(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Paušální výdaj na dopravu

26. červenec 2021

Podnikáte a využíváte vozidlo k podnikání? Na výběr máte několik možností, jak uplatňovat výdaje. Jedným z nich je paušál.

Paušální výdaj na dopravu a jeho výše

Zákon o daních z příjmu definuje paušální výdaj na dopravu takto:

„Je to výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů.”

Přečtěte si také: Silniční daň pro rok 2021

Zákon umožňuje uplatnit si paušální výdaj ve výši 5 000 Kč za kalendářní měsíc za těchto podmínek:

  • vozidlo je využíváno k podnikání
  • za kalendářní měsíc, v němž podnikatel uplatňuje paušální výdaj, je podáno daňové přiznání k silniční dani
  • vozidlo nebylo přenecháno jiné osobě k užívání ani část měsíce (neplatí pro pracovní cesty spolupracující osobou nebo zaměstnancem)
  • na jedno IČO lze uplatnit pouze na 3 vozidla (zda je vozidlo zahrnuto v obchodním majetku, nehraje roli)
  • v průběhu roku nelze měnit způsob uplatňování výdajů na dopravu

Příklad:

Instatéř Petr je živnostník, zaměstnává 2 zaměstnance. Petr vlastní na IČO 3 vozidla, se kterými technici jezdí ke klientům. Vozidla jsou využívány jako firemní. Petr si na všechna vozidla si uplatní paušál, protože splňuje podmínky k uplatnění paušálu.

Za kalendářní rok si podnikatel může uplatnit až 60 000 Kč (5 000 x 12) jako daňově uznatelný výdaj.

Pozor! Pokud je vozidlo využíváno k podnikání pouze část měsíce, výše paušálního výdaje se krátí.

Krácení paušálního výdaje

Pokud podnikatel nevyužívá vozidlo výhradně k podnikání, nýbrž i k soukromým účelům, může využít paušální výdaj na dopravu v krácené výši, a to 80 %, což činí 4 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc, za které se podává daňové přiznání k silniční dani, ve kterém poplatník využíval vozidlo alespoň zčásti k podnikání. Není podstatné, v jakém poměru využívá podnikatel vozidlo k soukromým a v jakém poměru k podnikatelským účelům. Pokud podnikatel u jednoho vozidla uplatní krácený paušál, dle zákona o daních z příjmů jsou všechna ostatní vozidla považována za vozidla využívaná výhradně k podnikání. To znamená, že další dvě vozidla jsou brány jako firemní bez ohledu na to, jsou-li používány i k soukromým účelům či nikoli.

Přečtěte si také: Silniční daň

Pro koho je výhodné využít paušální výdaj na dopravu?

Zákon o dani z příjmů umožňuje využít paušální výdaj pro:

  • fyzické osoby - s příjmem z podnikání dle § 7 ZDP
  • fyzické osoby - s příjmem z nájmu dle § 9 ZDP
  • právnické osoby - musí však také účtovat o skutečných nákladech souvisejících s výdaji na pohonné hmoty a další položky.

Výhody a nevýhody paušálního výdaje

Výhody paušálního výdaje Nevýhody paušálního výdaje
✔️ není nutné vedení evidence pro účely daně z příjmů ❌ nelze uplatnit náklady na pohonné
hmoty do výdajů (jsou součástí paušálu)
✔️ není potřeba evidovat účtenky za pohonné hmoty ❌ nelze uplatnit další výdaje spojené
se služební cestou např. placené parkování (opět součástí paušálu)
✔️ není potřeba vést evidenci pracovních cest (neplatí pro plátce DPH) ❌ nelze kombinovat s cestovními
náhradami (amortizace vozidla, spotřeba pohonných hmot)

Dlouhodobý pronájem parkovacích míst neovlivňuje uplatnění paušálního výdaje. Tato položka se může uplatnit jako daňový výdaj i separátně tj. při použití paušálního výdaje není jeho součástí.

Vozidlo používané zaměstnancem služebně i soukromě

Pokud zaměstnanec využívá vozidlo kromě služebních účelů také soukromě, nelze na toto vozidlo uplatnit paušální výdaj na dopravu! Podnikatel musí zvolit jiný typ uplatňování výdajů (daňovou evidenci - reálné výdaje, vedení účetnictví).