(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Změny v paušální dani 2022: zvýšení limitu a rozšíření na 3 pásma

07. červenec 2022

OSVČ v režimu paušální daně čekají nové změny. Kromě zvýšení limitu je novinkou také zavedení 3 pásem režimu paušální daně. Jak budou novinky vypadat v praxi?

Nyní je paušální daň nastavena na 5 994 Kč měsíčně, přičemž:

  • 2 627 Kč tvoří zdravotní pojištění,
  • 3 267 Kč tvoří důchodové pojištění,
  • 100 Kč tvoří daň z příjmu.

Pro vstup do režimu paušální daně platilo omezení příjmu do 1 milionu korun. Zároveň OSVČ nesměla být osobou registrovanou k DPH.

Přečtěte si také:

Paušální daň v roce 2022

OSVČ mohli od 1. ledna 2021 přejít na tzv. paušální daň. Ti, kteří tuto možnost využili, platí měsíční zálohy k paušální dani. Jak se změní paušální daň v roce 2022?

Paušální daň v roce 2022


Změny v roce 2023


Nejdůležitější změnou prošla výše příjmu, která se zvedla o 100 %. To znamená, že vstup do režimu paušální daně je od roku 2023 zvýšen na 2  miliony korun. OSVČ, která má nižší příjem než nový limit, tak může vstoupit do režimu paušální daně a zbavit se „papírování“ a přehledů.

3 pásma paušální daně


Ministerstvo financí zavedlo 3 pásma dle výše příjmu a odstupňovalo tak i výši paušální daně. To znamená, čím má OSVČ vyšší příjem, tím vyšší paušální daň zaplatí. Důvodem zavedení pásem je to, aby OSVČ s nižšími příjmy nezaplatila na paušální dani stejně jako OSVČ s vyššími příjmy. Ministerstvo chce docílit toho, aby OSVČ s vyššími příjmy platili vyšší odvody.

1. pásmo: Příjem do 1 milionu Kč – paušální daň 6 000 Kč


Kdo spadá do 1. pásma?

Příjem do paušál 40 % paušál 60 % paušál 80 %
1 milion Kč
1,5 milionu Kč x ✓* ✓*
2 miliony Kč x x ✓**
* OSVČ vykonává činnost, na kterou lze uplatnit 60% a nebo 80% paušál na alespoň 75 % z celkových příjmů OSVČ.
** OSVČ vykonáná činnost, na kterou lze uplatnit 80% paušál na alespoň 75 % z celkových příjmů OSVČ.


2. pásmo: Příjem od 1 milionu – 1,5 milionu Kč – paušální daň 16 000 Kč


Kdo spadá do 2. pásma?

Příjem od – do paušál 40 % paušál 60 % paušál 80 %
1 – 1,5 milionu Kč
2 miliony Kč x ✓* ✓*
* OSVČ vykonává činnost, na kterou lze uplatnit 60% a nebo 80% paušál na alespoň 75 % z celkových příjmů OSVČ.


3. pásmo: Příjem od 1,5 milionu – 2 miliony Kč – paušální daň 26 000 Kč


Kdo spadá do 3. pásma?

Příjem od – do paušál 40 % paušál 60 % paušál 80 %
1,5 – 2 miliony Kč

Při vstupu do paušálního režimu musí OSVČ zůstat ve stejném pásmu po celé zdaňovací období.

Výše paušální daně dle pásem


Tak, jako v uplynulých letech, i příští rok vzroste výše paušální daně. Kvůli vysoké inflaci pravděpodobně přesáhne hranici prvního pásma 6 500 Kč. Výše paušální daně v 1. pásmu se bude teprve určovat. Přehled výši paušální daně dle rozdělení:

Pásmo Paušální daň celkem Daň z příjmu Zdravotní pojištění Důchodové pojištění
I. pásmo 5 994 Kč (pro rok 2022) 100 Kč 2 627 Kč 3 267 Kč
II. pásmo 16 000 Kč 4 936 Kč 3 591 Kč 7 446 Kč
III. pásmo 26 000 Kč 9 320 Kč 5 292 Kč 11 388 Kč

Přechod mezi pásmami bude možný vždy k 1. lednu následujícího roku.

Pokud tedy OSVČ ke konci zdaňovacího období zjistí, že příští rok bude mít vyšší nebo nižší příjmy, může požádat Finanční úřad o přesun do vyššího nebo nižšího pásma. Případně má možnost také z režimu paušální daně vystoupit.

K vystoupení z režimu paušální daně bude po novém stačit pouze jeden dokument, a to formulář Oznámení o dobrovolném vystoupení z režimu paušální daně. A tak se administrativní zátěž opět o něco sníží.

Do kdy se přihlásit do režimu paušální daně za rok 2023?


Pokud se OSVČ rozhodne vstoupit do režimu paušální daně, může tak učinit do 10. ledna 2023. Je dobré si předem spočítat výši příjmů a odhadnout výši příjmů v příštím roce. Je potřeba pamatovat i na to, že výše záloh na důchodové a zdravotní pojištění se zvedne i u těch OSVČ, které do režimu paušální daně nevstoupí.