(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Karuselové podvody

8. Júl 2019

Určite ste už počuli termín karuselový podvod, u nás známy aj ako podvod na vratkách DPH či kolotočový podvod alebo podvod chýbajúceho obchodníka. Čo takýto kolobeh obnáša a ako ho odhaliť?

Karusel je vlastne kolotoč. Keď sa pohybujeme v oblasti daní a finančníctva, často počujeme o kolobehu peňazí alebo aj termín dávať tovar do obehu. A práve s obehom tovaru na trhu sa robia najväčšie podvody.

Karuselový obchod bol jedným z najčastejších únikov dane z pridanej hodnoty (DPH). Uplatňoval sa predovšetkým v cezhraničnom obchode, pretože v momente, keď tovar opustil hranice krajiny, kde bol nakúpený alebo vyhotovený a predal sa do zahraničia, bol oslobodený od DPH.

Princíp karuselu

Predstavte si kolotoč. Aj v tom daňovom sa vyskytne kôň, presne ako na tom detskom. V daňovom to celé stojí a padá na troch pilieroch. Sú nimi:

  • biely kôň (obchodník)
  • firma (broker)
  • platiteľ DPH v EÚ

Ako to fungovalo?

V klasickom obchode prebieha proces nákupu tovaru tak, že obchodník nakúpi tovar a jeho pridanú hodnotu odvedie štátu. Následne tento tovar predá a firma, ktorá ho od neho kúpi požiada štát o vratku DPH, ktorú za tento tovar zaplatila. Platby sa spárujú a na oboch stranách by mala byť rovnováha.

Ale…

I u nás sa často stretávame s nelegálnymi činnosťami a s ňou spojenými podvodmi. V karuseli to teda fungovalo takto:

Obchodník sa na trhu tvári ako seriózna firma. Obchodník vystupuje ako tzv. biely kôň, ktorý tovar (väčšinou pašovaný alebo tovar neznámeho pôvodu) dá do obehu tak, že ho predá s pridanou hodnotou inej firme. DPH častokrát aj prizná, ale už nezaplatí. Firma, ktorá tento tovar kúpi a následne tento tovar predá do iného štátu EÚ už bez DPH, pretože v cezhraničnom obchode je tento tovar od DPH oslobodený. Po uskutočnení tohto obchodu zaplatí DPH v domovskom štáte a žiada o vratku DPH. Aby sa však jeho vratka na výstupe spárovala s DPH na vstupe, musí biely kôň zaplatiť DPH, čo však neurobí. Biely kôň zmizne bez stopy z trhu a už je len ťažko dohľadateľný.

Celý proces sme si ukázali na jednoduchom modeli. V skutočnosti majú karuselové obchody niekoľko desiatok alebo stoviek medzičlánkov (firiem, ktorým sa ten istý tovar predáva), aby sa eliminovalo riziko odhalenia. Čím má kolotoč viac účastníkov, tým je celá sieť viac zamotaná a v podstate biely kôň nevystopovateľný.
Schéma karuselového podvodu

Štátna kasa otvor sa

Biely kôň nakúpi počítače za 100 000 €. DPH z tohto obchodu tvorí 20 %. Na kontrolnom výkaze uvedie 20 000 € DPH, ale túto čiastku už daňovému úradu nezaplatí. Počítače predá firme ABC za 120 000 €, pričom firma ABC prizná v kontrolnom hlásení 20 000 € DPH a aj ho zaplatí. Počítače za rovnakú cenu predá ďalej firmy XYZ a takto počítače prejdu 10 firmami. Posledný známy vlastník počítačov ich predá do Čiech za 100 000 €. Keďže ide o cezhraničný obchod, DPH je od dane z pridanej hodnoty oslobodené. Od štátu však žiada vratku na DPH 20 000 €. Štát mu túto vratku vyplatí a firma, ktorá vlastnila počítače ako posledná na Slovensku, ošklbe štátnu pokladnicu o 20 000 €. Štát tak zostane v mínuse, pretože na výstupe DPH odišlo, ale na vstupe do pokladnice nepristálo.

Finančná správa bude párovať kontrolné hlásenia z obchodov, ktorými počítače prešli. Celý obchod od predaja počítačov bielym koňom firme ABC až po predaj do cudziny trvá viac ako rok. V momente, kedy firma ABC predala počítače ďalej, sa po bielom koni zľahla zem a nikto obchodníka viac nevidel. Je nedostupný, nedohľadateľný, na výzvy nereaguje, zmizol… A štát zostal v strate…

Prečo to vlastne robia?

  • firmy vytvárajú nelegálne konkurenčné výhody
  • vyťahovanie peňazí od štátu – ľahký zdroj príjmov organizovaných skupín
  • tunelovanie systému DPH

Daniari za pätami

V súčasnosti sú karuselové obchody a podvody samotné pod drobnohľadom Finančnej správy SR. Tá používa účinné nástroje k odhaľovaniu nelegálnych obchodov. Kontrolóri z daňových úradov si posvietili na firmy, ktoré sa pokúšali o nezákonné vratky na DPH a klepli im po prstoch zavedením kontrolných výkazov. Každý obchod, v ktorom sa DPH premietne, sa poctivo páruje. Keď vyjde najavo nesprávovaná platba, po pol roku daňový úrad zruší firme registráciu na DPH a zanesie ju na tzv. čiernu listinu. Zlé meno firmy si tak ponesú aj jej obchodní partneri, pretože práve oni musia ručiť za to, že firma (biely kôň) DPH zaplatí. Ak to predsa len neurobí, bude stále v skupine “rizikových” a jej dlh na DPH musia zaplatiť jej obchodní partneri. Aby si teda niekto mohol prilepšiť o čiastku z DPH tým, že zaplatí výstup, ale obchodný partner vstup nezaplatí, má smolu! Daňový úrad vyplatí vrátenie DPH až v prípade, keď na protistrane zasvieti vstup. Pretože v rovnováhe sa lepšie obchoduje.

Ako proti podvodníkom bojuje Finančná správa?

Finančná správa SR pri podozrení na nelegálny obchod a pri previerkach vratiek DPH robí kontroly a opatrenia. Významným nástrojom pre odhaľovanie karuselových obchodov je aj kontrolné hlásenie, vďaka ktorému FS SR získava dáta od dodávateľa i odberateľa tovaru a na základe nesprárovaných platieb dokáže odhaliť nelegálny obchod.

Ďalším dôležitým prostriedkom na odhaľovanie zločinov je daňová kobra, ktorá pôsobí celorepublikovo.

Celý proces sme si ukázali na jednoduchom modeli. V skutočnosti majú karuselové obchody niekoľko desiatok alebo stoviek medzičlánkov (firiem, ktorým sa ten istý tovar predáva), aby sa eliminovalo riziko odhalenia. Čím má kolotoč viac účastníkov, tým je celá sieť viac zamotaná a v podstate biely kôň nevystopovateľný.

Zdroj: Denník N