(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Přestal/a jsem splňovat podmínky režimu paušální daně. Jak postupovat?

3. únor 2023

Pokud u OSVČ nastaly změny, díky kterým přestala splňovat podmínky paušální daně, je poplatník povinen podat daňové přiznání. Jak postupovat při podání daňového přiznání?

OSVČ v režimu paušální daně vykonávají výdělečnou činnost (podnikají), přičemž odvádí jednu platbu v rámci tzv. paušální daně. Tato platba obsahuje:

 • zálohy na zdravotní pojištění,
 • zálohy na sociální pojištění,
 • daň z příjmu.

Co dělat v případě, že se OSVČ v režimu paušální daně zaměstná nebo má i jiný příjem např. z pronájmu?


Podmínky pro vstup do režimu paušální daně pro rok 2022 jsou:

 • příjem do 1 000 000 Kč,
 • poplatník nesmí být zaměstnán,
 • poplatník nesmí být plátce DPH,
 • poplatník nesmí být v insolvenčním řízení,
 • příjmy z pronájmu nebo ostatních příjmů nesmí přesáhnout 15 000 Kč (za rok).

Z toho plyne, že pokud se OSVČ v průběhu roku zaměstná, stane se plátcem DPH, má příjem z pronájmu nebo jiné příjmy vyšší než 15 000 Kč za rok, přestává plnit podmínky paušální daně.

V tomto případě platí, že musí podat daňové přiznání, včetně přehledů pro pojišťovny.

Příklady, kdy poplatník nesplňuje režim paušální daně v roce 2022


 • OSVČ je zároveň zaměstnancem,
 • OSVČ pracuje také na dohodu,
 • OSVČ má jiné příjmy, např. příjem z prodeje nemovitosti,
 • OSVČ má příjem z pronájmu, přičemž ten je vyšší než 15 000 Kč/ rok,
 • OSVČ má vysoké příjmy a musel se stát plátcem DPH,
 • OSVČ má vysoké příjmy nad 1 000 000 Kč*,
 • OSVČ je v insolvenčním řízení.
*Přechodná ustanovení stanoví, že plátcem DPH se nestanou osoby povinné k dani, které za období, které končí v měsíci listopad 2022 nebo prosinec 2022, přesáhnou obrat 1 000 000 Kč, ale nepřesáhnou obrat 2 000 000 Kč. Pokud tyto osoby nepodají přihlášku k registraci k DPH do zákonné lhůty pro podání této přihlášky, plátcem se nestanou. Více na: Finanční správa ČR.


Jak postupovat při vyplnění daňového přiznání, pokud jste byli přihlášeni k paušální dani?


Daňové přiznání


OSVČ v daňovém přiznání doplní počet měsíců v režimu paušální daně a doplní částku daně za dobu v paušálním režimu. Může také uplatnit slevy na dani za celý rok. Aplikace na OnlinePriznani.cz umí zpracovat přiznání i v případě, že OSVČ byla část roku v režimu paušální daně.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu


OSVČ vzniká také povinnost podat přehled do zdravotní pojišťovny. Opět se jedná o speciální formulář. Pokud OSVČ byla alespoň jeden měsíc v paušálním režimu, nevztahuje se na ni možnost snížit minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění. To znamená, že za všechny měsíce, ve kterých byla SVČ (ať už paušální nebo klasická) musí dodržet minimální vyměřovací základ a zaplatit pojistné z tohoto základu. Pro OSVČ je tato situace nevýhodná, protože bude platit minimální vyměřovací základ a nebere se v potaz to, zda vykonával SVČ na hlavní nebo vedlejší činnost.

Aplikace umí zpracovat i tento speciální přehled.

Přehled pro ČSSZ


OSVČ se nevyhne ani podání přehledu pro ČSSZ. Na rozdíl od přehledu na zdravotní pojištění, v tomto případě je vedlejší činnost zohledněna. Ve výpočtu se nepočítá s minimálním vyměřovacím základem, nýbrž se skutečným.

Aplikace zpracuje i přehled pro ČSSZ a zohlední období v režimu paušální daně.

Řešením je vyplnit daňové přiznání v naší chytré aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz.

 • Ve 3. kroku s příjmy označte otázku: Byl/a jsem část roku 2022 přihlášen/a k paušální dani?
 • Uveďte měsíce, v nichž jste byl/a v režimu paušální daně.

byla_jsem_cast_roku_2022_prihlasena_k_pausalni_dani

 • Podáním daňového přiznání máte opět nárok na slevy na dani. Ty uplatníte ve 4. kroku aplikace.
 • V 5. kroku s přehledy započítejte do celkem zaplacených záloh na zdravotní pojištění také zálohy zaplacené v paušálním režimu (2 627 Kč měsíčně). Do pole Celkem zaplacené zálohy na zdravotní pojištění tedy sečtěte zálohy zaplacené paušálním režimu a ty, které jste zaplatili po vystoupení z paušálního režimu.

Prehledy_OSVC

 • Stejně postupujte také u sociálního pojištění, kde uvedete i zaplacené zálohy v paušálním režimu (3 267 Kč měsíčně).

informace_pro_cssz

Aplikace na OnlinePřiznání.cz vám připraví daňové přiznání, ve kterém bude zohledněn i režim paušální daně. Můžete si jej stáhnout ve formátu PDF nebo XML. Pokud budete chtít, podáme ho za vás.

Zpracovat daňové přiznání