(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Výdělky studentů - OSVČ

Aktualizováno: 20. únor 2023
Publikováno: 30. listopad 2021

Alternativou k dohodě o pracovní činnosti a dohodě o provedení práce je práce na živnost. OSVČ rádi využívají zejména studenti IT oborů či marketingu.

Výhody


 • není stanoven limit v počtu hodin,
 • možnost uplatnit si výdaje paušálem od 40 do 80 %,
 • první rok podnikání není povinnost odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění (doplatky vzniklé překročením limitu příjmu je však nutno uhradit jednorázově na základě rozhodnutí ČSSZ/zdravotní pojišťovny),
 • podnikání je bráno jako vedlejší činnost studenta - tj. hlavní činností je studium a odvody za hlavní činnost hradí za studenta stát.

Nevýhody


 • vyšší jednorázové odvody, které ale na druhé straně pokryjí slevy, (při brigádách na DPP/DPČ se strhávají odvody a aplikují slevy průběžně)
 • student nehradí zálohy na zdravotní a sociální pojištění první rok podnikání, v dalším roce se výše záloh vypočítá z přehledů podaných za předchozí rok,
 • více administrativy (zakládání živnosti, registrace na zdravotní pojišťovně, ČSSZ - pokud se jedná o první rok podnikání, podání přehledů na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, povinnost podat daňové přiznání, fakturace),
 • nemá nárok na nemocenskou (nehradí-li si dobrovolné nemocenské pojištění), dovolenou, stravenky.

Zdanění výdělků studenta jako OSVČ v roce 2023


OSVČ měsíčně neodvádí daň z příjmu. Každý měsíc, který student odpracoval jako OSVČ, vystaví fakturu bez daňového zatížení.

Pokud student podniká, má povinnost podat daňové přiznání i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. V daňovém přiznání za rok 2022 si může z příjmů odečítat:

 • výdaje paušálem ve výši od 40 do 60 %,
 • slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč - nárok vzniká vždy na celou roční sumu bez ohledu na to, kolik měsíců student skutečně podnikal,
 • slevu na studenta ve výši 335 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž byl studentem. K uplatnění slevy na studenta se potvrzení o studiu dokládá každoročně.

Daň z příjmu se týká i studentů. To, v jaké výši vyjde daň k úhradě, závisí od zisku (příjmy mínus výdaje). Daň se počítá jako 15 % ze zisku.

Pokud student ukončil/přerušil studium v průběhu roku, od následujícího měsíce po ukončení/přerušení studia ztrácí status studenta a s ním i nárok na slevu na studenta. V daňovém přiznání si uplatní studentskou slevu pouze za část roku dle počtu měsíců uvedených v potvrzení o studiu. Potvrzení o studiu je tak nedílnou přílohou k daňovému přiznání.

Odvody při studiu


Podnikání studentů je považováno za činnost vedlejší. Jako hlavní činnost je bráno právě studium. Za studenty tak primárně hradí odvody stát.

Studenty v prvním roce podnikání nemají povinnost hradit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Po prvním roce podnikání mají povinnost podat přehledy na ČSSZ a do zdravotní pojišťovny, kde se jim odvody dopočítají na základě jejich výdělku v předešlém roce.

Zdravotní pojištění


Zdravotní pojišťovna na základě příjmů stanoví výši doplatku na zdravotní pojištění, které student uhradí jednorázově.

Zdravotní pojišťovna následně stanoví výši měsíčních záloh pro příští období (kalendářní rok). Student bude hradit zálohy na zdravotní pojištění měsíčně. Povinnost platby záloh jim tak vzniká od druhého roku podnikání.

Po skončení druhého roku podnikání opět podá přehled do zdravotní pojišťovny a ta stanoví novou výši záloh pro další období. Zálohy na zdravotní pojištění se mění každý rok.

Přečtěte si také:

Jsem student a podnikám na vedlejší činnost. Proč mi vyšel nedoplatek?

Spousta studentů se rozhodne podnikat už při studiu a s daněmi si tolik starosti nedělají. O to více je zaskočí výše daní, které musí zaplatit.


Sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění se v prvním roce podnikání neplatí. Po skončení roku má student povinnost podat přehled do ČSSZ, kde uvede i výši výdělku a uvede podnikání na vedlejší činnost.

U sociálního pojištění nastává povinnost platby záloh pouze v případě, že roční rozdíl mezi příjmy a výdaji přesáhne rozhodnou částku. Rozhodná částka pro vedlejší činnost v roce 2023 je stanovena na 96 777 Kč (pro rok 2022 byla částka ve výši 93 387 Kč).

Pokud je zisk nižší, sociální odvody student neplatí.

Přehledy na ČSSZ se podávají každý rok. ČSSZ na základě přehledu posoudí, zda zisk studenta překročil rozhodnou částku a od dalšího roku bude hradit měsíční zálohy na sociální pojištění, či nikoli.

Přerušením nebo ukončením studia student ztrácí výhody vedlejší činnosti z podnikání. Do 8 dnů od přerušení / ukončení studia má povinnost oznámit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně i ČSSZ a přejde tak na činnost hlavní.

*Za předpokladu, že po přerušení / ukončení studia se nezaměstná na hlavní pracovní poměr, nýbrž bude pokračovat v podnikání, jež bude vykonávat na hlavní činnost.

Nemocenské pojištění


Nemocenské pojištění je dobrovolné jako u ostatních OSVČ. Zde nejsou výjimky pro studenty. K platbě nemocenského pojištění se student může přihlásit na pobočce ČSSZ.

Daňový bonus na dítě za studenta


Pokud je student OSVČ, je mu do 26 let a žije s rodičem ve společné domácnosti, jeho rodiče (jeden z nich) mají nárok na uplatnění daňového bonusu na dítě bez ohledu na příjem dítěte. Rodič studenta si může uplatnit zvýhodnění na dítě za měsíce, v nichž dítě studovalo. K daňovému přiznání musí doložit potvrzení o studiu dítěte.

Jste studentem a nevíte, jak vyplnit daňové přiznání? Vyzkoušejte naší jednoduchou online aplikaci na OnlinePřiznání.cz a zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby včetně přehledů pro pojišťovny. Všechny aktuální limity hlídá Intuitivní aplikace sama.

Vyplnit daňové přiznání v online aplikaci