(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako fungujú nórske príspevky na deti (Barnetrygd)? Máte na ne nárok?

1. Júl 2021

Žijete s deťmi v Nórsku? Zistite, či máte nárok na príspevok na deti (tzv. Barnetrygd).

V Nórsku, rovnako ako v mnohých iných európskych krajinách, majú rodičia a opatrovníci detí mladších ako 18 rokov nárok na príspevok na dieťa.

Kto má nárok na príspevok?

 • rodičia
 • opatrovníci (ak dieťa s nimi žije dlhšie ako 3 mesiace)
 • pestúni

Ak žijú rodičia oddelene a majú deti v striedavej starostlivosti, môžu si príspevok rozdeliť. Ak žije dieťa len s jedným z rodičov, rodič má nárok na príspevok navýšený o čiastku zodpovedajúcu jednému dieťaťu navyše (ak vychováva slobodný rodič jedno dieťa, má nárok na príspevok zodpovedajúci dvom deťom).

Kto dosiahne na príspevok?

 • rodiny, ktoré plánujú legálne žiť v Nórsku dlhšie ako 12 mesiacov
 • občania krajín európskeho hospodárskeho priestoru (alebo ich rodinní príslušníci) pracujúci v Nórsku (aj menej ako 12 mesiacov)

Ak ste štátnym príslušníkom krajiny patriacej do európskeho hospodárskeho priestoru, zatiaľ čo druhý rodič žije v inej krajine európskeho hospodárskeho priestoru:

 • ak rodič žijúci v inej krajine EHP pracuje alebo dostáva podporu v nezamestnanosti a má nárok na prídavok na dieťa v danej krajine, nórsky úrad práce doplatí rozdiel medzi prídavkom vyplateným v Nórsku a krajine pobytu druhého rodiča
 • ak je rodič žijúci v inej krajine EHP nezamestnaný a nedostáva podporu v nezamestnanosti, rodič žijúci v Nórsku má nárok na prídavok v plnej výške
 • občania krajín EHP, ktorí pracujú na nórskej lodi či nórskom kontinentálnom šelfe, majú rovnaké právo ako cudzinci pracujúci na nórskej pevnine. Výnimkou sú námorníci žijúci v Lotyšsku, Poľsku a Rumunsku, ktorí pracujú na lodiach registrovaných v tzv. Norwegian International Ship Register (nórskom registri medzinárodných lodí). Tieto výnimky sú hradené zo systému sociálneho zabezpečenia Lotyšska, Poľska a Rumunska.

Aké dokumenty sú potrebné k žiadosti?

 • certifikát z rodnej krajiny potvrdzujúci rodičovstvo dieťaťa (rodný list)
 • rodné čísla rodičov a dieťaťa
 • potvrdenie zo zamestnania (kópia zmluvy)

Aká je výška príspevku?

 • deti mladšie ako 6 rokov: 1354 kr/mesiac
 • deti staršie ako 6 rokov: 1054 kr/mesiac

Väčšina tých, ktorí dostávajú príspevky, si o ne nemuseli žiadať.

Kedy si o príspevok musí rodič požiadať sám?

 • matka dieťaťa nemá v Nórsku hlásenej trvalé bydlisko
 • dieťa je staršie ako šesť mesiacov, keď rodičom vznikne nárok na príspevok
 • dieťa sa nenarodilo v Nórsku
 • máte nárok na rozšírený prídavok na dieťa - sociálno-ekonomicky znevýhodnené rodiny majú nárok na navýšenie prídavku
 • otec dieťaťa dostáva príspevok na ďalšie deti
 • rodičia podpísali vyhlásenie potvrdzujúce striedavú starostlivosť a chcú si rozdeliť príspevok
 • žiadate o príspevok a podieľali ste sa na sociálnom poistení v niektorom zo štátov EHP
 • matka dieťaťa si želá, aby príspevky dostával otec dieťaťa
 • máte dieťa v starostlivosti - bude potrebné doložiť dokumenty potvrdzujúce, že dieťa máte naozaj zverené do starostlivosti
 • ste opatrovníkom dieťaťa - bude potrebné doložiť dokumenty potvrdzujúce, že dieťa máte naozaj zverené do starostlivosti

Žijete v Nórsku a chcete získať príspevok na deti? Pomôžeme vám s žiadosťou, všetko za vás zariadime.

Chcem pomôcť so získaním príspevku na deti