(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Časté otázky: Nárok na rodinné dávky v EU

26. říjen 2023

Často se nás ptáte na podmínky získání rodinných dávek ze zemí EU. Zpracovali jsme odpovědi na nejčastější otázky v souvislosti s prací v zahraničí.

Rodinné dávky v zemích EU


Podmínky týkající se nároku na rodinné dávky si jednotlivé země EU určují sami. To znamená, že v zemích platí různá pravidla, od kterých se odvíjí nárok na tyto dávky. Pro vznik nároku může být rozhodující:

  • období výkonu práce v zahraničí,
  • daňový status,
  • bydliště žadatele,
  • místo pobytu a další.


Otázky a odpovědi


Otázka č. 1:

S nezletilou dcerou žiji v Čechách, kde jsem i zaměstnána a pobírám zde dětské přídavky. Manžel pracuje v Německu. Můžeme požádat o vyrovnávací dávku z Německa?

Odpověď:

Ano. Pokud jsou dětské přídavky vypláceny v České republice, v Německu lze požádat o vyrovnávací dávku. Německo na základě žádosti vypočítá nárok na přídavky a výslednou částku sníží o částku vyplacených přídavků.

Potřebujete pomoci se získáním německých přídavků? Pomůžeme vám.

Chci požádat o dětské přídavky
z Německa


Otázka č. 2:

S manželem jsme se rozvedli, ale dětské přídavky nadále pobírá on. 7 let jsme společně žili ve Švédsku. Po rozvodu jsem se s dětmi vrátila do Polska. Mohou být dětské přídavky vypláceny mně?

Odpověď:

Ano. V tomto případě je třeba kontaktovat polský úřad, který vyplácí dětské přídavky a požádat o tuto změnu. Máte nárok na výplatu dětských přídavků z důvodu péče o děti.

Otázka č. 3:

Pocházím ze Španělska. Můj zaměstnavatel mě pracovně vyslal na rok do Nizozemska. Mohu požádat o španělské dětské přídavky na dítě, které žije s matkou v Portugalsku?

Odpověď:

Ne. Vyslaný zaměstnanec je vždy přihlášen do systému sociálního zabezpečení v domovské zemi. Z toho důvodu nevzniká nárok na španělské dětské přídavky. O dětské přídavky můžete požádat jen v Portugalsku.

Otázka č. 4:

Před půl rokem jsem přicestovala do Belgie za účelem studia. Mohu zde žádat o mateřskou dávku?

Odpověď:

Ne. V Belgii vzniká nárok na mateřskou dávku jen zaměstnaným osobám nebo OSVČ.

Otázka č. 5:

Žiji v České republice a každý den docházím za prací do Rakouska. Mám nárok na rakouské dětské přídavky, pokud děti a nezaměstnaná manželka žijí v České republice?

Odpověď:

Ano. Nárok na přídavky vzniká i tehdy, pokud jeden rodič pracuje v Rakousku a děti žijí v jiné zemi EU s druhým rodičem. Odloučená rodina se v této souvislosti považuje za rodinu žijící ve společné domácnosti.

Potřebujete pomoci se získáním přídavků z Rakouska? Obraťte se na nás.

Chci získat rakouské přídavky


Otázka č. 6:

S manželkou jsme oba zaměstnaní, přičemž každý z nás pracuje v jiné zemi EU. Já pracuji v Německu a manželka v Rakousku. Děti žijí v České republice. Můžeme pobírat dětské přídavky z Rakouska i z Německa?

Odpověď:

Ne. Nárok na dětské přídavky vám v souvislosti se zaměstnáním a sociálním pojištěním sice vzniká v obou zemích, tedy v Rakousku i v Německu, ale přídavky bude vyplácet jen jedna země. A to ta, která vyplácí dávky ve vyšší částce.

Nárok na dětské přídavky vzniká v první řadě v té v zemi, ve které dítě žije (pokud tam aspoň jeden z rodičů pracuje). Ve druhé zemi, resp. v zemi EU, kde pracuje druhý rodič, lze požádat o vyrovnávací dávku.

Pokud ale ani jeden z rodičů nepracuje v zemi kde žije dítě, celou výši přídavků vyplácí jen jedna země.

Otázka č. 7:

Pocházím z Rumunska, kde pracuji a žiji se svým dítětem. Před půl rokem jsem se rozvedla a exmanžel odešel pracovat do Rakouska. V Rumunsku pobírám dětské přídavky. Mohu požádat o vyrovnávací dávku z Rakouska?

Odpověď:

Ano. Vzhledem k tomu, že exmanžel podléhá rakouskému sociálnímu zabezpečení, vzniká vám nárok na vyrovnávací dávku dětských přídavků.

Přečtěte si také

Přídavky na děti v Německu / Kindergeld

Pracujete v Německu a máte děti? V tom případě můžete požádat o německé přídavky na děti.

Přídavky na děti v Německu / Kindergeld


Otázka č. 8:

Minulý měsíc jsem přicestoval z Bulharska do České republiky, kde jsem se i zaměstnal. Manželka zatím žije s tříletou dcerou v Bulharsku a tam i pracuje. Můžeme požádat o české přídavky?

Odpověď:

Ne. Nárok na dětské přídavky vzniká v Bulharsku. V České republice však můžete požádat o vyrovnávací dávku. To znamená, že pokud bude částka českých přídavků vyšší než v Bulharsku, Česko bude vyplácet rozdíl dávky.

Potřebujete pomoci se získáním dětských přídavků z členské země EU?

Kontaktujte nás