(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Studentská brigáda v Německu a daňové přiznání

18. duben 2022

Našli jste si brigádu v Německu? Jaké povinnosti vám z ní vyplývají?

Povinnosti související s brigádou v Německu


Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. platí jak pro studenta, tak pro jiného poplatníka. Co to ale znamená? Je možné, že máte povinnost podat daňové přiznání v domovské zemi, ale zároveň máte možnost požádat o vrácení daně z Německa.

Co znamená pojem „Vrácení daně”?


Jednoduše řečeno, daňový úřad vám vrátí část zaplacených daní, které vám zaměstnavatel srazil z příjmu jako zálohy na daň. Každý student, který pracoval v zahraničí a platil daně, má nárok na jejich vrácení.

Vrácení daně = Přeplatek na dani

Musím podat daňové přiznání v Německu?


Pokud vám nevznikla povinnost podat daňové přiznání, avšak chcete požádat o vrácení daně z Německa, je třeba podat dobrovolné daňové přiznání. Obecně platí, že příjmy se zdaňují v zemi, kde byly dosaženy (resp. kde jste pracovali). Jinak řečeno, o vrácení daně můžete žádat jen v Německu.

Pro zjištění výše přeplatku na dani využijte naší online daňové kalkulačky.

Spočítat přeplatek


Jak mám požádat o vrácení daně?


Důležitým předpokladem pro vrácení daně je již zmíněné podání německého daňového přiznání. Daňové přiznání se podává na oficiálních formulářích, které si můžete vyžádat na příslušném německém úřadě práce, nebo si je jednoduše můžete stáhnout online.

Mezi dokumenty potřebné k podání daňového přiznání patří:

  • roční zúčtování, resp. Lohnsteuerbescheinigung (vystaví vám ho zaměstnavatel po skončení brigády),
  • potvrzení o denním studiu.

Po daňovém vypořádání v Německu vám příslušný finanční úřad vystaví „Potvrzení o přeplatku”, který vznikl a který vám vrátí. Toto potvrzení následně doložíte jako přílohu k daňovému přiznání v domovské zemi (pokud vám vznikla povinnost podat daňové přiznání v domovské zemi).

Chci požádat o vrácení daně z Německa


Mám povinnost podat daňové přiznání v domovské zemi?


Povinnost podat daňové přiznání v domovské zemi vám vzniká za těchto okolností:

  • pracovali jste jako OSVČ,
  • během jednoho roku jste brigádovali u dvou a více zaměstnavatelů na dohodu o pracovní činnosti, nebo na dohodu o provedení práce a příjem byl zdaněn zálohovou daní,
  • k závislé činnosti jste měli ještě kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu, či ostatní příjmy vyšší než 6 000 Kč.
Přečtěte si také:

Výdělky studentů - dohoda o provedení práce v roce 2021

Dohoda o provedení práce je nejčastější formou pracovněprávního poměru studentů kvůli nižšímu zdanění a jednodušší administrativě


Povinnost podat daňové přiznání v domovské zemi vyplývá z rezidentury. Proto je třeba uvést v daňovém přiznání celosvětové příjmy. K tomu, aby váš příjem nebyl zdaněn dvakrát, v daňovém přiznání se využije metoda vynětí příjmů. Daň tedy zaplatíte už jen z toho příjmu, který nebyl zdaněn v jiné zemi.

Termín na podání českého daňového přiznání:

  • v papírové formě - do 1. 4. 2022,
  • v elektronické formě - do 2. 5. 2022.

Věková hranice pro podání daňového přiznání studenta:


  • do 18 let - daňové přiznání podává za studenta zákonný zástupce, přičemž v daňovém přiznání uvede své osobní údaje i osobní údaje dítěte,
  • od 18 let - daňové přiznání si může podat sám student.

Na co ještě nesmím zapomenout po skončení brigády?


Ze zahraniční brigády si přineste všechny dokumenty související s prováděním této brigády. Důležitá je pracovní smlouva, resp. dohoda o brigádnické činnosti. Při odchodu ze zahraničí si prověřte, zda vás zaměstnavatel přihlásil na sociální pojištění, a zároveň, zda za vás platil pojistné. Pokud ano, určitě si vyžádejte Formulář E 104, resp. „Potvrzení o úhrnu období pojištění, zaměstnání, nebo bydliště”. Tento doklad bude sloužit k prokázání doby pojištění, kterým si později můžete nárokovat na dávky ze sociálního pojištění. Všechny doklady ze zahraničí si důkladně uschovejte!

Důležité: O vrácení daně z Německa je možné požádat až 4 roky zpětně.

Potřebujete pomoci s podáním daňového přiznání?

Napište nám


Daňové přiznání si můžete snadno zpracovat i sami v naší online aplikaci.