(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Jsem student a podnikám na vedlejší činnost. Proč mi vyšel nedoplatek?

Aktualizováno: 15. únor 2023
Publikováno: 26. listopad 2021

Spousta studentů se rozhodne podnikat už při studiu a s daněmi si tolik starosti nedělají. O to více je zaskočí výše daní, které musí zaplatit.

Podnikání jako vedlejšák


U studentů je za hlavní činnost považováno studium. Odvody jsou v tomto případě hrazeny státem. Podnikatelská činnost je tedy vykonávána jako vedlejší činnost.

Co z toho plyne?


Studenti jako OSVČ vystavují faktury v průběhu roku. Ve fakturách si nemohou uplatnit slevu na poplatníka daně jako u běžné dohody. V prvním roce podnikání neplatí zálohy na zdravotní a sociální pojištění, jelikož je za ně hradí stát.

Daňové přiznání


V příštím roce musí OSVČ podat daňové přiznání. V něm uvede všechny příjmy ze zaplacených faktur. Podle toho, jakou živnost OSVČ provozuje, si student může uplatnit 40%, 60% nebo 80% paušál. Při uplatnění výdajů paušálem (tedy procentem z příjmů) si nemusí hlídat náklady, ani vést evidenci výdajů.

Danove_priznani_online

Příjmy a výdaje si vyplní ve formuláři daňového přiznání v příloze č. 1.

V daňovém přiznání si uplatní slevu na poplatníka, přičemž nárok mu vzniká vždy na celou roční sumu bez ohledu na to, kolik měsíců skutečně podnikal. Tu si může uplatnit pouze jednou ročně právě v daňovém přiznání (nelze měsíčně jako u dohody).

Kromě slevy na poplatníka si může odečíst také slevu na studenta ve výši 335 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž byl studentem. K uplatnění slevy na studenta se každoročně dokládá potvrzení o studiu.

A nebo to může zkusit jednodušeji v aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz, která za něj vše vypočítá.

V daňovém přiznání vyšel nedoplatek. Proč?


Statut studenta ani výkon vedlejší činnosti při nedoplatku nehrají roli. Daně se platí z výdělku. To znamená, že uvede svoje příjmy, odečte si paušál, uplatní slevu na poplatníka a slevu na studenta, případně další slevy, pokud splňuje podmínky (např. student daroval krev). Pokud studentovi po odečtení slev na dani vyjde nedoplatek, musí daň uhradit.

Jako je to s odvody?


V prvním roce podnikání student odvody neplatí, protože je za něj platí stát. Zdravotní pojišťovně i ČSSZ musí student nahlásit, že se stal OSVČ do 8 dnů po získání živnostenského oprávnění.

Po podání daňového přiznání je student povinen zpracovat i Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. V přehledu uvede, že podnikal na vedlejší činnost a jeho hlavní činností je příprava na budoucí povolání.

Odvody do zdravotní pojišťovny


Po podání přehledu dle výši příjmů a výdajů (zisku) student doplatí zdravotní pojišťovně pojistné za první rok podnikání.

V druhém a dalším roce podnikání již bude povinen hradit měsíční zálohy. Každý měsíc tak student - OSVČ zaplatí nižší částku a po podání přehledů další rok doplatí nedoplatek nebo dostane zpátky přeplatek podle toho, kolik si reálně vydělal.

Odvody na ČSSZ


Student v prvním roce podnikání nemusí hradit sociální pojištění. Povinnost platit toto pojištění vzniká pouze v případě, že jeho dílčí základ daně (roční rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji) přesáhne rozhodnou částku. Ta byla za rok 2022 ve výši 93 387 Kč, za rok 2023 je stanovena na 96 777 Kč. Pokud rozhodnou částku překročí již v prvním roce podnikání, pak po podání daňového přiznání a přehledů:

 • uhradí sociální pojištění za předchozí rok,
 • začne platit měsíční zálohy na sociální pojištění.

Pokud rozhodnou částku nepřesáhne, zálohy neplatí. Po podání daňového přiznání a přehledu ČSSZ zkoumá, zda student překročil rozhodnou částku, nebo ne.

Nemocenské pojištění


Nemocenské pojištění není povinné ani pro podnikatele na hlavní činnost. Účast na tomto pojištění je zcela dobrovolné, přičemž není podstatné, zda OSVČ podniká na hlavní nebo vedlejší činnost.

Přerušení nebo ukončení studia. Přijde student o výhody z podnikání?


Rozhodně ano. Přerušením nebo ukončením studia, případně dovršením věku 26 let ztrácí OSVČ statut studenta a z toho mu plynou i další povinnosti:

 • do 8 dnů nahlásit změnu výkonu činnosti z vedlejší na hlavní:
  • na zdravotní pojišťovnu,
  • na ČSSZ,
 • platit měsíční zálohy z podnikání z hlavní činnosti na:
  • zdravotní pojištění,
  • sociální pojištění,
 • v daňovém přiznání, příští rok, si může odečíst slevu na studenta pouze za měsíce, v nichž byl studentem, tudíž „přijde” o slevu na dani v plné výši za celý rok a zaplatí tak vyšší daň.

Jste studentem a nevíte, jak vyplnit daňové přiznání? Vyzkoušejte naší jednoduchou online aplikaci na OnlinePřiznání.cz a zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby včetně přehledů pro pojišťovny.

Vyplnit daňové přiznání v online aplikaci