(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Prodej zboží na dálku

7. září 2021

Nový pojem, který nahrazuje dřívější pojem „zasílání zboží“.

Jedná se o případy, kdy:

  • je zboží odesláno nebo přepraveno z jednoho členského státu EU do druhého členského státu EU,
  • zboží je dodáno osobou povinnou k dani - osobě nepovinné k dani - tj. zjednodušeně podnikající osobou se sídlem v ČR nepodnikající fyzické osobě v jiném členském státě EU.

Důležitá je podmínka odeslání nebo přepravy do druhého členského státu EU. Odeslání nebo přeprava musí být zajišťována tím, kdo zboží prodává, a to i v případě, že si najme prodávající přepravce. Tj. prodávající zajišťuje přepravu, nese za přepravu odpovědnost a vybírá poplatky za přepravu apod.

Nové jsou i zásady pro povinnost registrace v jiných zemích EU a uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku. Pro povinnost registrace a způsob uplatnění DPH je podstatné dodržení nebo překročení limitu ve výši 10 000 EUR na prodej zboží na dálku a tzv. TBE služby, kterými jsou telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.

Tento limit je společný pro prodej zboží na dálku a poskytnutí TBE služeb do všech členských států dohromady. Již se nadále nebude uplatňovat limit pro prodej zboží na dálku pro každý členský stát zvlášť, jako tomu bylo u zasílání zboží.

Pro prodávajícího, který je registrován v ČR k DPH, platí dále uvedené možnosti jak postupovat z hlediska DPH při prodeji na dálku:

  1. Platí DPH ve státě ukončení přepravy, přitom má možnost:
  • zaregistrovat se a platit DPH do jiné země EU v rámci systému OSS,
  • zaregistrovat se ve státě bydliště kupujícího k DPH (VAT) a tam podat daňové přiznání k DPH a zaplatit daň.
  1. Dobrovolně může využít výjimku a uplatnit české DPH, ale jen za podmínek:
  • že celková hodnota zboží prodaného na dálku + případné telekomunikační a elektronicky poskytované služby v kalendářním roce ani v předchozím kalendářním roce, v součtu do kterékoli země EU nepřekročily limit 10 000 EUR (256 530 Kč),
  • dodavatel má sídlo v ČR, nemá provozovnu v jiném členském státě EU.

Podnikající osoby, které nejsou dosud registrovány jako plátci DPH v ČR a prodávají zboží koncovým spotřebitelům do jiných členských států EU, musí nově sledovat výše uvedený limit 10 000 EUR společný pro prodej zboží na dálku a TBE služby.

Všechno o DPH naleznete i na našem blogu.

Překročí-li v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce celková hodnota prodaného zboží a poskytnutých TBE služeb společný limit 10 000 EUR do všech členských států EU, platí DPH ve státě ukončení přepravy:

  • musí se registrovat k DPH v každém členském státě ukončení přepravy zboží,
  • mohou se registrovat k DPH jako identifikované osoby v tuzemsku a odvádět DPH náležející jinému členskému státu EU prostřednictvím One Stop Shop.

Pro tuzemská dodání zákazníkům v ČR však nadále neuplatňují daň do okamžiku překročení obratu pro povinnou registraci za plátce nebo do dobrovolné registrace k DPH v ČR.

Chci pomoci s DPH, registrací nebo s kontrolním hlášením