OSVČ: Nezapomeňte na platbu doplatků z podaných přehledů!

28. duben 2022

Termín pro podání přehledů do pojišťoven je stanoven dle toho, v jaké formě a kdy bylo podáno daňové přiznání.

Podání přehledů probíhá ve třech vlnách:

Forma podání DPTermín pro podání DPTermín pro podání přehledů do pojišťoven
papírově 1. 4.2. 5.
poštou1. 4.2. 5.
datovou schránkou elektronicky 2. 5.1. 6.
daňovým poradcem 1. 7.1. 8.

Podání přehledů do 2. 5.


Pokud OSVČ podala daňové přiznání papírově, přehledy musí podat do 2. 5. Pokud v přehledu pro zdravotní pojišťovnu nebo pro ČSSZ vyšel doplatek, musí být uhrazen do 8 dnů po podání přehledu.

Přečtěte si také:

Změna záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2022

V roce 2022 si živnostníci připlatí na zálohách na zdravotní a sociální pojištění. O kolik si OSVČ připlatí v roce 2022?

změna záloh osvčPřehled pro zdravotní pojišťovnu jsem podal/a. Do kdy musím zaplatit doplatek?


Doplatek je splatný do 8 dnů po podání přehledu. Rozhodující je razítko s datem podání. Doplatek na zdravotním pojištění může být uhrazen:

  • převodem na účet zdravotní pojišťovny - doporučujeme provést úhradu před dnem splatnosti, protože za uhrazený se doplatek považuje až připsáním peněz na číslo účtu pojišťovny;
  • platební kartou nebo v hotovosti přímo na pobočce zdravotní pojišťovny - nejjednodušší způsob úhrady, kdy je doplatek uhrazen okamžitě;
  • poštovou složenkou - opět platí, že doplatek je uhrazený až po připsání peněz, navíc za platbu složenkou zaplatí OSVČ další poštovní poplatky.

Doplatek na zdravotním pojištění jsem nestihla uhradit. Jakou dostanu pokutu?


V případě plateb na zdravotní pojištění běží penále už od prvního dne prodlení, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá.

POZOR! Pokuta za nepodání přehledů do zdravotní pojišťovny může činit maximálně 50 000 Kč.

Přehled do ČSSZ jsem podal/a. Do kdy musím zaplatit doplatek?


Doplatek pojistného je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl podán přehled do ČSSZ. Rozhodující je razítko s datem podání. Za den úhrady se považuje den připsání platby na účet ČSSZ. Doplatek lze uhradit 3 způsoby:

  • převodem na účet ČSSZ - doporučujeme provést úhradu před dnem splatnosti, protože za uhrazený se doplatek považuje až připsáním peněz na číslo účtu ČSSZ;
  • v hotovosti přímo na pokladně na pobočce ČSSZ - nejjednodušší způsob úhrady, kdy je doplatek uhrazen okamžitě;
  • poštovou složenkou - opět platí, že doplatek je uhrazený až po připsání peněz, navíc za platbu složenkou zaplatí OSVČ další poštovní poplatky.
Od následujícího měsíce si nezapomeňte nastavit novou výši záloh na sociální pojištění - pro rok 2022 je to 3 267 Kč!

Pozor, při neuhrazení doplatku do splatnosti (8 dnů) nabíhá penále za opožděnou platbu. Nezaplacení doplatku a následného penále může vyústit ve zmrazení bankovních účtů, případně v exekuci!

Doplatek pojistného na nemocenské pojištění


Doplatek pojistného na nemocenské pojištění, které nebylo uhrazeno ve splatnosti, lze doplatit do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který se pojistné platí. Např. pokud mělo být nemocenské pojištění uhrazeno za měsíc duben, doplatek může být uhrazen do konce května.

Čtěte pravidelně náš blog o živnostnících a žádná důležitá novinka vám neuteče.

Přečíst články o podnikání