(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Výdělky studentů - OSVČ

30. listopad 2021

Alternativou k dohodě o pracovní činnosti a dohodě o provedení práce je práce na živnost. OSVČ rádi využívají zejména studenti IT oborů či marketingu.

Výhody:

 • není stanoven limit v počtu hodin
 • možnost uplatnit si výdaje paušálem od 40 do 80 %
 • první rok podnikání není povinnost odvádět odvody na zdravotní a sociální pojištění
 • podnikání je bráno jako vedlejší činnost studenta - tj. hlavní činností je studium a odvody za hlavní činnost hradí za studenta stát

Nevýhody:

 • není možnost si uplatnit měsíčně slevu na dani na poplatníka (pouze v daňovém přiznání jednou ročně)
 • není možné si uplatnit měsíčně slevu na studenta (pouze v daňovém přiznání jednou ročně)
 • odvody na zdravotní a sociální pojištění hradí student z vedlejší činnosti - odvody hradí až od 2. roku podnikání, přičemž se výše záloh vypočítá z přehledů podaných za předchozí rok
 • více administrativy (zakládání živnosti, registrace na zdravotní pojišťovně, ČSSZ - pokud se jedná o první rok podnikání, podání přehledů na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, povinnost podat daňové přiznání, fakturace)
 • nemá nárok na nemocenskou, dovolenou, stravenky

Zdanění výdělků studenta jako OSVČ v roce 2021

OSVČ měsíčně neodvádí daň z příjmu. Každý měsíc, který student odpracoval jako OSVČ, vystaví fakturu bez daňového zatížení.

Pokud student podniká, má povinnost podat daňové přiznání i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. V daňovém přiznání si může z příjmů odečítat:

 • výdaje paušálem ve výši od 40 do 60 %
 • slevu na ve výši 27 840 Kč – nárok vzniká vždy na celou roční sumu bez ohledu na to, kolik měsíců student skutečně podnikal
 • slevu na studenta ve výši 335 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž byl studentem. K uplatnění slevy na studenta se potvrzení o studiu dokládá každoročně.

Daň z příjmu se týká i studentů. To, v jaké výši vyjde daň k úhradě, závisí od zisku (příjmy mínus výdaje). Daň se počítá jako 15 % ze zisku. Aby student reálně platil daně, jeho zisk by musel v roce 2021 překročit částku 212 400 Kč.

POZOR: pokud student ukončil/přerušil studium v průběhu roku, od následujícího měsíce po ukončení/přerušení studia ztrácí status studenta a s ním i nárok na slevu na studenta. V daňovém přiznání si uplatní studentskou slevu pouze za část roku dle počtu měsíců uvedených v potvrzení o studiu. Potvrzení o studiu je tak nedílnou přílohou k daňovému přiznání.

Odvody při studiu

Podnikání studentů je považováno za činnost vedlejší. Jako hlavní činnost je bráno právě studium. Za studenty tak primárně hradí odvody stát.

Studenty v prvním roce podnikání nemají povinnost hradit odvody na zdravotní a sociální pojištění. Po  prvním roce podnikání mají povinnost podat přehledy na ČSSZ a do zdravotní pojišťovny.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojišťovna na základě příjmů stanoví výši doplatku na zdravotní pojištění, které student uhradí jednorázově.

Zdravotní pojišťovna následně stanoví výši měsíčních záloh pro příští období (kalendářní rok). Student bude hradit zálohy na zdravotní pojištění měsíčně. Povinnost platby záloh jim tak vzniká od druhého roku podnikání.

Po skončení druhého roku podnikání opět podá přehled do zdravotní pojišťovny a ta stanoví novou výši záloh pro další období. Zálohy na zdravotní pojištění se mění každý rok.

Přehled výši záloh pro ro 2022 jsme přehledně sepsali v článku Změna záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2022.

Sociální pojištění

Sociální pojištění se v prvním roce podnikání neplatí. Po skončení roku má student povinnost podat přehled do ČSSZ, kde uvede i výši výdělku a uvede podnikání na vedlejší činnost.

U sociálního pojištění nastává povinnost platby záloh pouze v případě, že roční rozdíl mezi příjmy a výdaji přesáhne rozhodnou částku. Rozhodná částka pro vedlejší činnost v roce 2022 je stanovena na 93 387 Kč.

Pokud je zisk nižší, sociální odvody student neplatí.

Přehledy na ČSSZ se podávají každý rok. ČSSZ na základě přehledu posoudí, zda zisk studenta překročil rozhodnou částku a od dalšího roku bude hradit měsíční zálohy na sociální pojištění, či nikoli.

Přerušením nebo ukončením studia student ztrácí výhody vedlejší činnosti z podnikání. Do 8 dnů od přerušení / ukončení studia má povinnost oznámit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně i ČSSZ a přejde tak na činnost hlavní.*

*Za předpokladu, že po přerušení / ukončení studia se nezaměstná na hlavní pracovní poměr, nýbrž bude pokračovat v podnikání, jež bude vykonávat na hlavní činnost.

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je dobrovolné jako u ostatních OSVČ. Zde nejsou výjimky pro studenty. K platbě nemocenského pojištění se student může přihlásit na pobočce ČSSZ.

Daňový bonus na dítě za studenta

Pokud je student OSVČ a je mu do 26 let, jeho rodiče (jeden z nich) mají nárok na uplatnění daňového bonusu na dítě bez ohledu na příjem dítěte. Rodič studenta si může uplatnit zvýhodnění na dítě zav měsíce, v nichž dítě studovalo. K daňovému přiznání musí doložit potvrzení o studiu dítěte.


Pracovali jste na dohodu? Přečtěte si také články Zdanění výdělků studentů - dohoda o provedení práceZdanění výdělků studentů - dohoda o pracovní činnosti.

Jste studentem a nevíte, jak si uplatnit slevy na dani? Vyzkoušejte naší aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby na OnlinePřiznání.cz a zjistěte, jak je to jednoduché.

Sledujte nás na Facebooku, kde budeme informovat o spuštění aplikace za rok 2021. Již brzy.