Paušální výdaje

Aktualizováno: 10. leden 2023
Publikováno: 13. září 2022

Pokud podnikáte jako OSVČ, existují tři způsoby zdanění výdajů v daňovém přiznání. Nejjednodušším je použití paušálních výdajů. Kdo a v jaké výši může použít paušál? Do jakého limitu?

1. Paušální výdaj


Paušální výdaj můžeme charakterizovat jako formu fixních výdajů procentuální části ročních příjmů. Výše příjmu pro uplatnění výdajového paušálu nesmí přesáhnout 2 000 000 Kč. Procento je pevně dané včetně limitů, které tvoří tzv. strop paušálních výdajů. To znamená, že pokud OSVČ uplatní paušál, který vychází vyšší než je zákonem daný strop, může si uplatnit do výdajů pouze částku, která tvoří maximum pro daný paušál.


Také je třeba říci, že nelze zvolit paušál dle libosti, tj. vždy nejvyšší. Paušální výdaje jsou rozděleny do kategorií dle druhu podnikání:

 • 30 % - pronájem. Tento druh paušálu lze uplatnit na:

  • pronájem bytu, domu, pozemku, nebytových prostor,
  • pravidelný pronájem movitých věcí, například automobilu, stroje.
Přečtěte si také

Pronajímáte nemovitost? Jak zaplatit na daních co nejméně

Přibývá lidí, kteří pronajímají svou nemovitost, ať už ji zdědili nebo si ji pořídili jako investici. V první fázi si je nutné ujasnit, jak takový pronájem bude klasifikován z hlediska zdanění.

pronájem bytu


 • 40 % - svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů, které nemusí vyžadovat živnostenské oprávnění. Tento druh paušálu mohou uplatňovat tyto profese:

  • advokáti,
  • lékaři,
  • notáři,
  • architekti,
  • pojišťovací poradci,
  • umělci,
  • autoři.
Přečtěte si také

Jak se daní autorské honoráře

Psaní blogu, točení videí, podcastů a dalšího digitálního obsahu je dnes velice trendy. Autoři takového obsahu pracují na tzv. volné noze a za svoje díla dostávají autorský honorář.

autorské honoráře


 • 60 % - ostatní živnosti, volná, vázaná, koncesovaná živnost. Tento druh paušálu mohou uplatňovat tyto profese:

  • geolog,
  • optik,
  • zprostředkovatel úvěrů,
  • účetní,
  • masér,
  • chovatel zvířat,
  • lektor,
  • finanční poradce,
  • poskytovatel ubytování,
  • všichni, kteří mají k podnikání živnostenské oprávnění, ale zároveň nejsou uvedeni v příloze číslo 1 živnostenského zákona.
 • 80 % - zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti. Tento druh paušálu mohou uplatňovat tyto profese:

  • rolník,
  • rybář,
  • řezník,
  • pekař,
  • kožešník,
  • zámečník,
  • zedník,
  • instalatér,
  • hospodský,
  • manikér,
  • kadeřník.

Úplný seznam naleznete v příloze číslo 1 živnostenského zákona.

Limit nebo-li strop


Zákon vymezuje limit pro uplatnění paušálních výdajů dle druhu příjmu takto:

Procento paušáluLimit za rok
30 %600 000 Kč
40 %800 000 Kč
60 %1 200 000 Kč
80 %1 600 000 Kč

Paušální výdaje dle druhu činnosti lze využít do výši stropu stanoveného zákonem. To znamená, že pokud má podnikatel příjem 2 500 000 Kč a uplatňuje 60% paušál, může uplatnit maximálně 1 200 000 Kč, ačkoli 60 % z 2 500 000 Kč je 1 500 000 Kč.

Co zahrnují paušální výdaje?


Výdajové paušály zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. To znamená, že je to konečná částka, kterou si může živnostník uplatnit. Nelze k němu připočítat další výdaje související s podnikáním, například paušál na auto (ten lze uplatnit jen při uplatňování skutečných výdajů).

