(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Provozovatel elektronického rozhraní

9. září 2021

V EU se zavádí nový pojem Provozovatel elektronického rozhraní. Co se rozumí pod tímto pojmem?

Od 1. 7. 2021 budou do odvodu DPH zapojeni povinně i provozovatelé elektronických rozhraní (digitální platformy), které usnadňují dodání zboží na území Evropské unie mezi zahraniční osobou (osoba, která nemá sídlo ani provozovnu na území EU – např. dodavatel z USA nebo z Číny) a koncovým spotřebitelem v EU, když zboží se již nachází ve volném oběhu na území Evropské unie.

Obecně je provozovatelem elektronického rozhraní ten, kdo provozuje elektronické tržiště, na kterém nabízí možnost prodeje zboží ostatním dodavatelům zboží a kde dochází ke spojení těchto dodavatelů zboží s koncovým zákazníkem vedoucímu k dodání zboží. Provozovatel elektronického rozhraní tedy usnadňuje dodání mezi dodavateli zboží a koncovými spotřebiteli v EU.

Příklad

Provozovatel elektronického rozhraní zajišťuje celý nákupní proces mezi prodejcem zboží a zákazníkem včetně objednání zboží, zpracování platby a zákaznického servisu. Zboží prodejců se již nachází v distribučním skladu v České republice a je z něho expedováno zákazníkům. Jedná se o tuzemské dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní mezi zahraniční osobou (prodejce z USA) a koncovým spotřebitelem v ČR. V ČR přebírá povinnost odvést DPH provozovatel elektronického rozhraní namísto prodejce z USA. Provozovatel elektronického rozhraní zdaní takové dodání zboží tak, jako by jej uskutečnil on sám. Protože bylo zboží dodáno v rámci ČR, přizná DPH v daňovém přiznání.

Prodej zboží, které je přepraveno z ČR koncovému spotřebiteli do Německa, je pro provozovatele elektronického rozhraní prodejem zboží na dálku. I v tomto případě přebírá povinnost odvést DPH provozovatel elektronického rozhraní namísto prodejce z USA. Provozovatel elektronického rozhraní zdaní tento prodej zboží buď v ČR (nepřesáhl-li limit 10 000 EUR pro prodej zboží na dálku a TBE služby do všech členských států EU), anebo v Německu, pokud limit přesáhl. Přesáhne-li provozovatel elektronického rozhraní limit, vzniká mu povinnost registrovat se k DPH v Německu.

TBE služby jsou telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby v kalendářním roce nebo v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.

Nově k předejití vzniku registrace v Německu, případně i ve všech ostatních členských státech, ve kterých vzniká povinnost přiznat daň z prodeje zboží na dálku, bude moci využít odvodu DPH v jiném členském státě prostřednictvím zvláštního režimu jednoho správního místa One Stop Shop.

Navíc se provozovatel elektronického rozhraní může zapojit do odvodu DPH přes zvláštní režim jednoho správního místa v rámci dovozního režimu IOSS, pokud usnadňuje prodejci zboží se sídlem v EU i mimo něj prodej zboží v hodnotě nepřesahující 150 EUR dovezeného ze třetí země koncovému spotřebiteli. Zboží musí být v tomto případě přepraveno nebo odesláno z třetí země na území EU. Koncového zákazníka tím zbaví povinnosti odvést DPH z dovozu zboží napřímo celnímu úřadu. Nevyužije-li provozovatel el. rozhraní možnost odvodu DPH přes zvláštní režim jednoho správního místa (IOSS) u prodeje dovezeného zboží ze třetí země koncovému spotřebiteli, pak odvádí DPH koncový spotřebitel při dovozu zboží přímo celnímu úřadu případně prostřednictvím jeho zástupce v celním řízení.

Chci pomoci s DPH, registrací nebo s kontrolním hlášením