(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Placení záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024

30. říjen 2023

Schválením konsolidačního balíčku si OSVČ připlatí na zálohách na sociální a zdravotní pojištění podstatně více než v předchozích letech. Razantně se zvednou zálohy na sociální pojištění. Rázná změna se dotkne živnostníků na hlavní i vedlejší činnost, ale také živnostníky v režimu paušální daně.

Zálohy na zdravotní pojištění


Výše minimální zálohy na zdravotní pojištění se každý rok mění v závislosti na výši průměrné hrubé mzdy. V roce 2024 se průměrná mzda zvyšuje z původních 40 324 Kč na 40 638 Kč. Proto je minimální měsíční záloha pro hlavní činnost na zdravotní pojištění zvýšena o 246 Kč, a to na 2 968 Kč. Při vedlejší činnosti se měsíční záloha na zdravotní pojištění neplatí.

Zálohy na zdravotní pojištění jsou splatné do 8. dne následujícího měsíce po měsíci, za který se odvádí pojistné (např. pojistné za leden je splatné do 8. února). OSVČ je povinna odvést první zvýšenou zálohu do 8. února 2024.


Záloha na pojistné se platí s variabilním symbolem, které u OSVČ představuje rodné číslo, u cizinců, kteří nemají české rodné číslo, číslo pojištěnce uvedené na kartičce pojištěnce.


Čísla účtů k platbě záloh OSVČ na zdravotní pojištění


Pojišťovna Kód Číslo účtu
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Jihočeský kraj 111 1112009311/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Jihomoravský kraj 111 1112001651/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Karlovarský kraj 111 1112009311/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Královéhradecký kraj 111 1112005521/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Liberecký kraj 111 1112003411/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Moravskoslezský kraj 111 1112003761/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Olomoucký kraj 111 1112003761/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Pardubický kraj 111 1112005521/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Plzeňský kraj 111 1112009311/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Praha 111 1112001221/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Středočeský kraj 111 1112001221/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Ústecký kraj 111 1112003411/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Vysočina 111 1112001651/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Zlínský kraj 111 1112003761/0710
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 201 2010201091/0710
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 2050203761/0710
Oborová zdravotní pojišťovna 207 2070101041/0710
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 2092101181/0710
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 211 2110102031/0710
Revírní zdravotní pojišťovna 213 2130203761/0710


Zálohy na sociální pojištění


Největší skok zaznamenaly zálohy na sociální pojištění. Ty se budou od roku 2024 zvyšovat až o 908 Kč. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro hlavní činnost se v roce 2023 bude představovat 3 852 Kč, pro vedlejší činnost je to 1 413 Kč.

Zvýšená záloha na sociální pojištění pro OSVČ bude platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém OSVČ podala přehled.

Záloha na sociální pojištění se platí do 8. dne následujícího po měsíci, ve kterém byl podán přehled. Sociální pojištění se platí pod variabilním symbolem přiděleným ČSSZ. OSVČ má povinnost hradit zálohy na pojistné na účet ČSSZ podle okresu, do kterého OSVČ spadá. Čísla účtů naleznete ZDE.

Shrnutí částek a termínů odvodů OSVČ pro rok 2024


Sociální pojištění Zdravotní pojištění
Termín platby poslední pracovní den v měsíci do 8. dne následujícího měsíce
Hlavní činnost: minimální měsíční záloha 3 852 Kč 2 968 Kč
Vedlejší činnost: minimální měsíční záloha 1 413 Kč 0 Kč (zálohy se neplatí)


Minimální vyměřovací základ se má každý rok zvyšovat 3 roky po sobě ve výši přibližně 600 Kč měsíčně na zálohách o 5 %, aby dosáhl úroveň 40 % průměrné mzdy (v roce 2023 je to 25 % průměrné mzdy). Minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ na vedlejší činnost se má zvýšit od roku 2024 z 10 % na 11 % průměrné mzdy.

Vyšší odvody se budou týkat také OSVČ, které platí vyšší než minimální zálohy. U nich se vyměřovací základ stanovuje jako 50 % daňového základu. Nově se vyměřovací základ zvedne na 55 % daňového základu.

Přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ si zpracujte v jednoduché online aplikaci na www.OnlinePriznani.cz.

Zpracovat přehled


Paušální daň


Záloha na paušální daň se v roce 2024 rozděluje opět dle výše příjmů do 3. pásem. Na základě toho, do kterého pásma OSVČ spadá, bude platit zálohy na paušální daň takto:

Pásmo Paušální daň celkem Daň z příjmu Zdravotní pojištění Sociální pojištění
I. pásmo 7 498 Kč 100 Kč 2 968 Kč 4 430 Kč
II. pásmo 16 745 Kč 4 963 Kč 3 591 Kč 8 191 Kč
III. pásmo 27 139 Kč 9 320 Kč 5 292 Kč 12 527 Kč