Stát mi pořád nezřídil datovku a chci podat daňové přiznání. Co mám dělat?

2. únor 2023

Od začátku roku začal stát zřizovat datové schránky pro všechny podnikající OSVČ. Bude je vytvářet postupně až do 31. března 2023. Po zřízení každé OSVČ dorazí dopis do vlastních rukou s přihlašovacími údaji.

Datovou schránku mám již zřízenou. Co to znamená v praxi?


OSVČ, která má již aktivní datovku, musí komunikovat s úřady pouze elektronicky. To znamená, že daňové přiznání musí podat elektronicky. Pokud podá formulář papírově, bude toto podání považováno na neakceptované, tj. nepodané, a OSVČ z toho budou plynout sankce z nepodání ve formě penále.

Datovou schránku zatím nemám zřízenou. Co to znamená v praxi?


Pokud OSVČ neobdržela dopis s přihlašovacími údaje k datové schránce, zatím jí nebyla vytvořena. To znamená, že v tomto případě může OSVČ podat daňové přiznání i v papírové podobě. Finanční úřad si v seznamu držitelů datových schránek ověří, zda OSVČ skutečně nemá datovou schránku aktivní. Pokud opravdu není aktivní, papírové podání bude akceptovat.

A jak na přehledy?


K podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu může využít e-komunikaci se svojí zdravotní pojišťovnou, k podání přehledu datovou schránku nepotřebuje. Přehled pro ČSSZ lze tedy podat následujícími způsoby:

  • prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ tiskopis odešlete ve formátu xml přímo příslušné OSSZ/ČSSZ tzv. přímým kanálem (tlačítko „Odeslat přes ePortál“) a to buď přes veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP/APEP), jestliže vlastníte uznávaný elektronický podpis, nebo prostřednictvím datové schránky, jste-li držitelem datové schránky,
  • přehled v čitelném formátu (např. PDF) je možné doručit i na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ, jestliže vlastníte elektronický podpis anebo jste držitelem datové schránky,
  • vyplníte pomocí počítače interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ, poté jej vytisknete a doručíte na příslušnou OSSZ,
  • doručíte vyplněný papírový tiskopis příslušné OSSZ – na těchto pracovištích je příslušný tiskopis k dispozici.
  • a nebo využít službu daně z domova. Přehledy do pojišťoven i daňové přiznání podáme za vás.
    Zdroj: www.cssz.cz/prehled-o-prijmech-a-vydajich
Zpracovat daňové přiznání a přehledy