Více druhů příjmu a rozdílné procento paušálu


V případě, že má živnostník více druhů příjmu, například příjem z podnikání a příjem z pronájmu, nelze veškeré příjmy zařadit do jednoho paušálu. V daňovém přiznání je potřeba uvést tyto příjmy separátně. Tj. příjem z podnikání, na který se uplatní 60% paušál (pokud jde o volnou živnost) a příjem z pronájmu, na který se uplatní 30% paušál. V příloze č. 1 daňového přiznání se vyplní tabulky na každý druh příjmu (paušálu).

Pozor! Pokud má živnostník více druhů příjmů, musí uplatňovat pouze jeden druh výdajů, a to buď paušální výdaje, a nebo skutečné výdaje. V daňovém přiznání nelze kombinovat paušál a skutečné výdaje.

Výhody a nevýhody paušálních výdajů


VýhodyNevýhody
✔️ není potřeba vést evidenci příjmů❌ lze uplatnit výdaje pouze do pevně daného limitu - strop
✔️ není nutnost uchování a dokládání účtenek, faktur, bločků apod.❌ nelze zvolit výši paušálu
✔️ odpadá administrativa❌ výše paušálu je pevně stanovena dle druhu živnosti
✔️ stačí vést pouze evidenci příjmů a pohledávek tj. neuhrazených faktur
✔️ možnost odečíst si vyšší výdaje než jsou ve skutečnosti a platit nižší daň


Výdajový paušál v praxi


Nyní si ukážeme několik příkladů výdajového paušálu v praxi.

Příklad 1

Adam je programátor. Podniká na základě živnostenského oprávnění. Dosáhl příjem 1 750 000 Kč. Jeho výdaje byly ve výši 45 000 Kč.

Vyplatí se mu paušální výdaje?

Adam uvede v daňovém přiznání příjmy 1 750 000 Kč, uplatní 60% paušál ve výši 1 050 000 Kč (1 750 000 × 60 %). Jeho základ daně tvoří 700 000 Kč (1 750 000 - 1 050 000). Adam na paušálních výdajích sníží základ daně, proto se mu paušální výdaje vyplatí.

PoložkaČástka
Příjem1 750 000 Kč
Paušál60 %
Výdaje1 050 000 Kč
Základ daně700 000 Kč
Daň před slevou na poplatníka 105 000 Kč
Položka na poplatníka30 840 Kč
Výsledná daň74 160 Kč

Příklad 2

Petr je zemědělec. Jeho příjem byl v roce 2022 ve výši 1 750 000 Kč. Jeho výdaje byly ve výši 900 000 Kč.

Vyplatí se mu paušální výdaje?

Petr uvede v daňovém přiznání příjmy 1 750 000 Kč, uplatní 80% paušál ve výši 1 400 000 Kč (1 750 000 × 80 %). Jeho základ daně tvoří 350 000 Kč (1 750 000 - 1 400 000). Petr na paušálních výdajích sníží základ daně, proto se mu paušální výdaje vyplatí.

PoložkaČástka
Příjem1 750 000 Kč
Paušál80 %
Výdaje1 400 000 Kč
Základ daně350 000 Kč
Daň před slevou na poplatníka52 500 Kč
Položka na poplatníka30 840 Kč
Výsledná daň21 660 Kč

Příklad 3

Anna je důchodkyně. Pronajímá byt a jiný příjem kromě důchodu nemá. Její příjem z pronájmu byl ve výši 360 000 Kč. Její skutečné výdaje byly 150 000 Kč.

Vyplatí se jí paušální výdaje?

Anna uvede v daňovém přiznání příjmy 360 000 Kč, uplatní 30% paušál ve výši 108 000 Kč (360 000 × 30 %). Její základ daně tvoří 252 000 Kč (360 000 - 108 000). Anna na paušálních výdajích nesníží základ daně, protože její výdaje jsou vyšší než by uplatnila paušálem. Anně se paušální výdaje nevyplatí. Pro ni je výhodnější uplatnit skutečné výdaje. V daňovém přiznání přijmy 360 000 Kč, uplatní skutečné výdaje 150 000 Kč. Její základ daně bude 210 000 Kč (360 000 Kč - 150 000 Kč).

