(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Dovoz zboží (ze zemí mimo EU)

8. září 2021

Velkou změnou je zrušení osvobození od DPH u dovozu zboží od hodnoty 22 EUR

Veškerý dovoz ze třetích zemí, například z USA, Číny nebo Ruska, bude podléhat DPH s výjimkou dovozu zboží, u kterých se uplatní osvobození od daně např. z důvodu humanitární pomoci.

Před novelou

  • Z ceny dovezeného zboží v hodnotě nižší než 22 EUR neplatíte clo ani DPH,
  • z ceny dovezeného zboží v hodnotě od 22 až 150 EUR neplatíte clo ani DPH,
  • z ceny dovezeného zboží v hodnotě vyšší než 150 EUR platíte clo i DPH.

Po novele

  • z ceny dovezeného zboží v hodnotě nižší než 150 EUR neplatíte clo, ale platíte DPH,
  • z ceny dovezeného zboží v hodnotě vyšší než 150 EUR platíte clo i DPH.

Jak bude odvedeno DPH?

1. Plátce DPH, který dováží zboží z třetí země, přiznává a odvádí DPH z dovozu zboží bez ohledu na hodnotu zásilek v rámci daňového přiznání. Zároveň si může uplatnit nárok na odpočet DPH z dovozu zboží pokud splňuje podmínky pro nárok na odpočet podle § 72 - § 76 zákona o DPH.

2. Pro neplátce DPH, který dováží zboží z třetí země, existují tři možnosti:

  • Pro zboží v hodnotě nepřesahující 150 EUR může být uplatněn zvláštní režim Import One Stop Shop. DPH odvádí místo příjemce zboží osoba registrovaná do dovozního režimu – dodavatel nebo provozovatel elektronického rozhraní. Pak je kupující osvobozen od platby DPH. DPH je zahrnuto do ceny zboží pro konečného zákazníka.

  • Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty - pro zboží v hodnotě nepřesahující 150 EUR může DPH vybrat pošta nebo jiná kurýrní společnost, která má povolení k použití zvláštního režimu dovozu zboží nízké hodnoty, jako službu pro zákazníka. Zákazník zaplatí DPH včetně služby za celní řízení kurýrní společnosti.

  • Příjemce zboží sám provede celní odbavení zásilky - standardní celní řízení, nepodnikající fyzické osoby mohou pro zboží v hodnotě do 150 EUR použít aplikaci eCeP na internetové stránce celnice.

Způsob uplatnění DPH by měl byt vyjasněn s prodávajícím předem.

Chci pomoci s DPH, registrací nebo s kontrolním hlášením