(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Zaplatila jsem zálohu na sociální pojištění pod nesprávným variabilním symbolem. Jak to řešit?

30. srpen 2022

OSVČ si měsíčně hradí zálohy na zdravotní i sociální pojištění. Při bezhotovostní platbě na zdravotní pojištění uvádí rodné číslo nebo číslo pojištěnce (u cizinců). U sociálního pojištění se uvádí speciální variabilní symbol, který je přidělen ČSSZ každé OSVČ.

Jak získat variabilní symbol pro platbu záloh?

ČSSZ při registraci OSVČ přidělí variabilní symbol, který uvádí ve veškeré komunikaci s podnikatelem. Pokud dokument o registraci založíte tak, že ho nenajdete, a nebo jej ztratíte, k variabilnímu symbolu se dostanete takto:

  • na kontaktním pracovišti ČSSZ - referent vám variabilní symbol sdělí na přepážce
  • ve formuláři s inventurou pohledávek - ČSSZ zasílá toto vyúčtování jako podklad pro vypracování přehledu pro ČSSZ
  • v komunikaci přes datovou schránku - přímo ve zprávě od ČSSZ v datové schránce
  • v aplikaci ePortál ČSSZ
  • ve výpisu bankovního účtu, z níž byla platba odeslána za předchozí období

Zaplatila jsem zálohu pod nesprávným variabilním symbolem. Co teď?

Pokud nezadáváte platbu přes šablonu v bankovním účtu, může se stát, že se upíšete v čísle, a nebo variabilní symbol neuvedete vůbec.

U ČSSZ neplatí, že se platba automaticky spáruje s vaším IČ, nebo podle jména a příjmení nebo podle účtu, ze kterého platbu posíláte. Platba nebude zaúčtována a bude tzv. „viset” a v inventuře pohledávek se neobjeví, protože není identifikována.

ČSSZ radí, že pokud dojde k nesprávnému uvedení VS nebo jeho neuvedení na platbě, je třeba neprodleně po zjištění této skutečnosti tuto situaci řešit.

Co je k tomu potřeba?

Před návštěvou ČSSZ si připravte výpis z transakce s nesprávným nebo chybějícím VS ideálně v tištěné formě. Referentovi na pobočce ČSSZ vysvětlete, že došlo k platbě, která nejspíš není spárována a doložte výpis z transakce. Referent zkontroluje platební údaje a platbu dohledá. Následně ji přiřadí pod správný VS a platba tak bude figurovat v inventuře pohledávek jako uhrazena.

Bez přiřazení VS k platbě nebude platba zaevidována a v inventuře pohledávek vám vyskočí dluh na pojistném a s ním spojené penále.

Opravdu tam musím osobně?

Nemusíte. Pokud preferujete elektronickou komunikaci s ČSSZ, můžete využít datovou schránku a výpis z transakce doložit elektronicky.