(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Neplaťte na dani z pronájmu více než musíte.

Aktualizováno: 13. únor 2023
Publikováno: 9. leden 2019

Vlastníte nemovitost a rozhodli jste se ji pronajímat? Jak nezaplatit na dani více než je opravdu nutné?

Co zahrnout do příjmu z pronájmu?


Do příjmů si můžete zahrnout:

 • nájemné (celkem za rok).

Co zahrnout do výdajů z pronájmu?


Do výdajů si můžete zahrnout:

 • služby spojené s nájmem (stočné, osvětlení společných prostor, používání výtahu, odvoz odpadků, poplatky za TV a internet),
 • ostatní výdaje, které specifikuje nájemní smlouva - zařízení, musí být ve smlouvě uvedeny (pračka, sporák, sedačka, postel atd.). Do výdajů si můžete zahrnout nákup těchto spotřebního zboží,
 • jiné výdaje (pojištění bytu, daň za nemovitost placená obci, příspěvek do fondu oprav, úroky z hypotéky vztahující se na byt, odpisy za nemovitost).

Všechny výdaje uplatněné při pronájmu musíte archivovat 10 let. Není podstatné, zda je nemovitost zařazena do obchodního majetku či nikoli.

Kdy nemusíte přiznat příjem z pronájmu za rok 2022?


Příjem z pronájmu je osvobozen od daně z příjmu pokud:

 • nepřesáhne částku 15 000 Kč za rok a nemáte jiný zdanitelný příjem,
 • nepřesáhne částku 6 000 Kč za rok a máte jiný zdanitelný příjem ze zaměstnání, nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Současně platí, že nejde o pravidelné či soustavné příjmy. V opačném případě by se jednalo o zdanitelné příjmy.

Změny v roce 2023


Od ledna 2023 se zvyšuje částka ročního příjmu z pronájmu, do které není povinnost podat daňové přiznání. Příjem z pronájmu bude osvobozen od daně z příjmu za těchto podmínek:

 • příjem z pronájmu nepřesáhne částku 50 000 Kč za rok a nebudete mít jiný zdanitelný příjem,
 • příjem z pronájmu nepřesáhne částku 20 000 Kč za rok a budete mít zdanitelný příjem ze zaměstnání, nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Příjem z pronájmu u nerezidenta ČR


Když pracujete v zahraničí a jste považováni za zahraničního daňového rezidenta, přičemž pronajímáte byt v ČR, podáte daňové přiznání z příjmů v zahraničí. V ČR podáte daňové přiznání, kde uvedete pouze příjem z pronájmu z ČR.

Příklad:

Pan Richard má trvalé bydliště v Praze, ale pracuje v Bratislavě a v Praze pronajímá byt. Jak a kde podá daňové přiznání?

Odpověď:

Na Slovensku podá daňové přiznání z příjmů fyzické osoby. Příjem z pronájmu v ČR do daňového přiznání neuvádí. V ČR podá daňové přiznání, kde uvede příjem ze Slovenska (po vyjmutí příjmů vyjde daň z příjmu na 0) a přizná i příjem z pronájmu. Reálně tedy daní v ČR pouze příjem z pronájmu.

Jak zařadit nemovitost do obchodního majetku?


Při zařazení nemovitosti do obchodního majetku se musí vést evidence. Rozumí se jí přehled příjmů a výdajů. Vytvoří se inventární karta, na které se vyznačí:

 • adresa nemovitosti,
 • rok pořízení,
 • způsob nabytí, příp. rok vyřazení z obchodního majetku,

a každoročně se do ní dopisují odpisy za daný rok. Odpisy se zohledňují ve výdajích v daňovém přiznání. Inventární karta má předepsanou strukturu, ale může to být tabulka vytvořena například v excelu.

Jak a kam oznámím zařazení nemovitosti do obchodního majetku?


Zařazení nemovitosti do obchodního majetku se nesděluje. V daňovém přiznání se vypíše hodnota nemovitosti zařazené do obchodního majetku do příslušné kolonky. Tato hodnota se každý rok snižuje o hodnotu uplatněných odpisů.

Příjem z pronájmu si zpracujete v naší jednoduché online aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz.

Zdanit příjem z pronájmu nemovitosti