Placení záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024

Aktualizováno: 2. leden 2024
Publikováno: 30. říjen 2023

Schválením konsolidačního balíčku si OSVČ připlatí na zálohách na sociální a zdravotní pojištění podstatně více než v předchozích letech. Razantně se zvednou zálohy na sociální pojištění. Rázná změna se dotkne živnostníků na hlavní i vedlejší činnost, ale také živnostníky v režimu paušální daně.

Zálohy na zdravotní pojištění


Výše minimální zálohy na zdravotní pojištění se každý rok mění v závislosti na výši průměrné hrubé mzdy. V roce 2024 se průměrná mzda zvyšuje z původních 40 324 Kč na 43 967 Kč. Proto je minimální měsíční záloha pro hlavní činnost na zdravotní pojištění zvýšena o 246 Kč, a to na 2 968 Kč.

Zálohy na zdravotní pojištění jsou splatné do 8. dne následujícího měsíce po měsíci, za který se odvádí pojistné (např. pojistné za leden je splatné do 8. února). OSVČ je povinna odvést první zvýšenou zálohu do 8. února 2024.


Záloha na pojistné se platí s variabilním symbolem, které u OSVČ představuje rodné číslo, u cizinců, kteří nemají české rodné číslo, číslo pojištěnce uvedené na kartičce pojištěnce.


Čísla účtů k platbě záloh OSVČ na zdravotní pojištění


PojišťovnaKódČíslo účtu
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Jihočeský kraj1111112009311/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Jihomoravský kraj1111112001651/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Karlovarský kraj1111112009311/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Královéhradecký kraj1111112005521/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Liberecký kraj1111112003411/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Moravskoslezský kraj1111112003761/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Olomoucký kraj1111112003761/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Pardubický kraj1111112005521/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Plzeňský kraj1111112009311/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Praha1111112001221/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Středočeský kraj1111112001221/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Ústecký kraj1111112003411/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Vysočina1111112001651/0710
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Zlínský kraj1111112003761/0710
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR2012010201091/0710
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna2052050203761/0710
Oborová zdravotní pojišťovna2072070101041/0710
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda2092092101181/0710
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR2112110102031/0710
Revírní zdravotní pojišťovna2132130203761/0710


Zálohy na sociální pojištění


V rámci konsolidačního balíčku byl schváleno výrazné zvýšení odvodů na důchodové pojištění OSVČ, jehož cílem je postupně zvýšení platby pojištění, ale take přiblížení výše důchodů OSVČ důchodů zaměstnanců.

Od roku 2024 se zvyšuje vyměřovací základ OSVČ pro důchodové pojištění ze současných 50 % na 55 % daňového základu z podnikání. Tato změna bude mít vliv na výpočet výše odvodů za rok 2024 v Přehledu o výši daňového základu za rok 2024 a na výpočet záloh na období po podání přehledů, respektive stanoveného pro podání přehledů.

Výrazně vzrostou v roce 2024 minimální zálohy na sociální pojištění.

  • U OSVČ vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost má minimální vyměřovací základ růst postupně o pět procentních bodů v období 2024 až 2026. V roce 2024 to bude tedy 30 % z průměrné mzdy stanovené podle nařízení vlády. Tomu odpovídá minimální záloha na sociální pojištění ve výši 3 852 Kč,
  • pro podnikatele nově zahajující činnost bude platit v době zahájení podnikání a následujících dvou letech minimální vyměřovací základ ve výši 25 % z průměrné mzdy stanovené podle nařízení vlády a tedy výše minimální zálohy 3 210 Kč.
  • pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost je pro rok 2024 stanoven minimální vyměřovací základ ve výši 11 % z průměrné mzdy stanovené podle nařízení vlády, a to 1 413 Kč.

Výše minimální zálohy u sociálního a zdravotního pojištění v roce 2024


Druh činnostiSociální pojištěníZdravotní pojištění
Hlavní činnost3 852 Kč2 968 Kč
Hlavní činnost - nová OSVČ3 210 Kč2 968 Kč
Vedlejší činnost1 413 Kč-


Zvýšená záloha na sociální pojištění pro OSVČ bude platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém OSVČ podala nebo měla podat Přehled o výši daňového základu. Pozor! Pokud však OSVČ platí minimální zálohy, je třeba první zvýšenou částku zaplatit již v lednu 2024.


Shrnutí částek a termínů odvodů OSVČ pro rok 2024


Sociální pojištěníZdravotní pojištění
Termín platbyposlední pracovní den v měsícido 8. dne následujícího měsíce
Hlavní činnost: minimální měsíční záloha3 852 Kč2 968 Kč
Hlavní činnost: nová OSVČ3 210 Kč2 968 Kč
Vedlejší činnost: minimální měsíční záloha1 413 Kč0 Kč 0 Kč OSVČ, která je zároveň zaměstnána a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, nebo vypočtená výše zálohy dle přehledu v ostatních případech


Přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ si zpracujte v jednoduché online aplikaci na www.OnlinePriznani.cz.

Zpracovat přehled


Paušální daň


Záloha na paušální daň se v roce 2024 rozděluje opět dle výše příjmů do 3. pásem. Na základě toho, do kterého pásma OSVČ spadá, bude platit zálohy na paušální daň takto:

PásmoPaušální daň celkemDaň z příjmuZdravotní pojištěníSociální pojištění
I. pásmo7 498 Kč100 Kč2 968 Kč4 430 Kč
II. pásmo16 745 Kč4 963 Kč3 591 Kč8 191 Kč
III. pásmo27 139 Kč9 320 Kč5 292 Kč12 527 Kč


Přečtěte si také

Paušální daň v roce 2024

Popisek, který se má zobrazovat pod názvem. Sem lze přidat např. Text z aury nebo první větu

Paušální daň v roce 2024