Na aké číslo účtu zaplatiť daň z príjmu?

Aktualizovaný: 15. Január 2024
Publikovaný: 4. Február 2022

V daňovom priznaní vám vyšla daň k úhrade. Na aké číslo účtu zaplatiť daň z príjmov?

Finančná správa nedisponuje jedným univerzálnym účtom, na ktorý si zaplatíte vzniknutú daň. Účet je potrebné si „poskladať". Číslo účtu sa skladá z 6-číselného predčíslia a 10-miestneho čísla účtu tzv. OÚD. Nasleduje lomítko a kód Štátnej pokladnice. V závislosti od toho, aký druh dane idete práve platiť, si zvolíte predčíslie účtu. Ak platíte daň z príjmu fyzickej osoby z daňového priznania typu A alebo B, zvolíte predčíslie 500208.

Každý daňovník má pridelené vlastné číslo účtu – osobné číslo daňovníka (OÚD). To si môže vygenerovať formou generátora na stránkach Finančnej správy. Stačí vložiť rodné číslo alebo DIČ, opísať kontrolný kód a vyhľadať.

Spracujte si daňové priznanie pre fyzické osoby v našej online aplikácii a získajte zľavu vo výške 5 €. Zľavový kód DANE2024 stačí zadať do príslušného poľa pri platbe a aplikácia automaticky odpočíta 5 € z celkovej ceny za daňové priznanie. Zľava sa vzťahuje na všetky balíčky.


Generátor nenašiel moje OÚD. Čo teraz?


Kontaktovali sme Finančné riaditeľstvo v Banskej Bystrici, ako zaplatiť daň, keď generátor z rodného čísla nevygeneroval OÚD.

Ak Vám generátor po zadaní potrebných údajov OÚD nenájde, bude daňovníkovi po spracovaní daňového priznania pridelené a odoslané poštou na adresu. Variabilný symbol pri platbe uvedie 1700992023.

Povedané po lopate: „Kým daňový úrad nespracuje vaše daňové priznanie a nepošle list s pridelým OÚD, neviete si vygenerovať IBAN a uhradiť daň."

Ako postupovať, keď list z daňového úradu nedorazí do 2. 4.?


Povinnosť podať daňové priznanie je do 2. 4. Keď daňový úrad nestihne spracovať vaše daňové priznanie do 2. 4., musíte s platbou dane počkať.


Daňové priznanie bolo podané v termíne, no list stále neprišiel. Nechcem platiť pokutu!


Daňové priznanie bolo podané v termíne. Oneskorenie generovania OÚD je spôsobené na strane daňového úradu. Daňovník, ktorý podá daňové priznanie v termíne a proces spracovania mu znemožňuje uhradiť daň do konca marca, ju uhradí síce po termíne, ale daňový úrad mu pokutu nevyrubí.

List s OÚD prišiel. Ako ďalej postupovať?


Po pridelení OÚD treba vyskladať ešte IBAN. Na zjednodušenie procesu môžete použiť generátor IBAN pre účet v Štátnej pokladnici. Zadáte predčíslie pre daň z príjmov fyzickej osoby 500208 a vaše OÚD a generátor zobrazí hotový IBAN pre platbu dane. Predčíslie pre nerezidentov je 500216.

Postup pri generovaní IBANu k platbe dane je nasledovný:

  • do generátora OÚD vložte svoje DIČ alebo rodné číslo,
  • opíšte kód z obrázku a vygenerujte OÚD,
  • OÚD vložte do generátora IBAN,
  • predčíslie zadajte 500208 pre fyzické osoby,
  • kliknite na Generuj.

Daň uhradíte pod variabilným symbolom 1700992023.


Základom je podať daňové priznanie v termíne. Preto spracovanie priznania neodkladajte a vypracujte si ho v našej inteligentnej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Daňové priznanie vám pripravíme vo formátoch PDF aj XML. Je vám k dispozícii ihneď po zaplatení.

Vyplniť daňové priznanie


Náš e-book je užitočný pomocník nielen pri rozbiehaní podnikania. Prevedie vás založením živnosti, pomôže zorientovať sa v povinnostiach voči úradom, vysvetlí fakturáciu, cenotvorbu a DPH a pomôže so zamestnávaním ľudí. Viac ako 90 strán rád a tipov od skúsenej účtovníčky, príklady z praxe, vzory vyplnených formulárov a veľa ďalšieho. Objednajte na našom webe.


Objednať e-book