Biele kone nie sú len na dostihoch. Podvody s DPH sú národným športom

14. Júl 2021

Daňové podvody, neplatenie daní, podvody na vratkách DPH boli a stále sú aktuálnou témou. Zdá sa, že špekulantom a bielym koňom sa čoskoro pozrie na zuby daňová kobra.

Darovanému koňovi občas treba hľadieť na zuby

Ministerstvo financií SR v spolupráce s Finančnou správou SR pripravuje nový daňový poriadok, v ktorom finančná správa získa väčšie kompetencie na odhaľovanie daňových podvodov. Ministerstvo hľadá nástroje na motiváciu platiť dane a podávať daňové priznania.

Jednou zo zmien má byť intenzívnejší boj ohľadom vratiek DPH. S DPH sú úzke spojené aj tzv. biele kone, ktoré predstavujú nezvestní ľudia, cudzinci so sídlom v zahraničí, prevažne v daňových rajoch, prípadne ľudia bez domova, ktorí vo firmách (často aj fiktívnych) vystupujú ako štatutári a jednatelia. Pritom títo ľudia vo firmách nikdy neboli, často o nich nevedia a o podobnom postavení sa im ani nesnívalo. Biele kone sú nevystopovateľné, nedohľadateľné, nereagujú na výzvu daňových úradov, čím štát prichádza o milióny.

Prečítajte si aj: Karuselové podvody

Nový daňový poriadok klepne bielym koňom po prstoch. Minister financií vysvetľuje dôvod a význam novely:

„Tridsať rokov tu fungoval systém, že kto uplácal, tomu nechodili daňové kontroly. Kto neuplácal, tomu ubližovali. Chýbal nám systém rozlišovania ľudí, ktorí okrádali štát a tých, ktorí len urobili malé chyby.“

Index daňovej spoľahlivosti

Jednou z najväčších noviniek, ktorú novela zákona prinesie, je tzv. index daňovej spoľahlivosti. Kľúčovým bude daňové chovanie sa bežných ľudí, ale aj firiem, ich konateľov a štatutárov. Štát bude ich daňové správanie sa hodnotiť, za čo môžu získať od štátu benefity alebo postihy.

Daňovníci, ktorí budú podávať daňové priznanie včas či nebudú meškať s platením daní, získajú výhody v daňovej oblasti:

  • dlhšie lehoty na dodanie podkladov správcom dane,
  • zníženie sumy za úhradu záväzného stanoviska,
  • nárok na čiastkový protokol,
  • odklad platenia a splátok

Nariadenia však nebudú extrémne prísne. Minister pripúšťa, že mýliť sa je ľudské, a preto finančná správa nebude trestať daňovníkov za chyby z nepozornosti.

Naopak tí, ktorých štát vyhodnotí ako nespoľahlivých, budú mať postihy, ako napr.:

  • vylúčenie z podnikateľského prostredia - osoba nesmie byť štatutárom ani členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu ani prokuristom (netýka sa podnikania na živnosť)
  • trojročný zákaz založiť si firmu - týka sa bielych koní

Reforma v DPH

Zásadnou zmenou má byť aj oznamovanie bankových účtov správcom dane. Túto povinnosť budú mať všetci platitelia DPH (noví aj súčasní). Zoznam čísel účtov bude verejný na webovej stránke Finančnej správy SR. Podnikatelia si tak budú môcť overiť pravosť čísla účtu na faktúre.

Zlepšenie prináša aj ďalšia novinka v oblasti DPH, ktorou je ručenie za DPH. Výber DPH by sa podľa rezortu financií mať zefektívniť. Odberateľ by dodávateľovi zaplatil len cenu bez dane a DPH by platil priamo daňovému úradu. Druhá strana mince je zložitejšia administratíva a tiež časová záťaž pri platbách.

Novelou zákona bude mať daňová kobra voľnejšie ruky a väčšie právomoci pri boji s kriminálnou činnosťou. Podľa šéfa Finančnej správy SR Jiřího Žežulku sú vratky DPH a biele kone na Slovensku národným športom. Čas ukáže efektivitu nového daňového poriadku a jeho prínos v súvislosti s finančným zločinom.

Sledujte nás aj na Facebooku a už vám žiadna novinka neutečie.