Časté otázky: Nárok na rodinné dávky v EÚ

26. Október 2023

Často sa nás pýtate na podmienky získania rodinných dávok z krajín EÚ. Spracovali sme odpovede na najčastejšie otázky v súvislosti s prácou v zahraničí.

Rodinné dávky v krajinách EÚ


Podmienky týkajúce sa nároku na rodinné dávky si jednotlivé krajiny EÚ určujú sami. To znamená, že v krajinách platia rôzne pravidlá, od ktorých sa odvíja nárok na tieto dávky. Pre vznik nároku môže byť rozhodujúce:

  • obdobie výkonu práce v zahraničí,
  • daňový status,
  • bydlisko žiadateľa,
  • miesto pobytu a ďalšie.


Otázky a odpovede


Otázka č. 1:

S maloletou dcérou žijem na Slovensku, kde som aj zamestnaná a poberám tu detské prídavky. Manžel pracuje v Nemecku. Môžeme požiadať o vyrovnávaciu dávku z Nemecka z Nemecka?

Odpoveď:

Áno. Ak sú detské prídavky vyplácané na Slovensku, v Nemecku je možné požiadať o vyrovnávaciu dávku. Nemecko na základe žiadosti vypočíta nárok na prídavky a výslednú sumu zníži o čiastku vyplatených prídavkov.

Potrebujete pomôcť so získaním nemeckých prídavkov? Pomôžeme vám.

Chcem požiadať o detské prídavky
z Nemecka


Otázka č. 2:

S manželom sme sa rozviedli, ale detské prídavky naďalej poberá on. 7 rokov sme spoločne žili vo Švédsku. Po rozvode som sa s deťmi vrátila do Poľska. Môžu byť detské prídavky vyplácané mne?

Odpoveď:

Áno. V tomto prípade je potrebné kontaktovať poľský úrad, ktorý vypláca detské prídavky a požiadať o túto zmenu. Máte nárok na výplatu detských prídavkov z dôvodu starostlivosti o deti.

Otázka č. 3:

Pochádzam zo Španielska. Môj zamestnávateľ ma pracovne vyslal na rok do Holandska. Môžem požiadať o španielske detské prídavky na dieťa, ktoré žije s matkou v Portugalsku?

Odpoveď:

Nie. Vyslaný zamestnanec je vždy prihlásený do systému sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine. Z tohto dôvodu nevzniká nárok na španielske detské prídavky. O detské prídavky môžete požiadať len v Portugalsku.

Otázka č. 4:

Pred pol rokom som pricestovala do Belgicka za účelom štúdia. Môžem tu žiadať o materskú dávku?

Odpoveď:

Nie. V Belgicku vzniká nárok na materskú dávku len zamestnaným osobám alebo SZČO.

Otázka č. 5:

Žijem v Českej republike a každý deň dochádzam za prácou do Rakúska. Mám nárok na rakúske detské prídavky, ak deti a nezamestnaná manželka žijú v Českej republike?

Odpoveď:

Áno. Nárok na prídavky vzniká aj vtedy, ak jeden rodič pracuje v Rakúsku a deti žijú v inej krajine EÚ s druhým rodičom. Odlúčená rodina sa v tejto súvislosti považuje za rodinu žijúcu v spoločnej domácnosti.

Potrebujete pomôcť so získaním prídavkov z Rakúska? Obráťte sa na nás.

Chcem získať rakúske prídavky


Otázka č. 6:

S manželkou sme obaja zamestnaní, pričom každý z nás pracuje v inej krajine EÚ. Ja pracujem v Nemecku a manželka v Rakúsku. Deti žijú na Slovensku. Môžeme poberať detské prídavky z Rakúska aj z Nemecka?

Odpoveď:

Nie. Nárok na detské prídavky vám v súvislosti so zamestnaním a sociálnym poistením síce vzniká v oboch krajinách, teda v Rakúsku aj v Nemecku, ale prídavky bude vyplácať len jedna krajina. A to tá, ktorá vypláca dávky vo vyššej sume.

Nárok na detské prídavky vzniká v prvom rade v tej v krajine, v ktorej dieťa žije (ak tam aspoň jeden z rodičov pracuje). V druhej krajine, resp. v krajine EÚ, kde pracuje druhý rodič, je možné požiadať o vyrovnávaciu dávku.

Ak ale ani jeden z rodičov nepracuje v krajine kde žije dieťa, celú výšku prídavkov vypláca len jedna krajina.

Otázka č. 7:

Pochádzam z Rumunska, kde pracujem a žijem so svojím dieťaťom. Pred pol rokom som sa rozviedla a exmanžel odišiel pracovať do Rakúska. V Rumunsku poberám detské prídavky. Je možné požiadať o vyrovnávaciu dávku z Rakúska?

Odpoveď:

Áno. Vzhľadom k tomu, že exmanžel podlieha rakúskemu sociálnemu zabezpečeniu, vzniká vám nárok na vyrovnávaciu dávku detských prídavkov.

Prečítajte si aj:

Prídavky na deti v Nemecku / Kindergeld

Pracujete v Nemecku a máte deti? V tom prípade môžete požiadať o nemecké prídavky na deti.

Prídavky na deti v Nemecku / Kindergeld


Otázka č. 8:

Minulý mesiac som pricestoval z Bulharska na Slovensko, kde som sa aj zamestnal. Manželka zatiaľ žije s trojročnou dcérou v Bulharsku a tam aj pracuje. Môžem požiadať o slovenské prídavky?

Odpoveď:

Nie. Nárok na detské prídavky vzniká v Bulharsku. Na Slovensku však môžete požiadať o vyrovnávaciu dávku. To znamená, že ak bude čiastka slovenských prídavkov vyššia ako v Bulharsku, Slovensko bude vyplácať rozdiel dávky.

Potrebujete pomôcť so získaním detských prídavkov z členskej krajiny EÚ?

Kontaktujte nás