(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Kde sa robia najčastejšie chyby pri vyplňovaní daňového priznania?

30. Jún 2019

Ako to už býva, najčastejšie sa robia chyby z nepozornosti. Daňové priznanie nie je výnimkou. Kde sa objavujú najčastejšie chyby v daňovom priznaní?

1. nesprávne vyplňovanie kontaktných údajov

Väčšina ľudí urobí chybu vo vyplňovaní kontaktných údajov. Dbajte na správne vyplnenie telefónneho čísla a emailovej adresy, ktoré slúžia ako kontaktný nástroj, aby vás daňový úrad mohol kontaktovať v prípade, keby niečo v daňovom priznaní nebolo v poriadku.

2. chýbajúci podpis

Daňové priznanie musí byť vždy podpísané! A to hneď na niekoľkých miestach:

  • vo formulári, ktorý odovzdávate na daňový úrad
  • druhý podpis musí byť na potvrdení o podaní
  • v oddieli o vrátení preplatku, pokiaľ žiadate o vrátenie preplatku
  • v oddieli o darovaní 2 % dane, pokiaľ ste sa rozhodli darovať svoje 2 % dane neziskovej organizácii

Bez riadne podpísaného formuláru vám daňový úrad priznanie ani nezačne spracovávať a vráti vám ho.

3. neuplatnenie základnej zľavy na poplatníka

Zásadnou chybou je aj neuplatnenie základnej zľavy na poplatníka počas celého roka, na ktorú majú nárok takmer všetci. Výnimkou sú:

  • občania s nadštandardnými príjmami
  • dôchodcovia, ktorí poberali dôchodok k 1. 1.
  • daňovníci, ktorí mali iba tzv. pasívne príjmy (príjmy z prenájmu, príjmy z predaja nehnuteľnosti, výhry v lotériách, obchodovanie s virtuálnymi menami…)

Pokiaľ ste pracovali iba časť roka, máte nárok na uplatnenie základnej zľavy na poplatníka za celý rok, nie len za pomernú časť roka.

4. daňový bonus na dieťa si uplatňujú obaja rodičia

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť iba jeden z rodičov!

5. uplatnenie daňových bonusov a zliav, na ktoré nemáte nárok

Všeobecne sa najviac chýb vyskytne pri uplatňovaní daňových zvýhodnení, kedy chcete uplatniť zľavu na dani, na ktorú nemáte nárok alebo uvediete zľavu v nesprávnej výške. Pozor si treba dávať pri uplatnení daňového bonusu na dieťa, zvýhodnenia na manželku, uplatnenie úrokov z úveru či nákladov za pobyt v kúpeľoch, kde je stanovená horná hranica a musíte spĺňať podmienky pre nárok na zľavu.

6. označí sa počet príloh vo formulári, dokumenty sa však nepriložia

Vo formulári daňového priznania síce vyznačíte počet príloh, samotné dokumenty však už nepriložíte. POZOR! Tlačivo typu B obsahuje 3 prílohy, ktoré je potrebné započítať do príloh k daňovému priznaniu!

7. nie je označený počet príloh vo formulári, prílohy sa však priložia

Opak predchádzajúceho bodu, priložia sa prílohy, vo formulári daňového priznania sa nevyčísli ich počet.

8. priložia sa nepotrebné prílohy

Je treba rozlišovať, ktoré prílohy sú povinné a ktoré nie sú potrebné dokladať. Ide napr. o príjem manželky pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželku.


Máte z toho hlavu ako pátrací balón? Týchto chýb sa ľahko vyvarujete vyplnením daňového priznania pomocou našej inteligentnej aplikácie na www.OnlinePriznanie.sk, ktorá vypočíta všetko za vás a o chyby sa nemusíte vôbec starať.