(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Študentská brigáda v Nemecku a daňové priznanie

18. Apríl 2022

Brigádovali ste v Nemecku? Aké povinnosti vám vyplývajú zo študentskej brigády?

Povinnosti súvisiace s brigádou v Nemecku


Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. platí rovnako pre študenta, ako aj pre iného daňovníka. Čo to ale znamená? Je možné, že máte povinnosť podať daňové priznanie v domovskej krajine, no zároveň máte možnosť požiadať o vrátenie dane z Nemecka.

Čo znamená pojem „Vrátenie dane”?


Jednoducho povedané, daňový úrad vám vráti časť zaplatených daní, ktoré vám zamestnávateľ zrazil z príjmu ako preddavky na daň. Každý študent, ktorý pracoval v zahraničí a platil dane, má nárok na ich vrátenie.

Vrátenie dane = Preplatok na dani

Musím podať daňové priznanie v Nemecku?


Ak vám nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, avšak chcete požiadať o vrátenie dane z Nemecka, je potrebné podať dobrovoľné daňové priznanie. Všeobecne platí, že príjmy sa zdaňujú v krajine, kde boli dosiahnuté. Inak povedané, o vrátenie dane môžete žiadať len v Nemecku.

Pre zistenie výšky preplatku na dani využite našu online daňovú kalkulačku.

Spočítať preplatok


Ako mám požiadať o vrátenie dane?


Dôležitým predpokladom na vrátenie dane je už spomínané podanie nemeckého daňového priznania. Daňové priznanie sa podáva na oficiálnych formulároch, ktoré si môžete vyžiadať na príslušnom nemeckom úrade práce, alebo si ich jednoducho môžete stiahnuť online.

Dokumenty potrebné k podaniu daňového priznania:

  • ročné zúčtovanie, resp. Lohnsteuerbescheinigung (vystaví vám ho zamestnávateľ po skončení brigády),
  • potvrdenie o dennom štúdiu.

Po daňovom vysporiadaní v Nemecku vám príslušný finančný úrad vystaví „Potvrdenie o preplatku”, ktorý vznikol a ktorý vám vrátia. Toto potvrdenie následne doložíte ako prílohu k daňovému priznaniu v domovskej krajine (ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie v domovskej krajine).

Chcem požiadať o vrátenie dane z Nemecka


Mám povinnosť podať daňové priznanie v domovskej krajine?


Povinnosť podať daňové priznanie v domovskej krajine vám vzniká za predpokladu, ak váš celkový zdaniteľný príjem v r. 2021 presiahol sumu 2 255,72 €. Daňové priznanie je potrebné podať na príslušnom daňovom úrade na tlačive:

  • typu A - ak ste dosiahli príjem len zo závislej činnosti, resp. z dohody o brigádnickej práci študenta,
  • typu B - ak ste dosiahli aj iný druh príjmu, napr. príjem z nepeňažnej výhry, príp. príjem z predaja kryptomien alebo z podnikania.

Povinnosť podať daňové priznanie v domovskej krajine vyplýva z rezidentúry. Preto je potrebné uviesť v daňovom priznaní celosvetové príjmy. K tomu, aby váš príjem nebol zdanený dvakrát, v daňovom priznaní sa využije metóda vyňatia príjmu. Daň teda zaplatíte už len z toho príjmu, ktorý nebol zdanený v inej krajine.

Lehota na podanie daňového priznania bola do 31. 3. 2022. Keďže ste však mali ako študent brigádujúci v Nemecku príjmy zo zahraničia, mali ste možnosť požiadať daňový úrad o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Pri podaní odkladu DP do 31. 3. sa termín na podanie DP so zahraničným príjmom predĺžil max. do 30. 9. 2022.

Veková hranica pre podanie daňového priznania študenta:

  • do 18 rokov - daňové priznanie podáva za študenta zákonný zástupca, pričom v daňovom priznaní uvedie svoje osobné údaje aj osobné údaje dieťaťa,
  • od 18 rokov - daňové priznanie môže podať sám študent.

Na čo ešte nesmiem zabudnúť po skončení brigády?


Zo zahraničnej brigády si prineste všetky dokumenty súvisiace s vykonávaním tejto brigády. Dôležitá je pracovná zmluva, resp. dohoda o brigádnickej činnosti. Pri odchode zo zahraničia si preverte, či vás zamestnávateľ prihlásil na sociálne poistenie, a zároveň, či za vás platil poistné. Ak áno, určite si vyžiadajte Formulár E 104, resp. „Potvrdenie o úhrne období poistenia, zamestnania, alebo bydliska”. Tento doklad bude slúžiť na preukázanie obdobia poistenia, ktorým si neskôr môžete nárokovať na dávky zo sociálneho poistenia. Všetky doklady zo zahraničia si dôkladne uschovajte!

Dôležité: O vrátenie dane z Nemecka je možné požiadať až 4 roky spätne.

Potrebujete pomôcť s podaním daňového priznania?

Napíšte nám


Daňové priznanie si môžete jednoducho spracovať aj sami v našej online aplikácii.