(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Placení záloh na paušální daň

09. červen 2021

OSVČ měli od ledna 2021 možnost přejít na paušální daň. Ti, kteří tuto možnost využili, si musí hlídat měsíční zálohu pro platbu paušální daně.

Zatímco běžný poplatník pracující jako OSVČ hradí daň jednou ročně, OSVČ přihlášené k paušální dani si musí zvykat na platby měsíční. Finanční správa ČR zatím toleruje pozdní zaplacení záloh a neformálně informuje o dluhu, jenž vzniká při pozdní platbě.

Vše v jednom balíčku

V paušálním režimu jsou zahrnuty zálohy:

  • na daň z příjmu
  • na zdravotní pojištění
  • na sociální pojištění

Zálohy je nutné uhradit vždy do 20. dne měsíce, na který se záloha vztahuje, např. do 20. června na měsíc červen, a to ve výši 5 469 Kč.

Pozor na předčíslí čísla účtu

Úhrada paušální daně musí být provedena na správné předčíslí, které se vztahuje na režim paušální daně, a to 2866. Také si dejte pozor na správný variabilní symbol, aby byla platba správně spárována a nevznikl zbytečně nedoplatek. Variabilní symbol pro fyzické osoby je rodné číslo.

Zálohy na pojištění při paušální dani platit nemusíte. Přesto se to děje.

V režimu paušální daně jsou zahrnuty veškeré zálohy včetně záloh pro pojišťovny. Přesto se stává, že OSVČ hradí zálohy do zdravotní pojišťovny a ČSSZ ještě zvlášť, jak byly zvyklé z předchozích let. Zálohy zvlášť se opravdu hradit nemusí, zdravotní pojišťovny a ČSSZ o vstupu do paušálního režimu informovala FS ČR.

Vstup do režimu paušální daně v průběhu roku

Pokud se rozhodnete pro založení živnostiv průběhu roku a zároveň chcete vstoupit do paušálního režimu, musíte tak učinit k 1. dni měsíce, v němž dojde k zahájení činnosti. Např. pokud se tedy rozhodnete podnikat k 15. 6. 2021, musíte se nahlásit k paušální dani k 1. 6. 2021, protože se zálohy hradí vždy za celý kalendářní měsíc. Dne 15. 6. pak vznikne živnost na základě živnostenského oprávnění a také k 15. 6. musíte přihlášku k paušální dani doručit na finanční úřad. Za červen tak uhradíte plnou výši zálohy, nikoli pouze její poměrnou část.

Datum Co udělat
1.6. Přihlásíte se k paušální dani.
15.6. Založíte si živnost.
15.6. Doručíte přihlášku k paušální dani na finanční úřad.

Sledujte nás na Facebooku a žádná novinka ze světa daní vám již neunikne.