(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Paušální daň versus paušální výdaje

3. leden 2023

Když je řeč o daních, mnozím OSVČ se v této souvislosti vybaví paušální výdaje. Zavedením režimu paušální daně ale mnohokrát dochází k omylu v daňových pojmech. Co je to tedy paušální výdaj a paušální daň?

Není paušál, jako paušál


Dle slovníku cizích slov je paušál pevně stanovenou finanční částkou k úhradě pravidelných výloh. Paušál v daních je aktuálně používán ve dvou případech, a to jako:

 • paušální výdaje - jde o procentuální částku, kterou lze odečíst od příjmů v daňovém přiznání v případě podnikání. Výše paušálních výdajů v korunách není pevně stanovena, nýbrž pevná je procentuální sazba. To znamená, že čím více OSVČ vydělá, tím více peněz může uplatnit ve výdajích.
 • paušální daň - jde o relativně novou formu daně, přičemž tato daň pozůstává ze tří částí:
  • z daně z příjmů,
  • ze zálohy na zdravotní pojištění,
  • ze zálohy na sociální pojištění.

Paušální daň je pevně stanovena na určitou dobu (daňový rok) a platí se měsíčně v pravidelně se opakujících platbách ve stejné výši. To znamená, že pokud je OSVČ účastna paušální daně, platí tuto daň každý měsíc po celý rok ve stejné výši.

Paušální výdaje


Při uplatnění paušálních výdajů v daňovém přiznání výše příjmu nesmí přesáhnout 2 000 000 Kč. Procento k paušálním výdajům je pevně dané včetně limitů, které tvoří tzv. strop paušálních výdajů. To znamená, že pokud OSVČ uplatní paušál, který vychází vyšší než je zákonem daný strop, může si uplatnit do výdajů pouze částku, která tvoří maximum pro daný paušál. Limit pro uplatnění paušálních výdajů je určen dle druhu příjmu:

 Procento paušálu  Limit (strop) za rok
 30 %  600 000 Kč
 40 % 800 000 Kč
 60 % 1 200 000 Kč
 80 % 1 600 000 Kč

Paušální výdaje jsou rozděleny do kategorií dle druhu podnikání:

 • 30 % se vztahuje na pronájem bytu, domu, pozemku, nebytových prostor, movitých věcí, například automobilu, stroje.
 • 40 % se vztahuje na svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů, které nemusí vyžadovat živnostenské oprávnění.
 • 60 % je nejvíc používaný a vztahuje se na ostatní živnosti.
 • 80 % se vztahuje na příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství.

Paušální výdaj obsahuje veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Je to konečná částka, kterou si může živnostník uplatnit. Nelze k němu připočítat další výdaje související s podnikáním, například paušál na auto (ten lze uplatnit jen při uplatňování reálných výdajů).

Při souběhu příjmů z více činností, například příjem z podnikání a příjem z pronájmu, nelze veškeré příjmy zařadit do jednoho paušálu. V tomto případě je potřeba tyto příjmy rozdělit a na každý z nich uplatnit příslušný paušál.

Na příjem z podnikání se uplatní 60% paušál, na příjem z pronájmu 30%.

Přečtěte si také

Paušální výdaje

Pokud podnikáte jako OSVČ, existují tři způsoby zdanění výdajů v daňovém přiznání. Nejjednodušším je použití paušálních výdajů. Kdo a v jaké výši může použít paušál? Do jakého limitu?

Paušální výdaje


Paušální daň


Paušální daň prošla letos velkou změnou ve výši příjmu, kterou mohla OSVČ dosáhnout pro vstup do režimu paušální daně. Strop je nyní stanoven na 2 000 000 Kč. To znamená, že OSVČ, která má nižší příjem než je nový limit, tak může vstoupit do režimu paušální daně a zbavit se „papírování“ a přehledů. Je-li příjem OSVČ vyšší než je limit, nemůže vstoupit do režimu paušální daně.

Rozdělení do pásem dle výše příjmu platné v roce 2023

Pásmo Příjem Výše paušální daně
I. pásmo > 1 500 000 Kč 6 208 Kč
II. pásmo 1 000 000 Kč - 1 500 000 Kč 16 000 Kč
III. pásmo 1 500 000 Kč - 2 000 000 Kč 26 000 Kč
Přečtěte si také

Změny v paušální dani 2022: zvýšení limitu a rozšíření na 3 pásma

OSVČ v režimu paušální daně čekají nové změny. Kromě zvýšení limitu je novinkou také zavedení 3 pásem režimu paušální daně. Jak budou novinky vypadat v praxi?

3 pásma paušální daně


Pokud se OSVČ rozhodne vstoupit do režimu paušální daně, může tak udělat do 10. ledna 2023. Před vstupem doporučujeme spočítat si výši příjmů a odhadnout výši příjmů v příštím roce. K tomu, zda se vám vyplatí vstoupit do režimu paušální daně či nikoli, můžete využít naši kalkulačku.

Kalkulačka paušální daně

Pokud se rozhodne vstoupit do tohoto režimu od ledna 2023, musí podat oznámení o vstupu na finanční úřad. Kalkulačka toto oznámení vygeneruje sama.

Daňové přiznání a přehledy pro pojišťovny za rok 2022 musí podat v roce 2023 elektronicky do určených termínů.