(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Placení záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2023

Aktualizováno: 5. leden 2023
Publikováno: 18. listopad 2022

V roce 2023 se opět zvedají minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. O kolik si OSVČ připlatí v příštím roce?

Zálohy na zdravotní pojištění


Výše minimální zálohy na zdravotní pojištění se každý rok mění v závislosti na výši průměrné hrubé mzdy. V roce 2023 se průměrná mzda zvyšuje z původních 38 911 Kč na 40 324 Kč. Proto je minimální měsíční záloha pro hlavní činnost na zdravotní pojištění zvýšena o 95 Kč, a to na 2 722 Kč. Při vedlejší činnosti se měsíční záloha na zdravotní pojištění neplatí.

Zálohy na zdravotní pojištění jsou splatné do 8. dne následujícího měsíce po měsíci, za který se odvádí pojistné (např. pojistné za leden je splatné do 8. února). OSVČ je povinna odvést první zvýšenou zálohu do 8. února 2023.

Zálohy na sociální pojištění


Minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro hlavní činnost se v roce 2023 zvyšuje z původních 2 841 Kč o 103 Kč, a to na 2 944 Kč. Pro vedlejší činnost je to 1 178 Kč.

Zvýšená záloha na sociální pojištění pro OSVČ bude platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém OSVČ podala přehled.

Shrnutí částek a termínů odvodů OSVČ pro rok 2023


Sociální pojištění Zdravotní pojištění
Termín platby poslední pracovní den v měsíci do 8. dne následujícího měsíce
Hlavní činnost: minimální měsíční záloha 2 944 Kč 2 722 Kč
Vedlejší činnost: minimální měsíční záloha 1 178 Kč 0 Kč (zálohy se neplatí)


Přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ si zpracujte v jednoduché online aplikaci na www.OnlinePriznani.cz.


Paušální daň


Záloha na paušální daň se v roce 2023 rozděluje dle výši příjmů do 3. pásem. Na základě toho, do kterého pásma OSVČ spadá, bude platit zálohy na paušální daň takto:

Pásmo Paušální daň celkem Daň z příjmu Zdravotní pojištění Sociální pojištění
I. pásmo 6 208 Kč 100 Kč 2 722 Kč 3 386 Kč
 II. pásmo 16 000 Kč 4 936 Kč 3 591 Kč 7 446 Kč
III. pásmo 26 000 Kč 9 320 Kč 5 292 Kč 11 388 Kč


Přečtěte si také

Změny v paušální dani 2022: zvýšení limitu a rozšíření na 3 pásma

OSVČ v režimu paušální daně čekají nové změny. Kromě zvýšení limitu je novinkou také zavedení 3 pásem režimu paušální daně.

3_pasma_pausalni_dane.png


Spočítejte si, zda se vám vyplatí vstoupit do režimu paušální daně.

Chci si to spočítat