Vše o práci v Rakousku

Aktualizováno: 19. prosinec 2023
Publikováno: 21. březen 2022

Našli jste si práci v Rakousku nebo o ní zatím jen uvažujete? Co byste měli vědět před vycestováním za prací do Rakouska?

Pracovní smlouva (Arbeitsvertrag)


Rakouská pracovní smlouva může být uzavřena buď písemně, nebo ústně. Nebyla-li uzavřena písemně, zaměstnavatel je povinen vystavit zaměstnanci pracovní kartu, resp. „Dienstzettel”. Pracovní karta slouží jako doklad o zaměstnání a obsahuje údaje:

  • název zaměstnavatele,
  • začátek pracovního vztahu,
  • výpovědní termíny a doby,
  • rozsah dovolené,
  • pracovní dobu,
  • nástupní plat, resp. kolektivní smlouvu nebo podnikovou dohodu.

Mzda (Gehalt)


V Rakousku není stanovena minimální mzda, resp. není dána zákonem. Při určení mzdy jde o dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, přičemž mzdové podmínky jsou zakotveny a průběžně upravovány v kolektivní smlouvě. V kolektivní smlouvě je zakotvena i 13. a 14. mzda, tedy dovolená a vánoční prémie.


Pracovní doba (Arbeitszeit)


Standardní délka pracovní doby je 40 hodin týdně, resp. 8 hodin denně. Rozsah pracovní doby však může být kolektivní smlouvou snížen nebo naopak zvýšen. V mnoha kolektivních smlouvách je pracovní doba zkrácena na 38 hodin týdně. Po odpracování šesti hodin vzniká zaměstnanci nárok na 30 minutovou přestávku. Nárok na 45 minutovou přestávku vzniká po odpracování osmi hodin.

Zkušební doba (Probezeit)


Zkušební doba v Rakousku trvá maximálně 1 měsíc. Tato doba může být kolektivní smlouvou ještě zkrácena. Během zkušební doby lze ukončit pracovní poměr okamžitě, a to bez udání důvodu, ať už ze strany zaměstnance nebo ze strany zaměstnavatele.

Dovolená (Ferien)


Roční nárok na dovolenou činí 25 dnů v případě, že pracujete 5 dnů v týdnu. Pokud pracujete 6 dnů v týdnu, roční nárok na dovolenou je 30 dnů. Během prvních šesti měsíců pracovního poměru vzniká částečný nárok na dovolenou, resp. 2 pracovní dny měsíčně. Po šesti odpracovaných měsících máte plný nárok na roční dovolenou. Pokud byste během dovolené onemocněli na více než 3 dny, doba pracovní neschopnosti se vám nezapočítá do čerpání dovolené po splnění těchto podmínek: informujete zaměstnavatele o onemocnění, onemocnění prokážete zaměstnavateli lékařským potvrzením.

Daň z příjmů (Einkommensteuer)


Daň z příjmů za vás odvádí zaměstnavatel v měsíčních zálohách, které jsou rozhodující pro roční zúčtování daně, resp. pro daňové přiznání.

Rakouské daňové sazby pro roky 2022, 2023 a 2024 jsou následující:

Roční příjem v roce 2022Sazba daně z příjmů r. 2022Roční příjem v roce 2023Sazba daně z příjmů r. 2023Roční příjem v roce 2024Sazba daně z příjmů r. 2024
do 11 000 €0 %do 11 693 €0 %do 12 816 €0 %
od 11 000 € do 18 000 €20 %od 11 693 € do 19 134 €20 %od 12 816 € do 20 818 €20 %
od 18 000 € do 31 000 €32,5 %od 19 134 € do 32 075 €30 %od 20 818 € do 34 513 €30 %
od 31 000 € do 60 000 €42 %od 32 075 € do 62 080 €41 %od 34 513 € do 66 612 €40 %
od 60 000 € do 90 000 €48 %od 62 080 € do 93 120 €48 %od 66 612 € do 99 266 €48 %
Zdroj: www.finanz.at


Potřebuji vyřídit daně v Rakousku


Uznávání diplomů


V závislosti na profesi je možné, že budete muset požádat o uznání kvalifikace. V první řadě je třeba zajistit si překlad dokumentů/certifikátů a jejich úřední ověření. Následně můžete požádat o uznání kvalifikace na „Rakouském národním úřade pro kvalifikace”. Do tří měsíců od podání žádosti obdržíte uznání kvalifikace. U speciálních profesí je zaměstnavatel povinen ověřit si vaše vzdělání. Patří sem profese jako např. učitel, zubař, malíř, zahradník, sociální pracovník atd.

Potřebuji pomoci s překladem dokumentů


Skončení pracovního poměru


Skončení pracovního poměru výpovědí - pracovní poměr může být ukončen výpovědí, přičemž výpověď nemusí mít písemnou formu (pokud to neudává kolektivní smlouva) a dokonce může být dána i bez oznámení důvodu. Při výpovědi však musí být dodrženy výpovědní lhůty.

Skončení pracovního poměru dohodou - v tomto případě nejsou stanoveny žádné výpovědní lhůty.

Okamžité zrušení pracovního poměru - může se uplatnit v případě, pokud k tomu existují opodstatněné důvody. Tyto důvody jsou určeny zákonem a spadá sem např. hrubé porušení pracovní kázně. Důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru nemusí být oznámen zaměstnanci. Pokud by došlo k neoprávněnému zrušení pracovního poměru, je třeba obrátit se na odborové organizace.

Potřebujete pomoci s překladem smlouvy, či s vrácením daně z Rakouska?

Kontaktujte nás