Paušální daň v roce 2022

4. leden 2022

OSVČ mohli od  1. ledna 2021 přejít na tzv. paušální daň. Ti, kteří tuto možnost využili, platí měsíční zálohy k paušální dani. Jak se změní paušální daň v roce 2022?

Výše paušální daně v roce 2022

Pro OSVČ, které jsou registrovány k paušální dani od 1. ledna 2021, se mění pouze výše plateb. Od  roku 2022 se zvyšují zálohy pro zdravotní a sociální pojištění, tudíž se zvýší i částka pro pravidelnou měsíční zálohu k paušální dani.

Ze stávajících 5 469 Kč zaplatí OSVČ v roce 2022 o 525 Kč více, a to 5 994 Kč. Nově stanovená částka zahrnuje:

  • zálohu na zdravotní pojištění – ve výši 2 627 Kč,
  • zálohu na sociální pojištění – ve výši 3 267 Kč,
  • daň – ve výši 100 Kč.

Živnostníci na paušální dani za celý rok zaplatí 71 928 Kč.

První platbu v nové výši je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2022, a to nejpozději do 20. ledna 2022. Pokud platíte měsíční zálohy na paušální daň trvalým příkazem, nezapomeňte v lednu 2022 změnit výši částky.

Úhrada paušální daně musí být provedena na správné předčíslí, které se vztahuje na režim paušální daně, a to 2866. Také si dejte pozor na správný variabilní symbol, aby byla platba správně spárována a nevznikl zbytečně nedoplatek. Variabilní symbol pro fyzické osoby je rodné číslo.

Registrace k paušální dani za rok 2022

Živnostníci, kteří uvažují o vstupu k paušální dani za rok 2022, se mohou registrovat již nyní. Paušální daň začnou využívat od 1. ledna 2022.

Registraci lze provést nejpozději do 10. ledna 2022:

  • elektronicky – v aplikaci na webových stránkách Finanční správy ČR a nebo
  • písemně – prostřednictvím tiskopisu vydaného Ministerstvem financí ČR

Stále váháte, zda přejít k paušální dani? Spočítejte si, jestli se vám to vyplatí v naší kalkulačce. V aplikaci si můžete vyplnit Oznámení o vstupu do paušálního režimu, které pak už jen stačí doručit na finanční úřad (doporučeně, osobně či datovou schránkou).

Kdo může a kdo nemůže přejít k režimu paušální daně?

Druh fyzické osobyRežim paušální daně
OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč✔️
OSVČ – plátce DPH
OSVČ registrována k IČ DPH