Formulář PD A1

Aktualizováno: 7. listopad 2023
Publikováno: 26. leden 2023

Vyslal vás zaměstnavatel do zahraničí, nebo jste OSVČ a získali jste zakázku v zahraničí?

Co je formulář PD A1 a k čemu se používá?


Formulář PD A1 je potřebný k prokázání placení sociálního pojištění v domovské zemi. Jde o dokument který potvrzuje, že zaměstnanec vyslaný do zahraničí má stále trvající pracovní poměr v Čechách, nebo OSVČ vykonávající zakázku v zahraničí podniká na základě českého živnostenského oprávnění.


V případě, že zaměstnanec nebo OSVČ nemají vystavený formulář PD A1, musí být účastníky sociálního pojištění v zahraničí. K tomu, aby se této povinnosti „vyhnuli”, existuje výjimka:

Sociální pojištění v zahraničí se neodvádí, pokud má zaměstnanec nebo OSVČ platný formulář PD A1 a práci v zahraničí vykonávají maximálně 24 měsíců.

Jinými slovy, pokud by tato výjimka neexistovala, znamenalo by to, že pokud zaměstnavatel vyšle zaměstnance na výkon práce např. na Slovensko na 5 dní, tento zaměstnanec by musel být sociálně pojištěn na Slovensku a musel by se registrovat v slovenské Sociální pojišťovně. Podobně je to i u OSVČ.

Formulář PD A1 potvrzuje, že sociální pojištění se odvádí v domovské zemi, tedy v Čechách. A to i po dobu, kdy je zaměstnanec nebo OSVČ v zahraničí. Tento doklad slouží pro doložení trvání sociálního pojištění v případě kontrol ze správy sociálního zabezpečení v zahraničí.

Kde vybavím formulář PD A1?


Formulář PD A1 bezplatně vybavíte osobně v každé pobočce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Formulář PD A1 pro zaměstnance


Zaměstnavatel spolu se zaměstnancem musí požádat Českou správu sociálního zabezpečení o vystavení formuláře prostřednictvím Společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení.

Spolecna_zadost_zamestnanec_zamestnavatel

Formulář PD A1 pro OSVČ


OSVČ musí rovněž požádat Českou správu sociálního zabezpečení o vystavení formuláře prostřednictvím Žádosti OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení.

Zadost_OSVC_O_VYSTAVENI_A1

Česká správa sociálního zabezpečení má na zpracování žádosti a vystavení formuláře 30 dní. Proto podejte žádost s dostatečným časovým předstihem. 30denní lhůta běží ode dne doručení žádosti.

Žádost lze podat dvěma způsoby:

  • elektronicky,
  • písemně v listinné podobě.

Originál formuláře PD A1 musí mít jako zaměstnanec, tak i OSVČ s sebou při vycestování do zahraničí. V případě, že na pracoviště přijde kontrola ze sociálního zabezpečení ze zahraničí, musí tento dokument předkládat pro uplatnění výjimky.

Formulář není nutné překládat do cizího jazyka. Formulář je standardizován pro celou EU.


Přílohy k žádosti


K žádosti pro zaměstnance je třeba přiložit tyto přílohy:

  • kopie smlouvy zaměstnavatele se zahraničním subjektem na výkon práce v jiném členském státě Evropské unie (pokud jsou doklady v cizím jazyku, musí být přeloženy do českého jazyka kromě dokladů v slovenském jazyce),
  • kopie pracovní smlouvy nebo dohody o práci vykonávané mimo pracovního poměru s případnými dodatky, pokud existují.

K žádosti pro OSVČ je třeba přiložit tyto přílohy:

  • kopie smlouvy OSVČ uzavřená se zahraničním subjektem pro dočasný výkon samostatné výdělečné činnosti v jiném členském státě Evropské unie (pokud jsou doklady v cizím jazyku, musí být přeloženy do českého jazyka kromě dokladů v slovenském jazyce).

Dokumenty v cizích jazycích (kromě slovenského jazyka) musí být úředně přeloženy. Pokud překlad není úřední, musí být k dokladům přiloženo čestné prohlášení o překladu dokumentů sepsaných v cizím jazyce.


Platnost formuláře


Formulář se vystavuje s časovým omezením dle délky výkonu práce v zahraničí. Datum návratu se uvádí v žádosti a tento datum je rovněž posledním dnem platnosti formuláře. Maximální možná časová platnost je 24 měsíců. Po návratu do České republiky musí být formulář PD A1 zrušen Českou správou sociálního zabezpečení.

Proto je třeba dávat si pozor na termíny ukončení výkonu práce v zahraničí. V praxi se běžně stává, že se zakázka v zahraničí prodlouží o několik dní. Formulář tak na prodloužený termín přestane platit, co může mít za následek nutnost přihlásit se v zahraniční správě sociálního zabezpečení na sociální pojištění na období prodloužení zakázky.

Z tohoto důvodu je dobré počítat s časovou rezervou již v žádosti.

Přečtěte si také:

Placení záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2023

V roce 2023 se opět zvedají minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. O kolik si OSVČ připlatí v příštím roce?

Placení záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2023


Co se stane, když si tento formulář nevyřídím?


Mít se sebou formulář PD A1 v zahraničí není povinností zaměstnance, ani OSVČ, je to však jejich právo a doporučení. Pokud zaměstnanec nebo OSVČ nepožádá o vystavení formuláře (například z důvodu časového skluzu), nemá možnost uplatnit si výjimku, a během celého pobytu v zahraničí se na zaměstnance i OSVČ bude vztahovat povinnost placení sociálního pojistného.

V případě, pokud zaměstnanec nebo OSVČ nepožádají o formulář PD A1 a ani se nepřihlásí k placení sociálního pojistného v zahraničí, hrozí jim pokuta, jejíž výše se může lišit v závislosti na platné legislativě konkrétní země EU.

Na co nezapomenout při změně ohledně cesty do zahraničí


Zaměstnavatel nebo zaměstnanec i OSVČ mají povinnost oznámit České správě sociálního zabezpečení jakékoli změny týkající se pracovní cesty do zahraničí. Lhůta pro hlášení změn je 8 dní.

Které změny se musí nahlásit České správě sociálního zabezpečení?


  • pokud se žádané vyslání do zahraničí neuskutečnilo,
  • pokud se vyslání ukončilo před uplynutím platnosti formuláře PD A1,
  • pokud se vyslání přerušilo na dobu delší než dva měsíce,
  • pokud vyslaného zaměstnance zaměstnavatel přidělil v Čechách jinému zaměstnavateli (netýká se OSVČ).

Potřebujete získat formulář PD A1? Kontaktujte nás. Pomůžeme vám se získáním formuláře, abyste mohli bezstarostně pracovat v zahraničí.

Chci získat formulář PD A1