PoložkaPaušál: ČástkaReálné výdaje: Částka
Příjem360 000 Kč360 000 Kč
Paušál30 %---
Výdaje108 000 Kč150 000 Kč
Základ daně252 000 Kč210 000 Kč
Položka na poplatníka0 Kč0 Kč
Výsledná daň37 800 Kč31 500 Kč

Příklad 4

Marta je důchodkyně. Pronajímá byt a jiný příjem kromě důchodu nemá. Její příjem z pronájmu byl ve výši 360 000 Kč. Její skutečné výdaje byly 50 000 Kč.

Vyplatí se jí paušální výdaje?

Marta uvede v daňovém přiznání příjmy 360 000 Kč, uplatní 30% paušál ve výši 108 000 Kč (360 000 × 30 %). Její základ daně tvoří 252 000 Kč (360 000 - 108 000). Marta na paušálních výdajích sníží základ daně, proto se jí paušální výdaje vyplatí.

PoložkaPaušál: ČástkaReálné výdaje: Částka
Příjem360 000 Kč360 000 Kč
Paušál30 %---
Výdaje108 000 Kč50 000 Kč
Základ daně252 000 Kč310 000 Kč
Položka na poplatníka0 Kč0 Kč
Výsledná daň37 800 Kč46 500 Kč

Příklad 5

Ema je blogerka. Nemá živnostenské oprávnění, vydělává si psaním blogu, článků a publikováním videí jako influencer. Její příjem byl 750 000 Kč. Výdaje měla minimální ve výši 35 000 Kč.

Vyplatí se jí paušální výdaje?

Ema uvede v daňovém přiznání příjmy 750 000 Kč, uplatní 40% paušál ve výši 300 000 Kč (750 000 × 40 %). Její základ daně tvoří 450 000 Kč (750 000 - 300 000). Ema na paušálních výdajích sníží základ daně, proto se jí paušální výdaje vyplatí. Přestože nemá živnostenské oprávnění, své příjmy daní jako živnostník s použitím 40% paušálu jako na příjem z autorského díla.

PoložkaČástka
Příjem750 000 Kč
Paušál40 %
Výdaje300 000 Kč
Základ daně450 000 Kč
Daň před slevou na poplatníka67 500 Kč
Položka na poplatníka30 840 Kč
Výsledná daň36 660 Kč

2. Skutečné výdaje


Živnostníci si kromě paušálních výdajů mohou uplatnit také skutečné nebo-li reálné výdaje. U tohoto typu výdajů je potřeba evidovat veškeré výdaje (daňové doklady, faktury, účtenky). Zvyšuje se náklad na administrativu a vzniká větší byrokracie.

3. Účetnictví


Dalším způsobem, jako uplatnit své příjmy je vedení účetnictví.

Přečtěte si také

Jak si vybrat dobrou účetní

Počítat umí každý, ale účtovat umí málokterý živnostník. Pokud patříte mezi živnostníky, kteří se rozhodují, jak si vybrat tu nejlepší účetní, čtěte dál.

jak si vybrat dobrou účetní


Pokud se OSVČ rozhodne vstoupit do režimu paušální daně, může tak udělat do 10. ledna 2023. Před vstupem doporučujeme spočítat si výši příjmů a odhadnout výši příjmů v příštím roce. K tomu, zda se vám vyplatí vstoupit do režimu paušální daně či nikoli, můžete využít naši kalkulačku.

Kalkulačka paušální daně


Pokud se rozhodne vstoupit do tohoto režimu od ledna 2023, musí podat oznámení o vstupu na finanční úřad. Kalkulačka toto oznámení vygeneruje sama.