(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Mateřská dávka v Německu (Mutterschaftsgeld)

23. srpen 2022

Kdo má nárok na mateřskou dávku v Německu? Co je zapotřebí k jejímu získání?

Mateřská dávka (Mutterschaftsgeld)


Mateřská dávka slouží jako náhrada příjmu během těhotenství a po narození dítěte. Nárok na dávku vzniká 6 týdnů před termínem porodu a trvá dalších 8 týdnů po porodu, resp. během trvání mateřské dovolené. V některých případech, jako např. narození dvojčat či narození dítěte před termínem, se doba nároku na mateřskou dávku prodlužuje až na 12 týdnů po porodu.


Komu vzniká nárok na mateřskou dávku v Německu a v jaké výši?


Výše mateřské dávky a uplatnění nároku závisí od skutečnosti, zda je žena ze zákona povinně zdravotně pojištěna, nebo má uzavřeno soukromé, příp. dobrovolné či rodinné pojištění.

Povinné nemocenské pojištění


Nárok na mateřskou dávku vzniká každé ženě, která:

 • je min. 6 týdnů před termínem porodu zaměstnaná v Německu a zároveň je povinně zdravotně pojištěna. Mateřská dávka je vyplácena zdravotní pojišťovnou ve výši max. 13 € na den. Je-li tato částka nižší než čistá denní mzda zaměstnankyně, zaměstnavatel je povinen doplatit rozdíl do výše čisté mzdy,
 • pracuje v Německu na částečný úvazek např. minijob a je povinně zdravotně pojištěna. Mateřská dávka je ve výši max. 13 € na den, tedy max. 390 € měsíčně.
Přečtěte si také:

Práce v Německu od A do Z

Našli jste si práci v Německu nebo o ní zatím jen uvažujete? Co byste měli vědět před vycestováním za prací do Německa?

Práce v Německu od A do Z


Dobrovolné (soukromé/rodinné) pojištění


Nárok na mateřskou dávku vzniká každé ženě, která:

 • pracuje v Německu na částečný úvazek (např. minijob) a má uzavřeno soukromé nebo rodinné pojištění. Výše jednorázové mateřské dávky je 210 €,
 • v Německu vykonává pracovní činnost jako OSVČ a v dané zemi má uzavřeno dobrovolné pojištění s nárokem na nemocenské. Mateřská dávka pro OSVČ je ve výši 70 % z pravidelného příjmu.

Nárok na mateřskou dávku nevzniká OSVČ, která má v Německu uzavřeno dobrovolné pojištění bez nároku na nemocenské dávky!


Žádost o mateřskou dávku


Způsob podání žádosti je rozdílný pro:

 • Povinně zdravotně pojištěné osoby (zaměstnankyně): žádost o mateřskou dávku se předkládá příslušné zdravotní pojišťovně (formulář žádosti obdržíte od zdravotní pojišťovny). K žádosti je třeba přiložit „Potvrzení o předpokládaném datu porodu”, které zaměstnankyni vystaví lékař. Po narození dítěte je zaměstnankyně povinna doručit zdravotní pojišťovně rodný list dítěte.

 • Osoby s dobrovolným pojištěním a s nárokem na nemocenské (OSVČ): žádost o mateřskou dávku se předkládá příslušné zdravotní pojišťovně.

 • Osoby se soukromým, příp. rodinným pojištěním (zaměstnankyně na částečný úvazek): žádost o mateřskou dávku se předkládá Federálnímu úřadu sociálního zabezpečení, resp. BAS. K žádosti budete potřebovat:

  • formulář žádosti,
  • potvrzení o předpokládaném datu porodu,
  • potvrzení o zdravotním pojištění,
  • potvrzení o zaměstnání,
  • daňové identifikační číslo (TAX ID).
Chci pomoci se získáním dokumentů


Žádost o mateřskou dávku lze poslat Federálnímu úřadu v papírové formě nebo prostřednictvím online aplikace.

Mateřskou dávku nepobíráte automaticky, musíte o ni požádat.


Mateřská dávka je osvobozena od daně z příjmu. V daňovém přiznání je však třeba uvést tento příjem.

Chci podat německé daňové přiznání