně!


Chci požádat o rakouské přídavky na děti


Jak dlouho lze pobírat přídavky na děti?


Rakouské přídavky na děti lze pobírat na každé dítě do 18 let. Na dítě starší než 18 let lze pobírat přídavky jen v případě, pokud dítě absolvuje odbornou přípravu, resp. studuje-li na učňovské, odborné nebo vysoké škole. V tomto případě se rodinné přídavky vyplácejí do 24 let věku dítěte.

Požádejte také o vrácení daně z Rakouska.


Rádi vám pomůžeme s vyřízením přídavků na děti, se získáním dokumentů, s vrácením penzijních příspěvků nebo s vrácením daně.

Kontaktujte nás