(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Výdělky studentů - dohoda o pracovní činnosti v roce 2021

26. únor 2021

Dohoda o pracovní činnosti není u studentů tak oblíbená jako dohoda o provedení práce. Je méně výhodná jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele. Přesto mnoho studentů využívá právě tento druh smlouvy.

Výhody:

  • při výdělku do 3 499 Kč se neodvádí odvody na zdravotní a sociální pojištění
  • možnost odpracovat libovolný počet hodin (nejvíce však 20 hodin týdně) u jednoho zaměstnavatele
  • možnost měsíčně uplatnit slevu na poplatníka
  • možnost měsíčně uplatnit slevu na studenta

Nevýhody:

  • odvádí se odvody na zdravotní a sociální pojištění již od 3 500 Kč
  • odvádí se záloha na daň
  • více administrativy

Zdanění výdělků studenta z dohody o pracovní činnosti v roce 2021

Hrubá mzda 3 499 Kč 3 499 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění 0 0 157.50 Kč 157.50 Kč
Sociální pojištění 0 0 227.50 Kč 227.50 Kč
Daň 525 Kč 525 Kč 525 Kč 525 Kč
Sleva na poplatníka 0 2 320 Kč 0 2 320 Kč
Sleva na studenta 335 Kč 335 Kč 335 Kč 335 Kč
Daň po slevě 525 Kč 0 525 Kč 0
Čistá mzda 2 974 Kč 3 499 Kč 2 590 Kč 3 115 Kč

Daňové přiznání studenta z dohody o pracovní činnosti za rok 2020

Pro účely zdanění je klíčový hrubý příjem. Student má povinnost podat daňové přiznání v případě, že jeho hrubý příjem přesáhl hranici 15 000 Kč ročně, a zároveň mu daň nebyla sražena srážkovou daní (což u DPČ nikdy nenastane). Kromě slevy na poplatníka (nárok vzniká vždy na celou roční sumu bez ohledu na to, kolik měsíců student skutečně pracoval) si může navíc odečítat slevu na studenta ve výši 335 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž byl studentem. K uplatnění slevy na studenta se potvrzení o studiu dokládá každoročně.

POZOR: pokud student ukončil/přerušil studium v průběhu roka, od následujícího měsíce po ukončení/přerušení studia ztrácí status studenta a s ním i nárok na slevu na studenta. V daňovém přiznání si uplatní studentskou slevu pouze za část roku dle počtu měsíců uvedených v potvrzení o studiu. Potvrzení o studiu je pak nedílnou přílohou k daňovému přiznání.


Pracovali jste na jinou dohodu? Přečtěte si také články Zdanění výdělků studentů - dohoda o provedení práce a Zdanění výdělků studentů - OSVČ.

Jste studentem a nevíte, jak si uplatnit slevy na dani? Vyzkoušejte naší aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby za rok 2020 na OnlinePřiznání.cz a zjistěte, jak je to jednoduché.

Daňové přiznání
pro studenty