Výdělky studentů - dohoda o provedení práce v roce 2021

18. únor 2021

Dohoda o provedení práce je nejčastější formou pracovněprávního poměru studentů kvůli nižšímu zdanění a jednodušší administrativě.

Výhody:

  • při výdělku do 10 000 Kč se neodvádí odvody na zdravotní a sociální pojištění
  • při podepsání prohlášení k dani (růžové prohlášení) se do 10 000 Kč nesrazí daň
  • možnost měsíčně uplatnit slevu na poplatníka
  • možnost měsíčně uplatnit slevu na studenta

Nevýhody:

  • možnost odpracovat pouze 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele
  • při výdělku nad 10 000 Kč se odvádí odvody na zdravotní a sociální pojištění
  • při výdělku nad 10 000 Kč se odvádí záloha na daň

Zdanění výdělků studenta z dohody o provedení práce v roce 2021

Výše mzdy se odvíjí od (ne)podepsání prohlášení poplatníka daně (růžový formulář). V tabulce níže je výpočet čisté mzdy z dohody o provedení práce.

Hrubá mzda10 000 Kč10 000 Kč10 001 Kč10 001 Kč
Podepsáno prohlášení k daniNEANONEANO
Zdravotní pojištění00450 Kč450 Kč
Sociální pojištění00650 Kč650 Kč
Daň1 500 Kč1 500 Kč1 515 Kč1 515 Kč
Sleva na dani02 320 Kč02 320 Kč
Sleva na studenta0 Kč335 Kč0 Kč335 Kč
Daň po slevě1 500 Kč01 515 Kč0
Čistá mzda8 500 Kč10 000 Kč7 386 Kč8 901 Kč

Daňové přiznání studenta z dohody o provedení práce za rok 2020

Pro účely zdanění je klíčové (ne)podepsání růžového formuláře. Student má povinnost podat daňové přiznání v případě, že jeho hrubý příjem přesáhl hranici 15 000 Kč ročně, a zároveň mu daň nebyla sražena srážkovou daní. Kromě slevy na poplatníka (nárok vzniká vždy na celou roční sumu bez ohledu na to, kolik měsíců student skutečně pracoval) si může navíc odečítat slevu na studenta ve výši 335 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž byl studentem. K uplatnění slevy na studenta se potvrzení o studiu dokládá každoročně.

POZOR: pokud student ukončil/přerušil studium v průběhu roka, od následujícího měsíce po ukončení/přerušení studia ztrácí status studenta a s ním i nárok na slevu na studenta. V daňovém přiznání si uplatní studentskou slevu pouze za část roku dle počtu měsíců uvedených v potvrzení o studiu. Potvrzení o studiu je pak nedílnou přílohou k daňovému přiznání.


Pracovali jste na jinou dohodu nebo jako OSVČ? Přečtěte si také články Zdanění výdělků studentů - dohoda o pracovní činnosti a Zdanění výdělků studentů - OSVČ.

Jste studentem a nevíte, jak si uplatnit slevy na dani? Vyzkoušejte naší aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby za rok 2020 na OnlinePřiznání.cz a zjistěte, jak je to jednoduché.

Daňové přiznání pro studenty