Zvýšení odvodů OSVČ pro rok 2024

Aktualizováno: 3. leden 2024
Publikováno: 8. listopad 2023

Výše záloh na zdravotní a sociální pojištění každý rok roste v důsledku růstu vyměřovacího základu. Příští rok ale OSVČ musí sáhnout hluboko do kapsy. Proč tomu tak je?

Vládní konsolidační balíček přináší několik změn, které jsme rozebrali v článku.

Zálohy na zdravotní pojištění


Výše minimální zálohy na zdravotní pojištění se každý rok mění v závislosti na výši průměrné hrubé mzdy. V roce 2024 se průměrná mzda zvyšuje z původních 40 324 Kč na 43 967 Kč. Proto je minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění zvýšena o 246 Kč, a to na 2 968 Kč.

Výše minimální zálohy u zdravotního pojištění v roce 2024

Druh činnostiZdravotní pojištění
Hlavní činnost2 968 Kč


Doplatek na pojištění se stanoví po roce. U zaměstanců je určen výměrem z jejich skutečného výdělku. U skupin OSVČ, u nichž odvody hradí stát, se bude výše záloh odvíjet od reálného výdělku.

Zálohy na důchodové pojištění


V rámci konsolidačního balíčku byl schváleno výrazné zvýšení odvodů na důchodové pojištění OSVČ, jehož cílem je postupně zvýšení platby pojištění, ale take přiblížení výši důchodů OSVČ úrovní odvodů a důchodů zaměstnanců.

Od roku 2024 se zvyšuje vyměřovací základ OSVČ pro důchodové pojištění ze současných 50 % na 55 % daňového základu z podnikání. Tato změna bude mít vliv na výpočet výše odvodů za rok 2024 v Přehledu o výši daňového základu za rok 2024 a na výpočet záloh na období po podání přehledů, respektive stanoveného pro podání přehledů.

Výrazně vzrostou v roce 2024 minimální zálohy na sociální pojištění.

  • U OSVČ vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost má minimální vyměřovací základ růst postupně o pět procentních bodů v období 2024 až 2026. V roce 2024 to bude tedy 30 % z průměrné mzdy stanovené podle nařízení vlády. Tomu odpovídá minimální záloha na sociální pojištění ve výši 3 852 Kč,
  • pro podnikatele nově zahajující činnost bude platit v době zahájení podnikání a následujících dvou letech minimální vyměřovací základ ve výši 25 % z průměrné mzdy stanovené podle nařízení vlády a tedy výše minimální zálohy 3 210 Kč,
  • pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost je pro rok 2024 stanoven minimální vyměřovací základ ve výši 11 %z průměrné mzdy stanovené podle nařízení vlády, a to 1 413 Kč.

Výše minimální zálohy u sociálního pojištění v roce 2024

Druh činnostiSociální pojištění
Hlavní činnost3 852 Kč
Hlavní činnost - nová OSVČ3 210 Kč
Vedlejší činnost1 413 Kč


Zvýšená záloha na sociální pojištění pro OSVČ bude platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém OSVČ podala nebo měla podat Přehled o výši daňového základu. Pozor! Pokud však OSVČ platí minimální zálohy, je třeba první zvýšenou částku zaplatit již v lednu 2024.


Shrnutí minimálních záloh OSVČ pro rok 2024


Druh činnostiSociální pojištěníZdravotní pojištění
Hlavní činnost začínající podnikatel3 210 Kč2 968 Kč
Hlavní činnost: minimální měsíční záloha3 852 Kč2 968 Kč
Vedlejší činnost: minimální měsíční záloha1 413 Kč---


Přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ si zpracujte v jednoduché online aplikaci na www.OnlinePriznani.cz.


Zpracovat přehled


Jak se vyvíjí minimální zálohy v letech 2022 - 2024?


Paušální daň v roce 2024


Záloha na paušální daň se v roce 2024 rozděluje opět dle výše příjmů a podle druhu vykonávané činnosti do 3. pásem.


Váháte, jest-li vstoupit do režimu paušální daně? Zkonzultujte tuto možnost s daňovou poradkyní.

Paušální daň tvoří:

  • minimální částka pro zdravotní pojištění
  • 1,15násobek minima sociálního pojištění
  • daň z příjmů (100 Kč měsíčně).

V roce 2024 se tedy paušální daň v prvním pásmu zvýší o 1 290 Kč, z 6 208 Kč na 7 498 Kč. Ve druhém pásmu se jedná o zvýšení o 745 Kč, ze 16 000 Kč na 16 745 Kč a ve třetím pásmu je zvýšení o 1 139 Kč, z 26 000 Kč na 27 139 Kč.

Na základě toho, do kterého pásma OSVČ spadá, bude platit zálohy na paušální daň takto:

PásmoPaušální daň v roce 2023Paušální daň v roce 2024
I. pásmo6 208 Kč7 498 Kč
II. pásmo16 000 Kč16 745 Kč
III. pásmo26 000 Kč27 139 Kč


Sledujte nás na Facebooku a Instagramu, ať vám neuniknou žádné informace o nové aplikaci, finančních tipech a různých novinek z oblasti daní.