(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Materská dávka v Nemecku (Mutterschaftsgeld)

23. August 2022

Kto má nárok na materskú dávku v Nemecku? Čo je potrebné k jej získaniu?

Materská dávka (Mutterschaftsgeld)


Materská dávka slúži ako náhrada príjmu počas tehotenstva a po narodení dieťaťa. Nárok na dávku vzniká 6 týždňov pred termínom pôrodu a trvá ďalších 8 týždňov po pôrode, resp. počas trvania materskej dovolenky. V niektorých prípadoch, ako napr. narodenie dvojčiat či narodenie dieťaťa pred termínom, sa doba nároku na materskú dávku predlžuje až na 12 týždňov po pôrode.


Komu vzniká nárok na materskú dávku v Nemecku a v akej výške?


Výška materskej dávky a uplatnenie nároku závisí od skutočnosti, či je žena zo zákona povinne nemocensky poistená, alebo má uzatvorené súkromné, príp. dobrovoľné či rodinné poistenie.

Povinné nemocenské poistenie


Nárok na materskú dávku vzniká každej žene, ktorá:

 • je min. 6 týždňov pred termínom pôrodu zamestnaná v Nemecku a zároveň je povinne nemocensky poistená. Materská dávka je vyplácaná zdravotnou poisťovňou vo výške max. 13 € na deň. Ak je táto suma nižšia ako čistá denná mzda zamestnankyne, zamestnávateľ je povinný doplatiť rozdiel do výšky čistej mzdy,
 • pracuje v Nemecku na čiastočný úväzok (napr. minijob) a je povinne nemocensky poistená. Materská dávka je vo výške max. 13 € na deň, teda max. 390 € mesačne.
Prečítajte si aj:

Práca v Nemecku od A do Z

Našli ste si prácu v Nemecku alebo o nej zatiaľ len uvažujete? Čo by ste mali vedieť pred vycestovaním za prácou do Nemecka?

Práca v Nemecku od A do Z


Dobrovoľné (súkromné/rodinné) poistenie


Nárok na materskú dávku vzniká každej žene, ktorá:

 • pracuje v Nemecku na čiastočný úväzok (napr. minijob) a má uzatvorené súkromné alebo rodinné poistenie. Výška jednorázovej materskej dávky je 210 €,
 • v Nemecku vykonáva pracovnú činnosť ako SZČO a v danej krajine má uzatvorené dobrovoľné poistenie s nárokom na nemocenské. Materská dávka pre SZČO je vo výške 70 % z pravidelného príjmu.

Nárok na materskú dávku nevzniká SZČO, ktorá má v Nemecku uzatvorené dobrovoľné poistenie bez nároku na nemocenské dávky!


Žiadosť o materskú dávku


Spôsob podania žiadosti je rozdielny pre:

 • Povinne nemocensky poistené osoby (zamestnankyne): žiadosť o materskú dávku sa predkladá príslušnej zdravotnej poisťovni (formulár žiadosti obdržíte od zdravotnej poisťovne). K žiadosti je potrebné priložiť „Potvrdenie o predpokladanom dátume pôrodu”, ktoré zamestnankyni vystaví lekár. Po narodení dieťaťa je zamestnankyňa povinná doručiť zdravotnej poisťovni rodný list dieťaťa.

 • Osoby s dobrovoľným poistením a s nárokom na nemocenské (SZČO): žiadosť o materskú dávku sa predkladá príslušnej zdravotnej poisťovni.

 • Osoby so súkromným, príp. rodinným poistením (zamestnankyne na čiastočný úväzok): žiadosť o materskú dávku sa predkladá Federálnemu úradu sociálneho zabezpečenia, resp. BAS. K žiadosti budete potrebovať:

  • formulár žiadosti,
  • potvrdenie o predpokladanom dátume pôrodu,
  • potvrdenie o zdravotnom poistení,
  • potvrdenie o zamestnaní,
  • daňové identifikačné číslo (TAX ID).
Chcem pomôcť so získaním dokumentov


Žiadosť o materskú dávku je možné poslať Federálnemu úradu v papierovej forme alebo prostredníctvom online aplikácie.

Materskú dávku nepoberáte automaticky, musíte o ňu požiadať.


Materská dávka je oslobodená od dane z príjmu. V daňovom priznaní je však potrebné uviesť tento príjem.

Chcem podať nemecké daňové priznanie