Jak fungují norské příspěvky na děti (Barnetrygd)? Máte na ně nárok?

22. červen 2021

Pracoval/a jste v Norsku a máte děti? Zjistěte, jestli máte nárok na příspěvek na děti (tzv. Barnetrygd).

V Norsku mají, stejně jako v mnoha jiných evropských zemích, rodiče a opatrovníci dětí mladších 18 let nárok na příspěvek na dítě.

Kdo má na příspěvek nárok?

 • rodiče.
 • opatrovníci (pokud s nimi dítě žije déle než 3 měsíce).
 • pěstouni.

Pokud žijí rodiče odděleně a mají děti ve střídavé péči, mohou si příspěvek rozdělit. Pokud žije dítě pouze s jedním z rodičů, má rodič nárok na příspěvek navýšený o částku odpovídající jednomu dítěti navíc (pokud vychovává svobodný rodič jedno dítě, má nárok na příspěvek odpovídající dvoum dětem).

Kdo na příspěvek dosáhne?

 • rodiny, které plánují legálně žít v Norsku déle než 12 měsíců.
 • občané zemí evropského hospodářského prostoru (nebo jejich rodinní příslušníci) pracující v Norsku (i méně než 12 měsíců).

Pokud jste státním příslušníkem země spadající do evropského hospodářského prostoru, zatímco druhý rodič žije v jiné zemi evropského hospodářského prostoru:

 • pokud rodič žijící v jiné zemi EHP pracuje nebo dostává podporu v nezaměstnanosti a má nárok na přídavek na dítě v dané zemi, norský úřad práce doplatí rozdíl mezi přídavkem vyplaceným v Norsku a zemi pobytu druhého rodiče.
 • pokud je rodič žijící v jiné zemi EHP nezaměstnaný a nedostává podporu v nezaměstnanosti, rodič žijící v Norsku má nárok na přídavek v plné výši.
 • občané zemí EHP, kteří pracují na norské lodi či norském kontinentálním šelfu, mají stejné právo jako cizinci pracující na norské pevnině. Výjimkou jsou námořníci žijící v Lotyšsku, Polsku a Rumunsku, kteří pracují na lodích registrovaných v tzv. Norwegian International Ship Register (norském registru mezinárodních lodí). Tyto výjimky jsou hrazeny ze systému sociálního zabezpečení Lotyšska, Polska a Rumunska.

Jaké dokumenty jsou k žádosti potřeba?

 • certifikát z rodné země potvrzující rodičovství dítěte (rodný list).
 • rodná čísla rodičů a dítěte.
 • potvrzení ze zaměstnání (kopie smlouvy).

Jaká je výše příspěvku?

 • děti mladší 6 let: 1354 kr / měsíc
 • děti starší 6 let: 1054 kr / měsíc

Většina těch, co příspěvky dostávají, si o ně žádat nemuseli.

Kdy si o příspěvek musí zažádat sám?

 • matka dítěte nemá v Norsku hlášené trvalé bydliště.
 • dítě je starší šesti měsíců, když rodičům vznikne nárok na příspěvek.
 • dítě není narozeno v Norsku.
 • máte nárok na rozšířený přídavek na dítě – socio-ekonomicky znevýhodněné rodiny mají nárok na navýšení přídavku.
 • otec dítěte dostává příspěvek na další děti.
 • rodiče podepsali prohlášení potvrzující střídavou péči a chtějí si příspěvek rozdělit.
 • žádáte o příspěvek a podílel jste se na sociálním pojištění v nějakém ze států EHP.
 • matka dítěte si přeje, aby příspěvky dostával otec dítěte.
 • máte dítě v péči – bude nutné doložit dokumenty potvrzující, že dítě opravdu v péči máte.
 • jste opatrovníkem dítěte – bude nutné doložit dokumenty potvrzující, že dítě opravdu v péči máte.

Žijete v Norsku a chcete získat příspěvek na děti? Pomůžeme vám s žádostí, vše za vás zařídíme. Chci pomoct se získáním příspěvků na děti.