IČ a IČO, DIČ a DIČO - praktické použití

Aktualizováno: 3. únor 2023
Publikováno: 23. červenec 2020

Jako se využívá IČO a DIČ v praxi? Přinášíme přehled rejstříků, v nichž se nejčastěji vyskytují IČO a DIČ.

IČO v praxi

Aplikace ARES Ministerstva financí


Administrativní registr ekonomických subjektů, resp. Ares je informační systém Ministerstva financí, kterého hlavním cílem je poskytnou přehledné informace o ekonomických subjektech. Ares tedy umožňuje vyhledávat ekonomické subjekty, které jsou zaregistrované v České republice podle různých charakteristik. Jednou z nich je IČO - identifikační číslo osoby.

Kromě toho lze v aplikaci Ares vyhledat ekonomické subjekty i podle:

 • názvu - obchodního jména firmy,
 • jména a příjmení - živnostníka, jednatele či statutárního orgánu,
 • DIČ - Daňové identifikační číslo.

Aktualizace údajů v aplikaci Ares probíhá na denní bázi.

Živnostenský rejstřík Ministerstva průmyslu a obchodu ČR


Živnostenský rejstřík zaznamenává údaje (i změny údajů) o podnikatelských subjektech podnikajících v ČR. Mezi tyto údaje patří např. jméno a příjmení, identifikačné číslo osoby, sídlo, adresa, předmět podnikání, adresa provozovny nebo doba platnosti živnostenského oprávnění.

Jedním z kritérií, podle kterých je možné subjekt vyhledat, je IČO - identifikační číslo osoby:

V rejstříku lze vyhledat podnikatelské subjekty vlastnící živnostenské oprávnění i podle:

 • názvu subjektu,
 • adresy na které sídlí, nebo provozuje živnost (při vyhledávání podle adresy je nezbytné vyplnit i obec),
 • role subjektu, která může být typu:
  • statutární orgán právnická osoba,
  • či podnikatel.

OnlinePriznani_Banners%20blog_cz%20%281%29%20%282%29

Veřejný obchodní rejstřík a Sbírka listin Ministerstva spravedlnosti ČR


Veřejný rejstřík je informační systém veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích a obchodních společnostech. Jde tedy o veřejný seznam, který je veden v elektronické podobě.

Jedním z kritérií, podle kterých lze subjekty ve veřejném rejstříku vyhledávat je opět IČO - identifikační číslo osoby:

IČO, příp. obchodní jméno jsou jedněmi z hlavních vstupních kritérií, na základě kterých lze informace v databáze vyhledat co nejrychleji.

U každého nalezeného subjektu lze kliknout na další odkazy obsahující přehled dostupných informací uložených na příslušných rejstříkových soudech.

DIČ v praxi


Daňové identifikační číslo, resp. DIČ je identifikačním číslem každého daňového subjektu, který je ze zákona plátcem daně.

DIČ je důležitý údaj, resp.identifikátor, který se uvádí na daňových dokladech, např v:

 • daňovém přiznání,
 • ostatních podáních vůči správci daně,
 • obchodních písemnostech (obchodní smlouvy, faktury, objednávky atd.).

DIČ v daňovém přiznání:

DIČ ve faktuře: DIC_FAKTURA

Čtěte pravidelně náš blog o podnikání a žádná důležitá novinka vám neuteče.

Přečíst články o podnikání