(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Kde se nejčastěji chybuje při vyplňování silniční daně?

Aktualizováno: 4. leden 2023
Publikováno: 14. leden 2019

Termínem pro podání přiznání k silniční dani je 31. leden 2023. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se poplatníci dopouštějí při vyplnění daňového přiznání k silniční dani? Vyvarujte se chyb v daňovém přiznání, ušetříte si cestu na finanční úřad.

  1. daňový subjekt zaplatí silniční daň, ale daňové přiznání již nepodá,
  2. daňový subjekt podá přiznání k silniční dani, ale daň již nezaplatí,
  3. při elektronickém podání se odešle vícekrát identické přiznání,
  4. nesprávně vypočtené zálohy,
  5. neúplné nebo nesprávně vyplněné daňové přiznání,
  6. nesprávná forma podání přiznání.

1. Daňový subjekt zaplatí silniční daň, ale daňové přiznání již nepodá


Přiznání je základ. Platba samotná bez daňového přiznání nemá být s čím spárována, nikdo se nedopočítá, na základě čeho jste daň zaplatili. Je to jako zaplatit za něco bez dokladu.

2. Daňový subjekt podá přiznání k silniční dani, ale daň již nezaplatí


Chyba, kterou finanční úřad řeší nejčastěji, je přesný opak bodu 1. Přiznání sice podáte, ale spolu s ním je potřeba také zaplatit daň. Nezapomeňte, že 31. leden je i termínem k zaplacení daně, není to pouze termín na podání!

3. Při elektronickém podání se odešle vícekrát identické přiznání


Povinnost podat přiznání je vždy pouze jedenkrát. Vypadne vám internet, máte pomalý počítač a klikáte a klikáte a klikáte a nevíte, zda se formulář odeslal nebo ne? Trpělivost je v tomto případě na prvním místě. Pokud si nejste jisti, zda se přiznání v pořádku dostalo na finanční úřad, zavolejte tam, je to rozhodně lepší než aby finanční úřad evidoval několik verzí vašeho přiznání.

4. Nesprávné vypočtené zálohy


Povinnost placení záloh na silniční daň vyplývá ze zákona. Pokud je máte povinnost platit, často se stává, že se na ně zapomíná, musíte si tuto skutečnost držet v paměti, protože finanční úřad nemá povinnost informovat vás o výši a splatnosti záloh.

5. Neúplné nebo nesprávně vyplněné daňové přiznání


Jedná se o chybějící podpis, datum, nesprávné zaokrouhlování daně, nesprávné roční sazby daně nebo nejsou vyplněny všechny součty řádků.

6. Nesprávná forma podání přiznání


Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku mají povinnost komunikovat s Finanční správou ČR výhradně elektronicky. Elektronicky tedy podávají i daňové přiznání. Totéž se týká i živnostníků, kteří mají zřízenou datovou schránku. Pokud by právnická osoba nebo podnikatel, který vlastní datovou schránku podali přiznání v papírové formě osobně nebo poštou, finanční úřad jej nebude akceptovat a toto podání se považuje za neplatné. Ostatní, jejichž elektronická komunikace netýká, mohou podat přiznání osobně nebo poštou.

Silniční daň si jednoduše zpracujete i sami v naší aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz.

Zpracovat daňové přiznání