Firmy, podnikatelé a občané z oblastí zasažených tornádem získají daňové úlevy

7. červenec 2021

Dne 24. června 2021 zasáhlo jižní Moravu dosud nejsilnější tornádo na našem území a následky jsou hrůzostrašné. Kromě zjevných materiálních škod a problémů, se postupně objevují komplikace, které nemusí být zřejmé hned na první pohled. Jednou z těchto komplikací je plnění daňových povinností.

Občané a firmy ze zasažených oblastí řeší tolik problémů a mají spoustu starostí. Ministerstvo financí se těmto subjektům rozhodlo vyjít vstříc a udělit jim takzvaný generální pardon, který by jim měl s daňovými povinnostmi pomoct.

Konkrétně se jedná o:

  • Posunutí splatnosti daně z příjmů fyzických a právnických osob z konce června do konce srpna.
  • Posunutí podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPH za měsíc květen, červen a druhé čtvrtletí 2021 do 25. 8. 2021.
  • Prominutí pokut týkajících se pozdního podání kontrolních hlášení od 25. 6. 2021 do 31. 7. 2021.
  • Prominutí pokuty 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení týkajících se plátců DPH z nezasažených částí České republiky, jejichž daňový poradce má ale sídlo či pobyt v zasažené oblasti.
  • Prominutí zálohy na silniční daň, která je splatná 15. 7. 2021.

Koho se generální pardon týká a jak ho získat?

Generální pardon se automaticky vztahuje na daňové subjekty, které mají sídlo, pobyt nebo vykonávají převážnou část své činnosti na území, na kterém byl vzhledem k tornádu vyhlášen stav nebezpečí.

Subjekty, které jsou mimo katastry dotčených obcí, ale byly tornádem zasaženy, mohou o generální pardon, respektive o daňové úlevy, žádat individuálně. Podrobnosti o postupu jak individuálně zažádat o generální pardon pro vás zjišťujeme.