(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Zvýšení odvodů OSVČ pro rok 2024

8. listopad 2023

Výše záloh na zdravotní a sociální pojištění každý rok roste v důsledku růstu vyměřovacího základu. Příští rok ale OSVČ musí sáhnout hluboko do kapsy. Proč tomu tak je?

Vládní konsolidační balíček přináší někoik změn. Jednou z nich je i zvýšení minimálního vyměřovacího základu.

Zvýšení minimálního vyměřovacího základu


Minimální vyměřovací základ se doposud stanovil jako 25 % průměrné mzdy. Vláda přitvrdila a zvýšila stanovení minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ o 5 procent, čímž se vyměřovací základ dostal na úroveň 30 % průměrné mzdy. Ten bude platit od roku 2024. Vyměřovací základ se bude zvyšovat o dalších 5 % až do roku 2026, čímž se dostane na úroveň 40 % průměrné mzdy. Cílem vlády je dosažení vyšších důchodů pro OSVČ a jejich přispívání vyšší částkou než minimálními odvody.

Zvyšováním vyměřovacího základu stoupá úměrně i výše záloh na pojistné. Vyšší odvody nebudou platit pouze ti živnostníci, kteří platí minimální zálohy, ale všichni. Živnostníci, kteří platí vyšší než minimální zálohy, měli vyměřovací základ stanoven na polovinu základu daně. Od roku 2024 to bude také o 5 % víc, a to na 55 % základu daně.


Váháte, jest-li vstoupit do režimu paušální daně? Zkonzultujte tuto možnost s daňovou poradkyní.

Kolik OSVČ zaplatí?


OSVČ na hlavní činnost musí platit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Výjimku tvoří:

  • OSVČ pracující na vedlejší činnost vedle zaměstnání - odvody za ně hradí zaměstnavatel,
  • důchodci - odvody za ně hradí stát,
  • rodiče na rodičovské nebo mateřské dovolené - odvody za ně hradí stát,
  • studenti do 26 let - odvody za ně hradí stát.

Doplatek na pojištění se stanoví po roce. U zaměstanců je určen výměrem z jejich skutečného výdělku. U skupin OSVČ, u nichž odvody hradí stát, se bude výše záloh odvíjet od reálného výdělku.

Výše minimální zálohy u sociálního a zdravotního pojištění v roce 2024

Druh činnosti Sociální pojištění Zdravotní pojištění
Hlavní činnost 3 852 Kč 2 968 Kč
Vedlejší činnost 1 413 Kč 0 Kč


Jak se vyvíjí minimální zálohy v letech 2022 - 2024?


Paušální daň v roce 2024


Režim paušální daně funguje od roku 2021 a je rozdělena do 3. pásem dle výše výdělku.

Paušální daň tvoří:

  • minimální částka pro zdravotní pojištění
  • 1,15násobek minima sociálního pojištění
  • daň z příjmů (100 Kč měsíčně).

V roce 2024 se tedy paušální daň v prvním pásmu zvýší o 1 290 Kč, z 6 208 Kč na 7 498 Kč. Ve druhém pásmu se jedná o zvýšení o 745 Kč, ze 16 000 Kč na 16 745 Kč a ve třetím pásmu je zvýšení o 1 139 Kč, z 26 000 Kč na 27 139 Kč.

O kolik si tedy OSVČ v režimu paušální daně připlatí?

Pásmo Paušální daň v roce 2023 Paušální daň v roce 2024
I. pásmo 6 208 Kč 7 498 Kč
II. pásmo 16 000 Kč 16 745 Kč
III. pásmo 26 000 Kč 27 139 Kč


Sledujte nás na Facebooku a Instagramu, ať vám neuniknou žádné informace o nové aplikaci, finančních tipech a různých novinek z oblasti daní.