(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Formulář S1 (E 106) - Registrace na poskytnutí věcných dávek v domovské zemi během zaměstnání v Rakousku

24. březen 2022

Formulář S1 budete potřebovat, pokud pracujete v Rakousku, ale trvalý pobyt máte pořád v domovské zemi. Jak jej získat?

Co je formulář S1 (bývalý formulář E 106)?


V souvislosti se zaměstnáním v Rakousku jste automaticky povinně pojištěni v této zemi, z čehož vyplývá i váš nárok na rakouskou zdravotní péči. Jelikož povinné pojištění není možné uzavřít současně ve dvou zemích, zdravotní pojištění vám v domovské zemi zaniká. Z uvedeného vyplývá, že zdravotní péče vám může být poskytována pouze v Rakousku, resp. v zemi pojištění. Přenosný formulář S1, resp. „Registrace na poskytnutí věcných dávek” vám však umožní využívat plnou zdravotní péči i v domovské zemi, a to i během vašeho zaměstnání v Rakousku.

Přečtěte si také:

Vše o práci v Rakousku

Co byste měli vědět před vycestováním za prací do Rakouska?


Pojem „Přenosný formulář”


Jedná se o speciální formulář, který slouží ke vzájemné komunikaci mezi institucemi sociálního zabezpečení členských států. Přenosný formulář vám tedy garantuje určitá práva.

Jak zjistím, že se jedná o přenosný formulář?


Přenosný formulář má v levém horním rohu vlajku EU. V pravém horním rohu je označen odkazem na koordinaci sociálního zabezpečení a v dolní části najdete název orgánu, který jej vydal.


Pro koho je vhodný formulář S1?


Formulář je důležitý zejména pro osoby, které pracují v Rakousku (zaměstnanec, OSVČ), ale pravidelně cestují do domovské země. Příkladem jsou přeshraniční pracovníci nebo osoby, které cestují do domovské země alespoň na jeden den v týdnu. V této souvislosti proto vzniká předpoklad pro potřebu zdravotní péči i v domovské zemi. Nárok na zdravotní péči v domovské zemi nemáte automaticky, musíte o ni požádat.

Jakým způsobem získám formulář S1?


O vystavení formuláře S1 je třeba požádat vaši rakouskou zdravotní pojišťovnu. K žádosti budete potřebovat:

  • občanský průkaz,
  • rakouský zdravotní průkaz,
  • pracovní smlouvu nebo potvrzení od zaměstnavatele o trvání pracovního poměru,
  • vyplněnou žádost (obdržíte na místě).

V žádosti je třeba uvést, že do domovské země dojíždíte každý týden. V opačném případě vám žádost nemusí být schválena. Důležité je také uvést zdravotní pojišťovnu, kterou chcete mít v domovské zemi. Výběr domovské zdravotní pojišťovny je na vás.

Následně vám rakouská zdravotní pojišťovna vystaví formulář S1, ktorý je třeba doručit do zdravotní pojišťovny v domovské zemi. Pokud bude vaše žádost v domovské zdravotní pojišťovně schválena, na adresu trvalého bydliště vám bude doručen „Průkaz pojištěnce veřejného zdravotního pojištění pojištěného v zahraničí”. Tímto zdravotním průkazem máte nárok na plnou zdravotní péči v domovské zemi.


Žádost o vystavení formuláře S1 lze podat i v domovské zdravotní pojišťovně, jedná se však o časově náročnější proces.

Potřebujete pomoci se získáním formuláře, nebo s překladem dokumentů?

Kontaktujte nás