Nový systém registrace DPH v EU - OSS

28. červenec 2021

EU rozšiřuje takzvaný One Stop Shop systém sloužící k registraci a odvodu DPH. Jaké budou dopady této změny?

Už od 1. 1. 2015 se mohli poskytovatelé elektronických služeb (např. služby rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikační a jiné elektronicky poskytované služby neplátcům do jiné země EU) dobrovolně zaregistrovat k systému Mini One Stop Shop - takzvanému MOSS.

Od 1. 7 .2021 se tato možnost rozšířila i na jiná vybraná plnění, konkrétně o jiné služby s místem plnění v některé ze zemí EU, prodej zboží na dálku nebo dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní poskytované pokud je dodáváno neplátcům v některé zemi EU. Systém se tedy nově již netýká pouze elektronicky poskytovaných služeb.

Jak One Stop Shop (režim jednoho správního místa) funguje?

Subjekt, kterému vzniká povinnost k registraci a platbě DPH v různých zemích EU z důvodu překročení stanoveného obratu při poskytování vybraných služeb, prodej zboží na dálku či dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní (např. Amazon) neplátcům daně, se nyní nebude muset registrovat v každé zemi zvlášť - bude mu stačit pouze jedna registrace v systému OSS.

Jste li například český subjekt dodávající zboží na dálku do různých zemí EU, kterému vznikne povinnost se zaregistrovat v jiných zemích EU z důvodu překročení stanoveného obratu, musíte se zaregistrovat v ČR k OSS na Finančním úřadě pro Jihomoravský kraj, tam budete podávat daňové přiznání odděleně pro jednotlivé země a platit daň. OSS předisponuje daň do příslušných zemí EU. Obdobě to platí pro subjekty ze zemí mimo EU, které se zaregistrují, budou podávat přiznání a platit daň prostřednictvím OSS jen v jedné zemi, kterou si zvolí a daň se převede do příslušné země EU.

Systém OSS je dobrovolný. Pokud se pro plnění přes systém OSS nerozhodnete, můžete daň odvádět v každé zemi EU zvlášť jako dříve.

Každý stát má vlastní registrační formulář. Ten český naleznete na stránkách finanční správy. Plátci, kteří už jsou součástí MOSS (Mini One Stop Shop – systém fungující do července 2021) a chtějí pokračovat v režimu OSS, se nemusí znovu registrovat.

Nový OSS bude mít 3 režimy:

 • Union OSS - režim EU
 • Import OSS (IOSS) - režim mimo EU
 • Non-Union OSS.

1. Union OSS – režim EU

Je určen pro subjekty registrované v EU:

 • subjekty, které mají sídlo v některé ze zemí EU.
 • subjekty, které nemají na území EU sídlo, ale mají v některé zemi EU provozovnu.
 • subjekty, které nemají sídlo ani provozovnu na území EU, ale odeslání (či přeprava) zboží je zahájena v tuzemsku (i provozovatelé elektronického rozhraní).
 • subjekty, které jsou provozovateli elektronického rozhraní, které usnadňují dodání zboží se zahájením a ukončením odeslání nebo přepravy zboží v tuzemsku – dodání zboží zahraničního prodejce v rámci tuzemska pomocí Online Marketplace (např. Amazon).

V rámci režimu EU se přiznává a odvádí DPH z následujících plnění:

 • prodej zboží na dálku osobě, pro kterou není pořízení zboží předmětem daně do jiného členského státu EU – prodej zboží koncovému spotřebiteli na území jiného členského státu.
 • poskytnutí služby osobě nepovinné k dani v jiném členském státu EU – poskytnutí služby koncovému spotřebiteli na území jiného členského státu.
 • podání zboží osobě nepovinné k dani v rámci tuzemska, které usnadňuje zahraniční osobě provozovatel elektronického rozhraní (domnělý dodavatel) – dodání zboží zahraničního prodejce v rámci tuzemska pomocí Online Marketplace (např. Amazon).

2. Import OSS (IOSS) – dovozní režim

Dovozní režim je určen pro:

 • Dovoz zboží ze zemí mimo EU, na které se nevztahuje spotřební daň a jehož hodnota nepřesahuje 150 EUR.

Dovozního režimu OSS nelze použít u následujících plnění:

 • prodej dovezeného zboží ze zemí mimo EU přesahující hodnotu 150 EUR.
 • prodej dovezeného zboží ze zemí mimo EU podléhající spotřební dani.
 • dovoz zboží ze zemí v EU plátcem.

3. Non-Union OSS – Režim mimo EU

Tento režim využijí subjekty mimo EU. Takzvaný MOSS (Mini One Stop Shop) přechází v Non-Union One Stop Shop. Nyní už se ale nebude týkat pouze služeb distribuovaných online (ebooky, počítačové hry, …).

K režimu mimo EU se může hlásit prodávající, který:

 • nemá sídlo ani provozovnu v ČR a nepoužívá Režim mimo EU v jiném členském státě a poskytuje zboží/služby osobě na území EU.

V rámci režimu mimo EU se přiznává a odvádí DPH z následujících plnění:

 • poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem plnění na území Evropské unie – poskytnutí služeb koncovému spotřebiteli.
 • prodej zboží v elektronické formě – ebooky, počítačové hry.

Přijde vám to stále příliš složité? Rádi vám s registrací pomůžeme.

Chci pomoct s registrací k dani