(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Formulár S1 (E 106) - Registrácia na poskytnutie vecných dávok v domovskej krajine počas zamestnania v Rakúsku

24. Marec 2022

Formulár S1 budete potrebovať, ak pracujete v Rakúsku, ale trvalý pobyt máte stále v domovskej krajine. Ako ho získať?

Čo je formulár S1 (bývalý formulár E 106)?


V súvislosti so zamestnaním v Rakúsku ste automaticky povinne poistený v tejto krajine, z čoho vyplýva aj váš nárok na rakúsku zdravotnú starostlivosť. Keďže povinné poistenie nie je možné uzatvoriť súčasne v dvoch krajinách, zdravotné poistenie vám v domovskej krajine zaniká. Z uvedeného vyplýva, že zdravotná starostlivosť vám môže byť poskytovaná len v Rakúsku, resp. v krajine poistenia. Prenosný formulár S1, resp. „Registrácia na poskytnutie vecných dávok” vám však umožní využívať plnú zdravotnú starostlivosť aj v domovskej krajine, a to aj počas vášho zamestnania v Rakúsku.

Prečítajte si aj:

Všetko o práci v Rakúsku

Čo by ste mali vedieť pred vycestovaním za prácou do Rakúska?


Pojem „Prenosný formulár”


Ide o špeciálny formulár, ktorý slúži na vzájomnú komunikáciu medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia členských štátov. Prenosný formulár vám teda garantuje určité práva.

Ako zistím, že ide o prenosný formulár?


Prenosný formulár má v ľavom hornom rohu vlajku EÚ. V pravom hornom rohu je označený odkazom na koordináciu sociálneho zabezpečenia a v dolnej časti nájdete názov orgánu, ktorý ho vydal.


Pre koho je vhodný formulár S1?


Formulár je dôležitý najmä pre osoby, ktoré pracujú v Rakúsku (zamestnanec, SZČO), no pravidelne cestujú do domovskej krajiny. Príkladom sú cezhraniční pracovníci alebo osoby, ktoré cestujú do domovskej krajiny aspoň na jeden deň v týždni. V tejto súvislosti preto vzniká predpoklad na potrebu zdravotnej starostlivosti aj v domovskej krajine. Nárok na zdravotnú starostlivosť v domovskej krajine nemáte automaticky, musíte o ňu požiadať.

Akým spôsobom získam formulár S1?


O vystavenie formulára S1 je potrebné požiadať vašu rakúsku zdravotnú poisťovňu. K žiadosti budete potrebovať:

  • občiansky preukaz,
  • rakúsky zdravotný preukaz,
  • pracovnú zmluvu alebo potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru,
  • vyplnenú žiadosť (dostanete na mieste).

V žiadosti je potrebné uviesť, že do domovskej krajiny dochádzate každý týždeň. V opačnom prípade vám žiadosť nemusí byť schválená. Dôležité je taktiež uviesť zdravotnú poisťovňu, ktorú chcete mať v domovskej krajine. Výber domovskej zdravotnej poisťovne je na vás.

Následne vám rakúska zdravotná poisťovňa vystaví formulár S1, ktorý je potrebné doručiť do zdravotnej poisťovne v domovskej krajine. Ak bude vaša žiadosť v domovskej zdravotnej poisťovni schválená, na adresu trvalého bydliska vám bude doručený „Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia poisteného v zahraničí”. Týmto zdravotným preukazom máte nárok na zdravotnú starostlivosť v domovskej krajine.


Žiadosť o vystavenie formulára S1 je možné podať aj v domovskej zdravotnej poisťovni, ide však o časovo náročnejší proces.

Potrebujete pomôcť so získaním formulára, či s prekladom dokumentov?

Kontaktujte nás